Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • FDR-AX1E

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru Ver.4.00 pro FDR-AX1E
 • Datum zveřejnění:14/10/2015
 • Výhody a vylepšení
  • Přenos klipů na externí paměťové médium USB
  • Přenos klipů do služby PlayMemories Home
  • Zobrazení datových kódů při přehrávání klipů ve formátu AVCHD
  • Poznámky:
   - Tato videokamera nemůže přenášet zaznamenaná data na paměťových kartách MS/SD přímým propojením s počítačem PC nebo Mac prostřednictvím kabelu USB. Namísto toho použijte externí čtečku paměťových karet (volitelné příslušenství)
   - Pro úpravy zaznamenaných klipů AVCHD lze použít software Vegas Pro 12 Edit (zdarma dostupný software)

   Pro získání dalších informací o nových funkcích si prohlédněte návod k použití.

 • Zjistěte, zda vaše videokamera potřebuje aktualizaci

  Zkontrolujte prosím verzi softwaru systému pomocí postupu uvedeného níže. Pokud verze softwaru systému už je [Ver.4.00], nebude aktualizace zapotřebí.

  1. ZAPNĚTE NAPÁJENÍ videokamery.


   Zvětšení snímku
  2. Přejděte do nabídky stisknutím tlačítka "MENU".


   Zvětšení snímku
  3. V nabídce "System" (Systém) otevřete volbu "Version" (Verze).


   Zvětšení snímku
  4. Zobrazí se verze softwaru systému.
   Pokud je verze V4.00, aktualizace není zapotřebí.


   Zvětšení snímku
  5. Jakmile zkontrolujete verzi softwaru systému, ukončete nabídku stisknutím tlačítka "MENU".

Systémové požadavky

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení videokamery
  • Napájecí adaptér (AC-NB12A) dodaný s videokamerou,
 • Slot/rozhraní paměťové karty SD nebo SDHC
 • Karta SDHC (Třída rychlosti: 4 až 10, kapacita 2 až 32 GB, kartu UHS nelze použít) nebo SD (FAT16, kapacita do 2 GB) zformátovaná videokamerou.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Když provádíte aktualizaci firmwaru, použijte prosím dodaný napájecí adaptér AC-NB12A
 • Během aktualizace napájecí adaptér neodpojujte; videokamera by mohla kvůli náhlému výpadku napájení přestat fungovat.

1. Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru:

 1. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Bude zahájeno stahování souboru [FDRAX1V400_firmware.zip].
 3. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systému Windows 8:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené položky). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené položky).

2. Rozbalte stažený soubor

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na rozbalení systémového souboru aktualizace firmwaru Ver.4.00 pro FDR-AX1E.

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Rozbalte stažený soubor a extrahujte z něj soubor ".bin".

 3. Poznámky:
  • V závislosti na operačním systému počítače může už být stažený soubor rozbalen.
  • V závislosti na nastaveních počítače nemusí být přípona ".bin" viditelná.
  • Tento soubor ".bin" je software systému videokamery, není zapotřebí na něj poklepávat ani jej otvírat.

Jakmile bude soubor úspěšně extrahován, jste připraveni přenést soubor na paměťovou kartu SD/SDHC.

3. Zformátujte paměťovou kartu SD/SDHC:

 • Vložte paměťovou kartu SD/SDHC do slotu "UTILITY SD" videokamery a zapněte napájení.


  Zvětšení snímku
 • Přejděte do "MENU" pomocí tlačítka MENU a v nabídce "FORMAT MEDIA" (FORMÁTOVAT MÉDIUM) zvolte "SD Card" (Karta SD). Stiskněte "Execute" (Provést) a zformátujte paměťovou kartu.


  Zvětšení snímku
 • Po dokončení formátování zavřete nabídku stisknutím tlačítka "MENU".

4. Zkopírujte soubor aktualizace na paměťovou kartu SD/SDHC:

 • Po zformátování paměťovou kartu SD/SDHC vyjměte z videokamery a vložte ji do slotu/rozhraní počítače.
 • Zkopírujte do kořenové složky paměťové karty SD/SDHC soubor softwaru systému ".bin".

