O souboru ke stažení

O této aktualizaci (02/12/2010)

Děkujeme vám, že se stále zajímáte o výrobky společnosti Sony.

Společnost Sony se vždy stará o kvalitu a spokojenost zákazníků, a proto nabízí aktualizaci firmwaru pro fotoaparáty DSLR-A850/DSLR-A900.

Důležité:

Pokud aktualizaci firmwaru nelze provést, obraťte se na společnost Sony.

Po aktualizaci fotoaparátu naformátujte záznamové médium nebo z něj odstraňte soubory s aktualizací ("DSCA850.APP" nebo "DSCA900.APP").

Jak zjistit verzi firmwaru

 1. Přepněte vypínač POWER do polohy ON (zapnuto).
 2. Stiskněte tlačítko MENU.
 3. Když je zobrazená nabídka, stiskněte tlačítko DISP.
 4. Verze firmwaru se zobrazí v okně na displeji LCD.
 5. Pro ukončení stiskněte střed multifunkčního voliče.
Poznámka: Pokud má firmware "verzi 2.00", není aktualizace firmwaru nezbytná.

Týká se modelů

 • DSLR-A850/DSLR-A900 s firmwarem verze 1.00

Vylepšení

Tento nástroj aktualizuje firmware fotoaparátu DSLR-A850/DSLR-A900 na verzi 2.00 a poskytuje následující výhody:

 • Položka [Release w/o Lens] byla přidána do nabídky přizpůsobení 2

  Závěrku můžete uvolnit, i když k fotoaparátu není připojen žádný objektiv (režim P/A/S/M a Auto).

 • Byl rozšířen rozsah kompenzace expozice

  Rozsah kompenzace expozice byl rozšíření na ±5 EV (před aktualizací: ±3 EV).

 • Bylo přidáno další nastavení expozičního kroku pro fotografování série snímků s různou expozicí

  Pro funkce fotografování kontinuální a jedné série snímků s různou expozicí bylo přidáno následující nastavení:
  Fotografování série snímků s různou expozicí lze nyní nastavit v krocích 3 EV a fotoaparát zachytí tři snímky ([3,0 EV až +3,0 EV]). (Před aktualizací: do 2,0 EV).

 • Byla vylepšena funkce automatického ostření

  Byla vylepšena funkce automatického ostření. Zlepšení se nejvíce projeví při používání teleobjektivů, ale účinek závisí na podmínkách fotografování.

Systémové požadavky

 • Hardware počítače
  • Port USB nebo zásuvka na paměťové karty kompatibilní s použitým záznamovým médiem.
  • Alespoň 5 MB volného místa na pevném disku.
  • Alespoň 32 MB paměti RAM.

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Při aktualizaci firmwaru se ujistěte, že je akumulátor NP-FM500H plně nabitý nebo že je připojen napájecí adaptér/nabíječka AC-PW10AM (prodává se samostatně).

 • Kabel USB
  • Kabel USB dodaný s fotoaparátem
   (Pokud počítač nemá zásuvku na paměťové karty, která je vhodná pro příslušné záznamové médium.)

   Poznámka: V případě použití jiného než dodaného kabelu není garantována funkčnost.

 • Záznamové médium
  • Je vyžadováno jedno z následujících záznamových médií:
   • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* s kapacitou 16 MB nebo větší.
    * V této části budeme používat termín "Memory Stick Duo".
   • Karta CF (CompactFlash) s kapacitou 16 MB nebo větší.
   Poznámka: Záznamové médium MUSÍ být nejprve naformátováno ve fotoaparátu. Před formátováním zálohujte veškerá data. Při formátování budou vymazána všechna data včetně chráněných snímků. Tato data nelze obnovit.

Instalovat

 • Krok 1 - Stažení aktualizace firmwaru do počítače  • Ujistěte se, že není spuštěn žádný jiný program než internetový prohlížeč.
  • Musíte přijmout podmínky Licenční smlouvy s koncovým uživatelem v dolní části stránky. Po přečtení smlouvy zaškrtněte políčko "Četl(a) jsem vyloučení odpovědnosti a souhlasím s uvedenými smluvními podmínkami" v oblasti ke stažení odpovídající modelu vašeho fotoaparátu a operačního systému.
  • Klikněte na šipku na pravé straně obrazovky.
  • Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

 • Krok 2 - Rozbalení staženého souboru  Poklepáním rozbalte stažený soubor. V závislosti na operačním systému může po stažení dojít k automatickému rozbalení souboru.

  Vytvoří se následující soubor: "DSCA850.APP"* [Velikost souboru: 6 895 968 bajtů] nebo "DSCA900.APP"* [velikost souboru: 6 893 472 bajtů] v závislosti na staženém souboru.
  (*) V závislosti na nastaveních vašeho operačního systému nemusí být přípona souboru viditelná.


 • Krok 3 - Zkopírujte soubor s aktualizací na záznamové médium (karta Memory Stick Duo/CF).  • Připravte záznamové médium (karta Memory Stick Duo/CF), které chcete použít k aktualizaci, a naformátujte ho fotoaparátem.

   Poznámky:
   • Pokud médium není naformátováno, aktualizace firmwaru se nemusí zahájit.
   • Upozorňujeme, že při formátování se smažou všechna data včetně chráněných snímků. Tato data nelze obnovit.

