Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • HDR-AS15

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru Ver.3.00 pro HDR-AS15 (Windows)
 • Datum uvedení:24/06/2013
 • Výhody a vylepšení
  • Během používání chytrého dálkového ovládání můžete přepnout režim kopírování/režim dálkového ovládání pomocí smartphonu.
  • Došlo ke změně následujících položek nabídky a výchozích nastavení:
   • Položka [SEND] (Odeslat) byla vymazána. Fotoaparát můžete pomocí Wi-Fi připojit pouze v režimu snímání.
   • Výchozí nastavení funkce [A.OFF] (Auto Power Off - Automatické vypnutí napájení) se změnilo z [10sec] (10 sekund) na [60sec] (60 sekund).
   • Výchozí nastavení funkce [RMOTE] (Remote - Dálkové ovládání) se změnilo z [OFF] (Vypnuto) na [ON] (Zapnuto).

  Informace o používání nových funkcí naleznete v Návodu k obsluze.

  Poznámka: Než spustíte funkci chytrého dálkového ovládání, aktualizujte aplikaci "PlayMemories Mobile" na nejnovější verzi (Ver. 3.00 nebo novější).

  Následující výhody a vylepšení předchozího upgradu programu (Ver.2.00) jsou obsaženy ve verzi 3.00.

  • Nahrávací režim Progressive Scan (PS) (1920x1080/60p)
   Možnost nahrávání plynulého obrazu v rychle se pohybujících scénách pomocí snímání s vysokou snímkovou frekvencí.
  • Volba scény VODA
   Nastavení režimu "Water" (Voda) s vyvážením bílé vhodným pro snímání pod vodou
  • Nastavení vypnutí PÍPÁNÍ
   • Zvuk nahrávání a provádění nastavování zapnutý.
   • Zvuk nahrávání zapnutý, zvuk provádění nastavení vypnutý.
   • Zvuk nahrávání a provádění nastavování vypnutý.

  Informace o používání těchto nových funkcí naleznete v Návodu k obsluze.

  Zobrazit seznam licencí.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BX1 nebo NP-FG1
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při provádění aktualizace firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-BX1 nebo NP-FG1.
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_CAMAS15V300.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systému Windows 8:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Stažené položky]. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Plocha] a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Stažené položky].

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci Aktualizace firmwaru Ver.3.00 pro HDR-AS15.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete na počítači všechny spuštěné programy.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na stažený soubor [Update_CAMAS15V300.exe].


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD displeji fotoaparátu se objeví USB Mode (Režim USB).

  Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, objeví se na obrazovce počítače zpráva "Could not find the camera for this update." (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  - Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  - Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor. Počítač může mít nějaké konektory USB i zezadu.


  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu modul akumulátoru nebo odpojte síťový adaptér, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu "2. Spusťte program pro aktualizaci firmwaru".
 4. Ověřte, zda se v pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware).
 5. Po potvrzení klepněte v okně programu pro aktualizaci firmwaru na tlačítko Next (Další). V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 2.

  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.

  Obrázek 1Obrázek 2

 6. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko [Next] (Další) V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 7. Ověřte, že Current version (Aktuální verze) je Ver.2.00 nebo starší, potom klepněte na tlačítko [Next] (Další).
  Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 4, aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.

  Obrázek 3: Aktualizace je zapotřebí.

  Obrázek 4: Aktualizace není zapotřebí.

 8. V pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware), aby se připojení USB přerušilo, jak je znázorněno na obrázku 5.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Obrázek 5

 9. Stisknutím tlačítka [ENTER] resetujte fotoaparát.

  Poznámka: Po stisknutí tlačítka [ENTER] se obrazovka vypne. Pokračujte dalším krokem.
 10. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 5).
 11. Po resetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 6.
 12. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizování nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Obrázek 6

 13. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 7. Klepněte na Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Obrázek 7

 14. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a znovu zapněte fotoaparát.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru fotoaparátu Ver.3.00.

 1. Stiskněte tlačítko NEXT (Další), aby se objevila nabídka [SETUP] (Nastavení), potom stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Stiskněte tlačítko NEXT (Další), aby se zobrazila nabídka [PLAY]. Pokud se objeví nabídka [PLAY], je verze firmwaru Ver.3.00.