Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • DSC-RX10M2

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace systémového softwaru verze 1.30 pro DSC-RX10M2 (Mac)
 • Datum zveřejnění:26/04/2016
 • Výhody a vylepšení
  • Fotoaparát je nyní schopen v kombinaci s kompatibilními kartami SDHC a SDXC záznamu ve formátu XAVC S.

   *Při záznamu filmů ve formátu XAVC S jsou vyžadovány karty SD rychlostní třídy Speed Class10 nebo UHS Speed Class U1 či rychlejší. (Při záznamu filmů při datovém toku 100 Mb/s nebo vyšším jsou vyžadovány paměťové kary s podporou rychlostní třídy UHS Speed Class U3.)
   *Při použití paměťové karty SDHC pro dlouhodobější záznam filmů jsou zaznamenané filmy rozděleny do souborů po 4 GB. Rozdělené soubory lze sloučit do jednoho souboru pomocí PlayMemories Home.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Mac:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo již nejsou podporovány.
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí blok akumulátoru NP-FW50
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Stáhnout

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý modul akumulátoru NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace firmwaru trvá přibližně 15 minut, zajistěte proto, aby počítač nepřešel do režimu spánku. Pokud by počítač přešel do režimu spánku a aktualizace by byla přerušena, spusťte celý proces aktualizace znovu od začátku.
 • Nevybírejte položku About This System Software Updater (O této aktualizaci systémového softwaru) v nabídce SystemSoftwareUpdater (Aktualizace systémového softwaru). Tento postup by mohl způsobit pád aktualizačního softwaru – zejména během aktualizace.

Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_DSCRX10M2V130.dmg].
 4. Uložte soubor do počítače.

Instalovat

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor [Update_DSCRX10M2V130.dmg]. - Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu [Update_DSCRX10M2V130], která se nyní zobrazí na ploše.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru.


  Kliknutím zvětšíte


 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup subpage 4 [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB, LCD displej fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Poznámka: Pokud se LCD displej fotoaparátu nevypne, zkuste prosím jednu z následujících metod:
  • Odpojte od videokamery kabel USB, potom kabel USB znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 10. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. Na obrazovce počítače se objeví následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva "Follow computer instructions" (Řiďte se pokyny na počítači). -Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
 11. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.


  Kliknutím zvětšíte
 12. Po automatickém resetování se spustí aktualizace. Během aktualizace (měla by trvat přibližně 15 minut) se zobrazí indikátor průběhu.

  Kliknutím zvětšíte
 13. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu neaktivuje LCD displej. Po aktivaci LCD displeje klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Kliknutím zvětšíte

 14. Poznámka: Po restartování se může ojediněle zobrazit zpráva Recovering data Please wait... (Probíhá obnovení dat, čekejte...). To je zcela normální. Vyčkejte zmizení zprávy.

Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 1.30

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup subpage 6 [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.