MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Systémový software verze 1.02 pro FDR-AX53 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
  for FDR-AX53

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace systémového softwaru verze 1.02 pro FDR-AX53 (Mac)
 • Datum zveřejnění:06/09/2016
 • Výhody a vylepšení
  • Zlepšuje kvalitu obrazu při naklopení za použití stativu

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:
 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Důležité:
  Do systému macOS 10.13 - 10.15 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "DriverLoader_1015".

  Důležité:
  Do systému macOS 11 – 12 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "System Software Update Helper".


Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

  Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Note:Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-FV70 nebo napájecí adaptér
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci systémového softwaru použijte plně nabitou baterii NP-FV70 nebo napájecí adaptér AC.
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 20 min, je tedy nutné zamezit přechodu počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.

Jak stáhnout software System Software Updater:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_FDR-AX53V102.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni nainstalovat aktualizaci systémového softwaru verze 1.02 pro FDR-AX53.

Krok 1: Spuštění nástroje System Software Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_FDR-AX53V102.dmg]. Nyní fotoaparát neodpojujte.
 3. Soubor [Update_FDR-AX53V102] se rozbalí.
 4. Poklepejte na ikonu [SystemSoftwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se nástroj System Software Updater. 7. Zapněte fotoaparát.

  Podle pokynů v okně softwaru System Software Updater vyberte ve videokameře položku [Menu] (Nabídka) - [Setup] (Nastavení) - [Connection] (Připojení) - [USB Connect Setting] (Nastavení připojení USB) a zkontrolujte,jestli je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).

  Pokud je zvolen jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), zvolte [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).

 8. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Na monitoru LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
 9. Po potvrzení na monitoru LCD fotoaparátu klepněte na možnost [Next] (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.

 10. Po potvrzení, že [Current version] (Aktuální verze) je verze 1.01 nebo novější, klikněte na [Next] (Další).
  Pokud je [Current version] (Aktuální verze) [Ver.1.02], upgrade není nutný. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na[Finish] (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC a poté fotoaparát znovu zapněte.

 11. Zobrazí se obrazovka níže.


 12. Po automatickém resetování se zobrazí obrazovka níže a zahájí se proces aktualizace. Během provádění aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 20 minut).
  Poznámka:Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 13. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD. Po aktivaci displeje LCD klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.

Krok 2: Ověřte, že verze systémového softwaru videokamery je 1.02.

 1. Ve videokameře vyberte položku [Menu] (Nabídka) - [Setup] (Nastavení) - [General Settings] (Všeobecná nastavení) - [Version] (Verze). Pokud se zobrazí popis Ver.1.02, pak je verze systémového softwaru 1.02.