Instalovat

1. Spusťte aktualizaci firmwaru

Poznámky:
 • Pokud není paměťová karta SD/SDHC správně zformátována, nemusí se aktualizace spustit
 • Během aktualizace softwaru systému použijte napájecí adaptér (AC-NB12A). Pokud by během aktualizace softwaru systému došlo k vypnutí napájení videokamery, nemusela by videokamera správně fungovat. Dbejte prosím na to, aby se kabel napájecího adaptéru neodpojil.
 • Pokud by během aktualizace softwaru systému došlo k vysunutí paměťové karty, nemusela by videokamera správně fungovat. Během aktualizace softwaru systému prosím nevysouvejte paměťovou kartu.
 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Vložte paměťovou kartu SD/SDHC do slotu "UTILITY SD" videokamery a zapněte napájení.
 3. Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do "System" (Systém) a "Version Up" (Aktualizace verze).


  Zvětšení snímku
 4. Zvolte "Execute" (Provést). Na displeji se objeví zpráva "Please use the AC adapter Upgrade Version?" (Použijte napájecí adaptér, aktualizovat verzi?).
 5. Zvolte "Execute" (Provést). Na displeji se objeví zpráva "Version Upgrade Vx.xx - V4.00" (Aktualizace verze Vx.xx - V4.00).


  Zvětšení snímku

  Pokud data softwaru systému nebudou nalezena, na displeji se objeví zpráva "Version Upgrade No File" (Soubor pro aktualizaci verze nenalezen). Možné příčiny jsou uvedeny níže.
  • Soubor aktualizace softwaru systému není uložen v kořenové složce paměťové karty SD/SDHC.
  • Uložili jste soubor aktualizace softwaru systému jiné videokamery.
  • Data souboru aktualizace softwaru systému se nepodařilo správně dekódovat.

  Vraťte se k postupu "Zformátujte paměťovou kartu SD/SDHC" a zkuste to znovu.

 6. Zvolte "Execute" (Provést). Aktualizace bude zahájena.

  Aktualizace bude provedena ve dvou fázích: Fáze 1 (3 min.) a Fáze 2 (9 min.).

  Když bude aktualizace zahájena, kontrolka REC začne blikat a na displeji se objeví "Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... XX%" (Aktualizace verze, uplynulý čas XX:YY:ZZ, probíhá... XX%). (XX:YY:ZZ: uplynulý čas, XX%: procento dokončení)


  Zvětšení snímku

  Upozornění:Mezi Fází 1 a Fází 2 aktualizace dojde k restartování videokamery a zpráva na displeji zmizí.
  Ačkoliv zpráva z displeje zmizí, aktualizace stále probíhá. Nevypínejte napájení.

 7. Jakmile bude aktualizace dokončena, kontrolka REC přestane blikat a na displeji se objeví zpráva "Version Upgrade OK Turn Power Off" (Aktualizace verze OK, vypněte napájení).

 8. Poznámky:
  • Pokud během aktualizace dojde k chybě, objeví se na displeji "Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off" (Aktualizace verze se nezdařila: Nelze přečíst. Vypněte). Restartujte videokameru a zopakujte celý proces od začátku.
  • Když se aktualizace nezdaří, na displeji se objeví "Version Upgrade Error!!" (Chyba aktualizace verze!!). Zopakujte celý proces od začátku. Pokud chyba stále přetrvává, je možné, že bude videokameru nutné opravit, obraťte se prosím na místní servisní centrum Sony.

 9. Vypněte videokameru, odpojte napájecí adaptér, znovu napájecí adaptér zapojte a zapněte videokameru.

2. Zkontrolujte, zda je verze firmwaru videokamery Ver.4.00

 1. ZAPNĚTE NAPÁJENÍ videokamery.
 2. Přejděte do nabídky stisknutím tlačítka "MENU".
 3. V nabídce "System" (Systém) otevřete volbu "Version" (Verze).
 4. Zobrazí se verze softwaru systému.
  Pokud je zobrazeno V4.00, byla aktualizace firmwaru úspěšná.


  Zvětšení snímku

  Pokud nedošlo k aktualizaci verze softwaru systému, zkontrolujte prosím postup a znovu spusťte aktualizaci verze.