Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • FDR-AX100E

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace systémového softwaru verze 3.10 pro FDR-AX100E (Windows)
 • Datum zveřejnění:26/04/2016
 • Výhody a vylepšení
  • Fotoaparát je nyní schopen v kombinaci s kompatibilními kartami SDHC a SDXC záznamu ve formátu XAVC S.

   *Při záznamu filmů ve formátu XAVC S jsou vyžadovány karty SD rychlostní třídy Speed Class10 nebo UHS Speed Class U1 či rychlejší. (Při záznamu filmů při datovém toku 100 Mb/s nebo vyšším jsou vyžadovány paměťové kary s podporou rychlostní třídy UHS Speed Class U3.)
   *Při použití paměťové karty SDHC pro dlouhodobější záznam filmů jsou zaznamenané filmy rozděleny do souborů po 4 GB. Rozdělené soubory lze sloučit do jednoho souboru pomocí PlayMemories Home.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s nejběžněji používanými verzemi operačního systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka:Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý baterie NP-FV70 nebo napájecí adaptér AC-L200
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci systémového softwaru použijte plně nabitou baterii NP-FV70 nebo napájecí adaptér AC-L200.
 • Při aktualizaci nevyjímejte baterii ani neodpojujte napájecí adaptér AC; videokamera by mohla přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 15 minut. Doporučujeme zamezit přepnutí počítače do režimu spánku nebo hibernace. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku nebo hibernace (aktualizace se přeruší), spusťte celý proces znovu od začátku.

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_FDRAX100V310.exe].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systémů Windows 8.1 a Windows 10:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené položky). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené položky).

Instalovat

Jakmile je soubor úspěšně stažen, jste připraveni nainstalovat aktualizaci systémového softwaru verze 3.10 pro FDR-AX100E.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na stažený soubor [Update_FDRAX100V310.exe].


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Zapněte fotoaparát.

  Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu [Menu] (Nabídka) - [Setup] (Nastavení) - [USB Connection] (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybráno [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).

  Pokud je zvolen jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), zvolte [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).

 4. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, LCD displej fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.

  Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, objeví se na obrazovce počítače zpráva "Could not find the camera for this update." (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  - Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  - Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor. Počítač může mít konektory USB i zezadu.


 5. Ověřte, zda se v pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) .
 6. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně nástroje Firmware Updater se zobrazí níže uvedený obraz a na displeji LCD videokamery se objeví zpráva Follow computer instructions (Postupujte podle pokynů počítače).

  Poznámka: Od tohoto okamžiku nevypínejte videokameru, dokud aktualizace systémového softwaru neskončí.

  PočítačVideokamera

 7. Po potvrzení výše uvedeného klepněte na tlačítko [Next] (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.
 8. Po potvrzení, že aktuální verze je verze 3.00 nebo starší, klepněte na tlačítko [Next] (Další).
  Aktualizace je zapotřebí.

  Pokud se objeví níže uvedená obrazovka, není aktualizace nutná. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.
  Aktualizace není zapotřebí.

 9. Klikněte na ikonu „Bezpečně odstranit Hardware“ na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače pro ukončení připojení USB.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.

 10. Stiskněte [OK] na LCD displeji fotoaparátu, abyste fotoaparát resetovali.

  Poznámka: Po stisknutí tlačítka [OK] se obrazovka vypne. Pokračujte dalším krokem.
 11. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
 12. Po resetování je ověřeno opětovné připojení videokamery a zobrazí se níže uvedená obrazovka.
 13. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 15 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 14. Jakmile bude aktualizace dokončena, fotoaparát se automaticky restartuje, na několik minut po dokončení restartu se může objevit zpráva "Recovering data. Please wait..." (Probíhá obnova dat. Počkejte prosím...). Když se na LCD displeji objeví obrázek uvedený níže, klepněte na Finish (Dokončit).

 15. Odpojte kabel USB.

Krok 2: Ověřte, že verze systémového softwaru videokamery je 3.10.

 1. Ve fotoaparátu stiskněte [Menu] (Nabídka) - [Genereal Setup] (Obecné nastavení) - [Version] (Verze). Pokud se zobrazí verze 3.10, je verze systémového softwaru 3.10.