O souboru ke stažení

Software Sound Organizer nahrazuje Digital Voice Editor

Společnost Sony dodává software Digital Voice Editor verze 3.3.01, který umožňuje:

 • Ukládat zprávy zaznamenané rekordérem Sony IC na pevný disk počítače.
 • Přehrávat uložené zprávy.
 • Upravovat uložené zprávy.

Před stažením softwaru si pečlivě přečtěte následující informace:

Pokud váš model není uveden jako kompatibilní, připojení vaší jednotky k systému Vista nebo Win7 nebude podporováno ani po přechodu na verzi 3.3.01

Název souboru

 • DVESetup_EN.exe

Velikost souboru

 • 96.12 Mb

Týká se modelů

 • Řada ICD-BP
 • Řada ICD-MS
 • Řada ICD-P
 • Řada ICD-PX
 • Řada ICD-S
 • Řada ICD-ST
 • Řada ICD-MX
 • Řada ICD-SX
 • Řada ICD-BM
 • FS-85USB

Vylepšení

 • Ukládání a přidávání zaznamenaných zpráv:

  Zprávy zaznamenané rekordérem IC můžete ukládat na pevný disk počítače podle zpráv nebo složek.
  Zprávy uložené na pevném disku počítače můžete také přidávat do rekordéru IC.

 • Úprava zaznamenaných zpráv:

  Zprávu můžete rozdělit do dvou zpráv nebo můžete zkombinovat až pět zpráv do jedné.

 • Převod formátu souboru:

  Formát souboru zprávy uložené v počítači lze převést a uložit jako jiný soubor.
  Zprávu zaznamenanou rekordérem IC můžete také převést do souboru MP3.

 • Funkce vypalování disků CD (CD Burning Tool for DVE):

  Zprávy ze softwaru Digital Voice Editor nebo z okna Průzkumníka Windows můžete přidat do okna CD Burning Tool for DVE a poté vypálit data na disk CD-R/RW jako zvukový nebo datový disk CD.

 • Funkce záznamu na disky CD (CD Recording Tool for DVE):

  Skladbu z disku CD můžete převést na formát souboru, který je kompatibilní se softwarem Digital Voice Editor, a poté převedený soubor uložit na pevný disk počítače.

Úpravy

 • Software „Digital Voice Editor verze 3.3.01“ podporuje modely ICD-PX820/PX820M/PX820D/SX750/SX850/SX850D.
 • Soubor Readme byl revidován, aby zahrnoval podporu systému Windows 7.

Systémové požadavky

Počítač a systém musí splňovat následující minimální požadavky:

Operační systém:

 • Microsoft Windows 7Ultimate
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Starter
 • Windows Vista (Service Pack 1 nebo novější) Ultimate
 • Windows Vista (Service Pack 1 nebo novější) Business
 • Windows Vista (Service Pack 1 nebo novější) Home Premium
 • Windows Vista (Service Pack 1 nebo novější) Home Basic
 • Windows 2000 Professional Service Pack 4 nebo novější

Předem nainstalováno

Poznámky:

Jiné operační systémy, než jsou uvedeny výše, nejsou podporovány (například Windows 98/Windows 98SE/Windows Me/Mac OS nebo Linux).

Podpora produktů – DVE verze 3.3.01
Podporované operační systémy
Windows 7Windows VistaWindows 2000
32bitová verze64bitová verze32bitová verze64bitová verze32bitová verze64bitová verze
Řada ICD-BP
Řada ICD-MSICD-MS515#
Jiné než výše uvedené modely####
Řada ICD-P/PXICD-P620/P630F/P520/P530F
ICD-PX720
Jiné než výše uvedené modely
Řada ICD-S
Řada ICD-STICD-ST25/ST45
Jiné než výše uvedené modely
Řada ICD-MX
Řada ICD-SXICD-SX750/SX850/SX950/SX700
/SX800/SX900/SX68/SX78/SX88/SX67/SX77
Jiné než výše uvedené modely
Řada ICD-BM##
FS-85USB

poznámky:

Y [A]: podporováno
N: není podporováno
#: Je podporováno tehdy, když je do zásuvky na karty memory stick v počítači vložena doporučená karta nebo karta memory stick dodaná s řadou ICD-MS/BM.

