O souboru ke stažení

Děkujeme vám za neustálý zájem o produkty Sony.

Společnost Sony se stále zajímá o kvalitu a spokojenost zákazníků a z toho důvodu nabízí aktualizaci firmwaru fotoaparátu DSLR-A700. Pokyny ke stažení a instalaci updatu firmwaru naleznete v části "Stažení a instalace" v tomto dokumentu.

Důležité:

Pokud nelze aktualizaci firmwaru provést, kontaktujte Sony. Po aktualizaci fotoaparátu záznamové médium naformátujte nebo z něho odstraňte soubory s aktualizací (DSCA700.app).

Vylepšení a vyřešené problémy
 • Byla přidána volba pro automatickou expozici s různou hodnotou (jedna & souvislá) se 3 snímky po 2 EV.
 • Byla přidána možnost [Off] (Vypnout) pro funkci High ISO NR (Redukce šumu při vysoké citlivosti ISO).
 • Zlepšení obrazové kvality při nastavení vysoké citlivosti ISO
 • Zdokonalení automatického vyvážení bílé a výkonu optimalizátoru D-Range.
 • Zlepšení spolehlivosti komunikace mezi tělem fotoaparátu a vertikální rukojetí.
Určeno pro modely
 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H
Relevantní verze firmwaru
 • Ver.1, Ver.2, Ver.3
Jak zjistit verzi firmwaru
 1. Přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP).
 2. Stiskněte tlačítko MENU.
 3. Když je zobrazená nabídka, stiskněte tlačítko DISP.
 4. Verze firmwaru se zobrazí v okně na LCD displeji.
 5. Stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče a funkci zobrazení verze firmwaru ukončete.

Poznámka: Pokud je verze firmwaru "Ver.4", není aktualizace firmwaru požadována.

Požadavky na počítač a hardware
 1. Potřebujete počítač, který splňuje následující požadavky:

  • Jeden z následujících operačních systémů:
   1. Windows® 8
   2. Windows® 7
   3. Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate / Business / Enterprise (*)


   4. (*) 64 bitové verze a verze Starter edition nejsou podporovány.

  • Port USB.
  • Slot na paměťové karty, kompatibilní s vaším záznamovým médiem.
  • Nejméně 5 MB volného místa na pevném disku.
  • Nejméně 32 MB paměti RAM.
 2. Zdroj energie

  Při aktualizaci firmwaru se ujistěte, že je akumulátor NP-FM500H plně nabitý nebo že je připojen napájecí adaptér AC-VQ900AM.
 3. Záznamové médium

  Je vyžadováno jedno z následujících záznamových médií:

  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* s kapacitou alespoň 16 MB.
   * v této části se bude požívat termín "Memory Stick Duo".
  • Karta CF (CompactFlash) s kapacitou 16 MB nebo větší
  • Microdrive

   Poznámka: záznamové médium MUSÍ být nejdříve ve fotoaparátu zformátováno. Před formátováním prosím proveďte zálohu veškerých dat. Při formátování dojde ke smazání všech dat včetně chráněných obrázků. Tato data nelze obnovit.

 4. USB kabel

  Používejte prosím originální USB kabel, dodávaný s fotoaparátem. Pokud použijete jiný než originální USB kabel, není možné zaručit úspěšnou aktualizaci.

  Poznámka: USB kabel je nutný pouze tehdy, když váš počítač není vybaven slotem na paměťové karty, kompatibilním se záznamovým médiem.

 • Krok 1 - Stažení aktualizace firmwaru do počítače
  • Ujistěte se, že není spuštěn žádný jiný program, než internetový prohlížeč.
  • Musíte přijmout podmínky Licenční smlouvy pro koncového uživatele ve spodní části stránky. Po přečtení smlouvy klepněte na "Přijmout". Zobrazí se nové dialogové okno.
  • Klepněte na odkaz "Download it" (Stáhnout), který odpovídá vašemu operačnímu systému.
  • Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

 • Krok 2 - Rozbalení staženého souboruPoklepáním na stažený soubor ho rozbalte. V závislosti na operačním systému může po dokončení stahování dojít k automatickému rozbalení souboru.

  Vytvoří se následující soubor: DSCA700.app [velikost souboru: 4 719 092 bytů]*
  (*) V závislosti na nastaveních vašeho operačního systému nemusí být přípona souboru viditelná.
 • Krok 3 - Zkopírujte soubor aktualizace na záznamové médium (karta Memory Stick Duo/ CF / Microdrive).
  • Připravte záznamové médium (karta Memory Stick Duo / CF nebo médium Microdrive), které chcete použít pro aktualizaci, a naformátujte ho fotoaparátem.
   Poznámky:

   • Pokud médium není naformátováno, aktualizace firmwaru se nemusí zahájit.
   • Mějte na paměti, že při formátování dojde ke smazání všech dat včetně chráněných obrázků. Tato data nelze obnovit.   Postup formátování záznamového média:

