O souboru ke stažení

Attention

Služba pro stSlužba pro stahování byla ukončena 31. března 2017
Tento firmware se vztahuje pouze k evropským fotoaparátům Alpha
Cílové zařízení
 • DSLR-A100 - Tělo s verzí firmwaru 1.00, 1.01, 1.02 nebo 1.03
 • DSLR-A100K - Objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností s verzí firmwaru 1.00, 1.01, 1.02 nebo 1.03
 • DSLR-A100W - Objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností s verzí firmwaru 1.00, 1.01, 1.02 nebo 1.03
 • DSLR-A100H - Objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností s verzí firmwaru 1.00, 1.01, 1.02 nebo 1.03
Vylepšení

S touto aktualizací bude fotoaparát podporovat zobrazení údajů objektivu s proměnlivou ohniskovou vzdáleností DT 55-200mm F4-5.6 (ohniskovou vzdálenost).

Jak zjistit verzi firmwaru
 1. Přepněte vypínač napájení do polohy ON.
 2. Stiskněte tlačítko MENU. NA LCD displeji se nyní zobrazí hlavní nabídka (MENU).
 3. Stiskněte tlačítko(Display).
 4. V okně na LCD displeji se zobrazí verze firmwaru.

  Pokud je verze firmwaru 1.00, 1.01, 1.02 nebo 1.03, musíte fotoaparát aktualizovat.
  Pokud je verze firmwaru 1.04, NEMUSÍTE fotoaparát aktualizovat.
Požadavky na počítač a hardware
 1. Potřebujete počítač, který splňuje následující požadavky:
  • Jeden z následujících operačních systémů:
   1. Windows® 8
   2. Windows® 7
  • Port USB.
  • Slot na paměťové karty kompatibilní s:
   1. Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo.
   2. Karty CF (Compact Flash)
   3. Microdrive
 2. Počítač s jedním z následujících záznamových médií:
  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo* s kapacitou alespoň 16 MB.
   * v této části se bude požívat termín "Memory Stick Duo".
  • Kartu CF (Compact Flash) s kapacitou alespoň 16 MB.
  • Microdrive.
Poznámka:
 • Při používání systému Windows 98/98SE není USB připojení fotoaparátu k počítači možné. Počítač by měl tudíž obsahovat čtečku karet nebo slot na paměťové karty, kompatibilní s vaším záznamovým médiem.

Instalovat

 • Krok 1 - Stažení aktualizace firmwaru do počítače.
  • Ujistěte se, že není spuštěn žádný program.
  • Musíte přijmout podmínky Licenční smlouvy pro koncového uživatele ve spodní části stránky. Po přečtení smlouvy klepněte na tlačítko "Accept" (Přijmout) a zobrazí se nové dialogové okno.
  • Klepněte na odkaz "Download it" (Stáhnout), který odpovídá vašemu operačnímu systému.
  • Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).
 • Krok 2 - Rozbalení staženého souboru.
  Poklepáním na stažený soubor ho rozbalte. V závislosti na použitém operačním systému se může soubor rozbalit automaticky.
  Vytvoří se následující dva soubory:
  • DSCA100.app [velikost souboru: 1 817 968 bytů]*
  • DSCA100.str [velikost souboru: 162 168 bytů]*
  * V závislosti na nastavení vašeho operačního systému nemusí být přípona souboru viditelná.
 • Krok 3 - Zkopírujte soubor aktualizace na záznamové médium (karta Memory Stick Duo/ CF / Microdrive).
  • Pokud má počítač slot na paměťové karty, kompatibilní s kartou Memory Stick Duo nebo CF nebo Microdrive:
   • Vložte záznamové médium naformátované fotoaparátem do slotu na paměťové karty v počítači.
   • Zkopírujte soubory aktualizace (DSCA100.app a DSCA100.str) do kořenového adresáře záznamového média.

   • Pokud nemá počítač slot na paměťové karty, kompatibilní s kartou Memory Stick Duo nebo CF nebo Microdrive :
    • Vložte naformátované záznamové médium do fotoaparátu (ujistěte se, že je záznamové médium naformátované fotoaparátem a ne počítačem).
    • Vložte do fotoaparátu plně nabitou baterii (NP-FM55H) nebo k němu připojte napájecí adaptér.
    • Přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP).
    • Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku záznamu (Recording).
    • Vyberte ikonu nastavenípomocí ovladače (), pak stiskněte středové tlačítko ovladače pro zobrazení nabídky nastavení (Setup).

   • Zkontrolujte, že je v nabídce nastavení (Setup) v rámci nabídky "Transfer mode" vybrána možnost "Mass Storage" . Pokud tomu tak není, nastavte režim přenosu na "Mass Storage". Vyberte režim přenosu pomocí ovladače (). Stisknutím () na ovladači zobrazíte možnosti, které jsou k dispozici v tomto režimu. Prostřednictvím ovladače () vyberte možnost "Mass Storage" a stiskněte středové tlačítko na ovladači.
   • Stisknutím tlačítka MENU opustíte okno MENU.
   • Propojte fotoaparát a počítač pomocí USB kabelu, který byl dodán s fotoaparátem.
   • Zkopírujte soubory aktualizace (DSCA100.app a DSCA100.str) do kořenového adresáře záznamového média vloženého do fotoaparátu.
   • Po zkopírování souboru odpojte USB kabel.
 • Krok 4 - Aktualizace firmwaru fotoaparátu.
  Důležité:
  Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitou baterii NP-FM55H nebo napájecí adaptér AV-VQ900AM (prodáván samostatně).
  Při aktualizaci firmwaru baterii nebo adaptér nevyjímejte nebo neodpojujte, mohlo by dojít k trvalému poškození fotoaparátu.
  • Vložte do fotoaparátu záznamové médium Memory Stick Duo/ kartu CF / Microdrive se soubory aktualizace a přepněte vypínač POWER do polohy ON (ZAP).
  • Stiskněte tlačítko(Playback).

  • Objeví se okno s potvrzením.
  • Pomocí ovladače () zvýrazněte "Yes" (Ano), pak stiskněte středové tlačítko ovladače. Pokud vyberete "No" (Ne), operace bude zrušena.
  • Procedura aktualizace se nyní spustí.
  • Po dokončení postupu aktualizace se zobrazí následující okno. Vypněte fotoaparát a vyjměte záznamové médium.
 • Krok 5 - Kontrola verze firmwaru.
  • Přepněte vypínač napájení do polohy ON (ZAP).
  • Stiskněte tlačítko MENU. NA LCD displeji se nyní zobrazí hlavní nabídka (MENU).
  • Stiskněte tlačítko(Display).
  • V okně na LCD displeji se zobrazí verze firmwaru. Zkontrolujte, že zobrazená verze je "Ver. 1.04".
   Důležité:
   Pokud nemohla být aktualizace firmwaru provedena, kontaktujteSony. Po provedení aktualizace fotoaparátu záznamové médium naformátujte nebo z něho odstraňte soubory aktualizace (DSCA100.app a DSCA100.str).