 • Počítač: IBM PC/AT nebo kompatibilní
 • Procesor: Windows 2000, 266MHz procesor Pentium II nebo rychlejší
  (Pro systém Windows Vista: 800MHz procesor Pentium III nebo rychlejší)
  (Pro systém Windows 7: 1GHz procesor Pentium III nebo rychlejší)
 • Paměť RAM: Windows 2000, 128 MB nebo více
  (Pro systém Windows Vista: 512 MB nebo více)
  (Pro systém Windows 7: 1 GB (32bitová verze), 2 GB (64bitová verze) nebo více)
 • Místo na pevném disku: 300 MB nebo více v závislosti na velikosti a počtu uložených zvukových souborů.
 • Jednotka CD-ROM (Při vytváření zvukového nebo datového disku CD je potřeba jednotka CD-R/RW.)
 • Port: Port USB
 • Zvukové karty kompatibilní s libovolným z podporovaných operačních systémů Microsoft Windows
 • Displej: High color (16 bitů) nebo více a 800x480 bodů nebo více
 • Přístup k internetu pro funkci hlasové pošty a pro službu databáze CD

Poznámka: Následující systémy nejsou podporovány:

 • Jiné než výše uvedené operační systémy
 • Neprofesionálně sestavené počítače nebo nainstalované operační systémy.
 • Přechod na jinou verzi operačního systému
 • Prostředí s několika operačními systémy
 • Prostředí s více monitory
 • Provoz ve všech počítačích, které splňují výše uvedené požadavky, není vždy zaručen.

Instalovat

Před stažením a instalací softwaru "Digital Voice Editor 3.3.00" zkontrolujte následující:

 1. Pokud používáte systém Windows 7/Windows Vista


  Chcete-li software nainstalovat do systému Windows 7/Windows Vista, přihlaste se uživatelským jménem s atributem "správce počítače".

  Při instalaci softwaru do systému Windows 7/Windows Vista se může zobrazit dialogové okno nástroje Řízení uživatelských účtů se zprávou "Chcete povolit, aby následující program provedl změny v tomto počítači?" nebo "Program potřebuje vaše povolení, aby mohl pokračovat". Když zprávu odsouhlasíte, instalace bude pokračovat.

  Po klepnutí můžete ověřit kompatibilitu svého modelu se systémem Windows 7.
  Řada BM
  Řada P
  Řada SX

 2. Pokud používáte systém Windows 2000 Professional


  Chcete-li tento software nainstalovat do systému Windows 2000 Professional, přihlaste se jako "správce".

  Pro modely ICD-P17, ICD-P27, ICD-P28, ICD-P110, ICD-P210, ICD-P320, ICD-P330F, ICD-P520, ICD-P530F, ICD-P620, ICD-P630F:
  (V případě instalace softwaru do libovolné verze systému Microsoft Windows 7* nebo Windows Vista (64bit.) se nezobrazí následující dialogové okno "ICD-P series Confirmation" [Potvrzení řady ICD-P].)
  * ICD-P17, ICD-P27, ICD-P28, ICD-P110, ICD-P210, ICD-P320 a ICD-P330F nejsou kompatibilní se systémem Windows 7.

  Pokud chcete uložit nebo upravit soubor DVF (TRC), jehož formát používá řada ICD-P, a vyberete, že používáte řadu ICD-P, musíte nainstalovat software Digital Voice Editor.
  Pokud se při instalaci zobrazí dialogové okno "ICD-P series Confirmation" [Potvrzení řady ICD-P], vyberte Yes [Ano].
  Pokud jste provedli instalaci a současně vybrali, že řadu ICD-P nepoužíváte, nainstalujte software Digital Voice Editor znovu, ale vyberte, že řadu ICD-P používáte. 3. Pokud je nainstalována předchozí verze softwaru Digital Voice Editor


  Pokud software nainstalujete do počítače, ve kterém je nainstalován software Digital Voice Editor verze 1.x/2.x/3.0/3.1/3.2/3.3.00, věnujte pozornost následujícím bodům:

  • Pokud je nainstalován software Digital Voice Editor verze 1.x.
   Pokud nepoužíváte zprávy ve formátu souborů ics (zaznamenané prostřednictvím ICD-R100/R200), odinstalujte* software Digital Voice Editor verze 1.x.
   Při instalaci softwaru Digital Voice Editor 3.3.01 si můžete vybrat, zda se má verze 1.x odinstalovat.

