Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • DSC-QX100

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru Ver.3.00 pro DSC-QX100 (Windows)
 • Datum zveřejnění:14/04/2014
 • Výhody a vylepšení
  • Byla přidána funkce "Half-Press" (Namáčknutí) pro tlačítko spouště*
  • Byla vylepšena funkce "NFC One-touch connection" (Připojení jedním dotykem pomocí NFC)*
  • * Vyžaduje aplikaci PlayMemories Mobile ve verzi 4.2 nebo novější.
  • Bylo přidáno nastavení citlivosti ISO
  • Velikost nahrávání videa MP4 se změnila z 1440 x 1080 (30p) na 1920 x 1080 (30p)

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Poznámky:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BN
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při provádění aktualizace firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-BN
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_DSCQX100V300.exe].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systému Windows 8:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené položky). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené položky).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.3.00 pro DSC-QX100.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na stažený soubor [Update_DSCQX100V300.exe].


  Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.

 3. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.

  Pokud počítač nem��že fotoaparát najít, objeví se na obrazovce počítače zpráva "Could not find the camera for this update." (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  - Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  - Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor. Počítač může mít konektory USB i zezadu.


  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu modul akumulátoru nebo odpojte síťový adaptér, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu "2. Spusťte program pro aktualizaci firmwaru".
 4. Ověřte, zda se v pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) .
 5. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 2.

  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.

  Obrázek 1Obrázek 2

 6. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko [Next] (Další) V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 7. Ověřte, že Current version (Aktuální verze) je nižší než 3.00, potom klepněte na tlačítko [Next] (Další).
  Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 4, aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.

  Obrázek 3: Aktualizace je zapotřebí.

  Obrázek 4: Aktualizace není zapotřebí.

 8. V pravém dolním rohu obrazovky počítače na hlavním panelu klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) , aby se připojení USB přerušilo, jak je znázorněno na obrázku 5.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Obrázek 5

 9. Stiskněte tlačítko [Shutter] (Spoušť) pro provedení resetu fotoaparátu.

  Poznámka: Když stiskněte tlačítko [Shutter] (Spoušť), displej se vypne. Pokračujte následujícím krokem.
 10. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 5).
 11. Po vyresetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 6.
 12. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Obrázek 6

 13. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 7. Klepněte na Finish (Dokon��it) a odpojte kabel USB.
  Obrázek 7

 14. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a znovu zapněte fotoaparát.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru fotoaparátu Ver.3.00.

 1. Propojte svůj smartphone nebo tablet a fotoaparát pomocí aplikace PlayMemories Mobile (verze 4.2 nebo novější).
 2. Zaostřete namáčknutím tlačítka [Shutter] (Spoušť) do poloviny. Pokud se objeví zelená značka (jak je znázorněno níže), verze firmwaru je Ver.3.00.