   Postup formátování záznamového média:

   1. Přepněte vypínač POWER do polohy ON (zapnuto).
   2. Stiskněte tlačítko MENU a v nabídce nastavení (Setup) 2 pro položku "Memory card" (Paměťová karta) vyberte správný typ paměťové karty, kterou používáte k aktualizaci (Memory Stick Duo/CF).
   3. Multifunkčním voličem vyberte "Format" (Formát) v nabídce Playback (Přehrávání) 1 a poté stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče.
   4. Zobrazí se okno s potvrzením. Multifunkčním voličem vyberte [OK] a stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče.
   5. Po dokončení formátování stiskněte tlačítko MENU, aby se nabídka vypnula.

  • Pokud má počítač zásuvku pro kartu, která je kompatibilní s kartou Memory Stick Duo nebo CF:

   • Vložte záznamové médium naformátované fotoaparátem do zásuvky na paměťové karty v počítači.
   • Zkopírujte soubor s aktualizací "DSCA850.APP" nebo "DSCA900.APP" (v závislosti na modelu vašeho fotoaparátu) do kořenového adresáře záznamového média vloženého ve fotoaparátu.

    Poznámka: Záznamové médium MUSÍ být nejprve naformátováno ve fotoaparátu. Před formátováním si zálohujte data, protože všechna data (včetně chráněných obrázků) budou při formátování odstraněna a nelze je obnovit.

  • Pokud počítač nemá zásuvku na karty, která je kompatibilní s kartami Memory Stick Duo nebo CF:

   • Vložte naformátované záznamové médium do fotoaparátu (ujistěte se, že je záznamové médium naformátované fotoaparátem a ne počítačem).
   • Vložte do fotoaparátu plně nabitou baterii (NP-FM500H) nebo fotoaparát připojte k napájecímu adaptéru.
   • Přepněte vypínač POWER (napájení) do polohy On (zapnuto).
   • Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku Recording [Záznam].
   • Multifunkčním voličem vyberte v nabídce nastavení (Setup) stránku 2 a zkontrolujte, zda je možnost "USB connection" (Připojení USB) nastavena na možnost "Mass Storage" [Velkokapacitní paměťové zařízení].   • V záporném případě změňte nastavení na "Mass Storage" [Velkokapacitní paměťové zařízení] podle následujícího postupu:

    • Multifunkčním voličem vyberte možnost "USB connection" [Připojení USB].
    • Stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče.
    • Multifunkčním voličem vyberte možnost "Mass Storage" [Velkokapacitní paměťové zařízení] a stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče.

   • Stisknutím tlačítka MENU odejdete z nabídky.
   • Propojte fotoaparát a počítač kabelem USB, který byl dodán s fotoaparátem.
   • Zkopírujte soubor s aktualizací "DSCA850.APP" nebo "DSCA900.app" (v závislosti na modelu vašeho fotoaparátu) do kořenového adresáře záznamového média vloženého ve fotoaparátu.
   • Po zkopírování souboru odpojte kabel USB.

 • Krok 4 - Aktualizace firmwaru fotoaparátu.  Důležité:
  • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitou baterii NP-FM500H nebo napájecí adaptér/nabíječku AC-PW10AM (dodává se samostatně).
  • Při aktualizaci firmwaru nevyjímejte ani neodpojujte baterii nebo síťový adaptér, mohlo by dojít k trvalému poškození fotoaparátu.


  1. Přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP) a vyberte typ paměťové karty, který se použije při aktualizaci (karta Memory Stick Duo/CF). Poté vypínač POWER přepněte do polohy OFF (VYP).
  2. Nyní do fotoaparátu vložte záznamové médium se souborem aktualizace. Stiskněte a podržte tlačítko MENU a současně přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP).  3. Zobrazí se okno s potvrzením.   Pokud se na displeji LCD nezobrazí okno s potvrzením:

   1. Pokud záznamové médium není naformátováno, aktualizace firmwaru se nemusí zahájit.
   2. Ujistěte se, že se aktualizační soubor "DSCA850.APP" nebo "DSCA900.APP" nachází v kořenovém adresáři záznamového média.

  4. Multifunkčním voličem vyberte možnost "OK" a potvrďte ji stiskem středového tlačítka multifunkčního voliče. Pokud vyberete "Cancel" (Storno), operace bude zrušena.


  5. Dojde k zahájení aktualizace.  6. Po skončení aktualizace se zobrazí zpráva s informací, že je aktualizace hotova a že se fotoaparát přibližně po 10 sekundách restartuje.

   Vyčkejte na restartování fotoaparátu.  7. Po restartování fotoaparátu přepněte vypínač POWER do polohy OFF (VYP) a vyjměte záznamové médium.


 • Krok 5 - Kontrola verze firmwaru.  1. Přepněte vypínač POWER do polohy ON (zapnuto).
  2. Stiskněte tlačítko MENU.
  3. Když je zobrazená nabídka, stiskněte tlačítko DISP.
  4. Verze firmwaru se zobrazí v okně na displeji LCD.
  5. Pro ukončení stiskněte střed multifunkčního voliče.
  Důležité:
  • Pokud aktualizaci firmwaru nelze provést, obraťte se na společnost Sony.
  • Po aktualizaci fotoaparátu naformátujte záznamové médium nebo z něj odstraňte soubory s aktualizací ("DSCA850.APP" nebo "DSCA900.APP").
 • Krok 6 - Stáhněte si příručku, která popisuje nové dostupné funkce a postup jejich používání.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • DSLRA850v20.zip