  • Pokud je nainstalován software Digital Voice Editor verze 2.x nebo 3.0.
   Software Digital Voice Editor 3.3.01 se nainstaluje po odinstalování předchozí verze*.

  • Pokud je nainstalován software Digital Voice Editor verze 3.1/ 3.2 /3.3.00.
   Zahájí se přepis instalace softwaru.
   * Důležitá poznámka: Předchozí verzi odinstalujte podle postupu zobrazeného při instalaci softwaru Digital Voice Editor 3.3.01. Zpráva uložená v počítači a/nebo nastavení možností se nemusí správně přenést, pokud odinstalování provedete z funkce odinstalování připojené k předchozí verzi.

 4. Pokud nemáte zálohu zaznamenaných zpráv


  IPokud máte zprávy uložené v počítači, doporučujeme je zálohovat na disk CD-R/RW nebo externí paměť pro případ, že se instalace nezdaří.

Postup stažení

Stáhněte soubor podle následujícího postupu.

 1. Vytvořte následující složku pro uložení staženého souboru na pevný disk: Jednotka C: SonyTemp
 2. Stáhněte soubor DVESetup_EN.exe (96 050 KB) do složky vytvořené v kroku 1. Stahování zahájíte klepnutím na Download [Stáhnout] ve spodní části této stránky. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.
 3. Po stažení v Průzkumníkovi vyberte Zobrazit-Podrobnosti a zkontrolujte velikost souboru. Pokud se zobrazuje jiná velikost souboru, než je uvedena výše, zkuste soubor stáhnout znovu.

Postup instalace

Po stažení nainstalujte software do systému Windows podle následujícího postupu.

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Na hlavním panelu klepněte na Start a poté klepněte na Spustit*. Zobrazí se dialogové okno Spustit.
  * V případě systému Windows 7/Windows Vista klepněte na Všechny programy - Příslušenství - Spustit a otevře se dialogové okno Spustit.
 3. Do dialogového okna "Spustit" zadejte C:\SonyTemp\ DVESetup_EN.exe a zahajte instalaci klepnutím na OK.
  (V tomto případě se soubor programu DVESetup_EN.exe stáhl do složky C:\SonyTemp\ DVESetup_EN.exe.)
 4. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 5. Instalace je dokončena, když se zobrazí zpráva "InstallShield Wizard has successfully installed Digital Voice Editor 3" [Průvodce instalaci úspěšně nainstaloval software Digital Voice Editor 3]. Klepněte na tlačítko "Dokončit" a restartujte počítač.
 6. Zkontrolujte, zda se instalace dokončila úspěšně: Spusťte software Digital Voice Editor a v nabídce Help [Nápověda] vyberte položku About Digital Voice Editor [O softwaru Digital Voice Editor].
 7. Ověřte, že se zobrazuje verze Ver.3.3.01.11240

Všechny ostatní obchodní známky jsou obchodní známky příslušných vlastníků. Známky ® a (TM) nejsou na této stránce specifikovány.

PoznámkyPřečtěte si pozorně následující upozornění. Společnost Sony odmítá veškerou odpovědnost za škody, k nimž dojde při nedodržení následujících upozornění.

 • Řiďte se uvedeným postupem a po stažení používejte program náležitým způsobem.
 • Nejsou podporována prostředí, která vznikla přechodem na jinou konfiguraci, než byla původně dodána výrobcem.
 • V souladu se specifikací systému Windows 7/Windows Vista můžete měnit pohotovostní režim/režim spánku systému podle vlastního uvážení, ale nenechávejte systém přejít do pohotovostního režimu/režimu spánku, když je spuštěný software Digital Voice Editor.
 • Při používání tohoto programu neneseme žádnou odpovědnost za vzniklé přímé či nepřímé újmy ani za související nebo způsobené škody apod.
 • Na program se vztahuje ochrana autorských práv. Uživatel nesmí program přenášet ani kopírovat a nesmí jej poskytovat k použití mimo rámec stanovený společností Sony.

Software Sound Organizer nahrazuje Digital Voice Editor