Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • DSC-HX400/400V

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru Ver.2.10 pro DSC-HX400/400V (Mac)
 • Datum zveřejnění:30/10/2014
 • Výhody a vylepšení
  • Zlepšení doby zapínání při použití funkce "Smart Remote Control" aplikace PlayMemories pro fotoaparát

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Core Duo již nejsou podporovány
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BX1
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při provádění aktualizace firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-BX1
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu
 • Aktualizace firmwaru trvá přibližně 15 minut, dbejte proto na to, aby váš počítač nepřešel do režimu spánku. Pokud by počítač přešel do režimu spánku a aktualizace by byla přerušena, zopakujte celý proces aktualizace od začátku

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_DSCHX400VV210.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.2.10 pro DSC-HX400/HX400V.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_DSCHX400VV210.dmg]. Nyní fotoaparát neodpojujte.
 3. Soubor [Update_DSCHX400VV210] se rozbalí.
 4. Poklepejte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru. 7. ZAPNĚTE fotoaparát a podle pokynů programu na aktualizaci firmwaru vyberte na fotoaparátu možnosti [Menu] (Nabídka) -> [Setup] (Nastavení) podstránka 3 -> [USB Connection] (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je zvolena možnost [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), zvolte [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).

 8. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
 9. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 2. Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
  Obrázek 1Obrázek 2

 10. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 11. Po potvrzení, že [Current version] (Aktuální verze) jenižší než 2.10, potom klepněte na tlačítko Next (Další).

  Pokud je [Current version] (Aktuální verze) [Ver.2.10], aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.
  Obrázek 3

 12. Zobrazí se obrazovka na obrázku 4.

  Obrázek 4


 13. Stisknutím středu ovládacího kolečka vyresetujte fotoaparát.

  Poznámka: Po stisknutí tlačítka se obrazovka vypne. Pokračujte dalším krokem.
 14. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 4).
 15. Po vyresetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 5.
 16. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

  Obrázek 5


 17. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 7. Fotoaparát se automaticky znovu spustí.

  Poznámka:Před opětovným spuštěním se může na několik minut zobrazit zpráva "Recovering data. Please wait..." (Probíhá obnova dat. Počkejte prosím...). Dbejte na to, aby fotoaparát zůstal ZAPNUTÝ a počkejte, dokud se znovu neobjeví obraz LCD obrazovky.

  Jakmile se objeví obraz LCD obrazovky, klepněte na možnost [Finish] (Dokončit) a odpojte USB kabel.
  Obrázek 7

 18. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a znovu zapněte fotoaparát.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru fotoaparátu Ver.2.10.


Na fotoaparátu vyberte možnost [Menu] (Nabídka) -> [Setup] (Nastavení) podstránka 6 -> [Version] (Verze). Pokud se zobrazí Ver. 2.10 (jak je znázorněno níže), je verze firmwaru Ver.2.10.