   1. Přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP).
   2. Stiskněte tlačítko MENU a v nabídce Setup-2 pro položku "Memory card" (Paměťová karta) vyberte správný typ paměťové karty, kterou používáte pro aktualizaci (Memory Stick Duo / CF card / Microdrive).   3. Multifunkčním voličem vyberte "Format" (Formát) v nabídce Playback (Přehrávání)-1 a poté stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče.   4. Zobrazí se okno s potvrzením. Multifunkčním voličem vyberte [OK] a stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče.
   5. Po dokončení formátování stiskněte tlačítko MENU, aby se nabídka vypnula.
  • Pokud má počítač slot na paměťové karty, kompatibilní s kartou Memory Stick Duo nebo CF nebo Microdrive:

   • Vložte záznamové médium naformátované fotoaparátem do slotu na paměťové karty v počítači.
   • Zkopírujte soubory aktualizace (DSCA700.app) do kořenového adresáře záznamového média.

    Poznámka: záznamové médium MUSÍ být nejdříve ve fotoaparátu zformátováno. Před formátováním prosím proveďte zálohu veškerých dat. Při formátování dojde ke smazání všech dat včetně chráněných obrázků. Tato data nelze obnovit.
   • Pokud nemá počítač slot na paměťové karty, kompatibilní s kartou Memory Stick Duo nebo CF nebo Microdrive :

    • Vložte naformátované záznamové médium do fotoaparátu (ujistěte se, že je záznamové médium naformátované fotoaparátem a ne počítačem).
    • Vložte do fotoaparátu plně nabitou baterii (NP-FM500H) nebo ho připojte k napájecímu adaptéru.
    • Přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP).
    • Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku záznamu (Recording).
    • Prostřednictvím multifunkčního voliče vyberte v nabídce nastavení (Setup) stránku 2 a zkontrolujte, zda je možnost "USB connection" (USB připojení) nastavena na hodnotu "Mass Storage".    • Pokud ne proveďte toto nastavení podle následujícího postupu:

     • Prostřednictvím multifunkčního voliče vyberte možnost "USB connection" (USB připojení).
     • Stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče..
     • Prostřednictvím multifunkčního voliče vyberte možnost "Mass Storage" a stiskněte středové tlačítko.

    • Stisknutím tlačítka MENU odejdete z nabídky.
    • Propojte fotoaparát a počítač pomocí USB kabelu, který byl dodán s fotoaparátem.
    • Zkopírujte soubor aktualizace "DSCA700.app" do kořenového adresáře záznamového média vloženého do fotoaparátu.
    • Po zkopírování souboru odpojte USB kabel.

 • Krok 4 - Aktualizace firmwaru fotoaparátuDůležité: při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitou baterii NP-FM500H nebo napájecí adaptér AC-VQ900AM (dodává se samostatně).
  Při aktualizaci firmwaru baterii nebo adaptér nevyjímejte nebo neodpojujte, mohlo by dojít k trvalému poškození fotoaparátu.

  1. Přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP) a vyberte typ paměťové karty, který bude použit při aktualizaci (Memory Stick Duo / karta CF / Microdrive). Poté přepněte vypínač POWER do polohy OFF (VYP).
  2. Nyní do fotoaparátu vložte paměťovou kartu se souborem aktualizace. Stiskněte a podržte tlačítko MENU a současně přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP).  3. Objeví se okno s potvrzením.   Pokud se na obrazovce LCD nezobrazí okno s potvrzením:

   • Pokud záznamové médium není naformátováno, aktualizace firmwaru se nemusí zahájit.
   • Ujistěte se, že aktualizační soubor (DSCA700.APP) se nachází v kořenovém adresáři záznamového média.
  4. Prostřednictvím multifunkčního voliče vyberte možnost "OK" a potvrďte ji stiskem středového tlačítka. Pokud vyberete "No" (Ne), operace bude zrušena.
  5. Dojde k zahájení aktualizace.  6. Po skončení aktualizace se zobrazí zpráva s informací, že je aktualizace hotova, a že se přibližně po 10 sekundách fotoaparát restartuje.  7. Po restartu fotoaparátu přepněte vypínač POWER do polohy OFF (VYP) a vyjměte záznamové médium.
 • Krok 5 - Kontrola verze firmwaru.  • Přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP).
  • Stiskněte tlačítko MENU. NA LCD displeji se nyní zobrazí hlavní nabídka (MENU).
  • Stiskněte tlačítko DISP (Display).
  • V okně na LCD displeji se zobrazí verze firmwaru. Zkontrolujte, že zobrazená verze je "Ver.4".

  • Stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče a funkci zobrazení verze firmwaru ukončete.

   Důležité: Pokud nelze aktualizaci firmwaru provést, kontaktujte Sony. Po aktualizaci fotoaparátu záznamové médium naformátujte nebo z něho odstraňte soubory s aktualizací (DSCA700.app).