Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • FDR-X1000V

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace systémového softwaru verze 1.10 pro FDR-X1000V (Windows)
 • Datum zveřejnění:26/04/2016
 • Výhody a vylepšení
  • Fotoaparát je nyní schopen v kombinaci s kompatibilními kartami SDHC a SDXC záznamu ve formátu XAVC S.

   *Při záznamu filmů ve formátu XAVC S jsou vyžadovány karty SD rychlostní třídy Speed Class10 nebo UHS Speed Class U1 či rychlejší. (Při záznamu filmů při datovém toku 100 Mb/s nebo vyšším jsou vyžadovány paměťové kary s podporou rychlostní třídy UHS Speed Class U3.)
   *Při použití paměťové karty SDHC pro dlouhodobější záznam filmů jsou zaznamenané filmy rozděleny do souborů po 4 GB. Rozdělené soubory lze sloučit do jednoho souboru pomocí PlayMemories Home.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s nejběžněji používanými verzemi operačního systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BX1 nebo napájecí adaptér
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci systémového softwaru použijte plně nabitou baterii NP-BX1 nebo napájecí adaptér AC.
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 15 minut. Doporučujeme zamezit přepnutí počítače do režimu spánku nebo hibernace. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku nebo hibernace (aktualizace se přeruší), spusťte celý proces znovu od začátku.

Jak stáhnout software System Software Updater:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_FDRX1000VV110.exe].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

  Uživatelé operačních systémů Windows 8.1 a Windows 10:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené položky). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené položky).

Instalovat

Jakmile je soubor úspěšně stažen, jste připraveni nainstalovat aktualizaci systému verze 1.10 pro FDR-X1000V.

Krok 1: Spuštění nástroje System Software Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění nástroje System Software Updater poklepejte na soubor [Update_FDRX1000VV110.exe], který jste stáhli.


  Zobrazí se okno nástroje System Software Updater.

 3. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte od fotoaparát kabel USB a poté jej znovu připojte.
  • Pokud je v počítači jiný volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 4. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazují ikony .
 5. Po potvrzení výše uvedeného klepněte na tlačítko Next (Další) pro Firmware Updater.
  V programu Firmware Updater se zobrazí níže uvedená obrazovka.

  Kliknutím zvětšíte


  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva „Follow computer instructions“ (Řiďte se pokyny na počítači). – Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru dokončena.
 6. Po ověření, že [Current version] (Aktuální verze) je [Ver. 1.00], klepněte na [Next] (Další).
  Pokud je [Current version] (Aktuální verze) [Ver.1.10], aktualizace není nutná. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte videokameru, vyjměte baterii, znovu baterii vložte do videokamery a zapněte videokameru.

 7. Zobrazí se obrazovka níže.


 8. Po automatickém resetování se zobrazí obrazovka níže a zahájí se proces aktualizace. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 15 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte videokameru ani neodpojujte kabel USB.
 9. Po dokončení aktualizace se videokamera automaticky restartuje. Ujistěte se, že je videokamera zapnutá, a počkejte, dokud se znovu nezapne LCD displej. Po aktivaci displeje LCD klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.

Krok 2: Ověřte, že verze systémového softwaru videokamery je 1.10.

 1. Pomocí tlačítka NEXT nebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] – [VER] a stiskněte tlačítko ENTER. Pokud se zobrazí verze 1.10, je verze systémového softwaru 1.10.