Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Umožňuje současný provoz technologie DSEE HX a ekvalizéru
  Poznámka: V aplikaci Sony | Headphones Connect je potřeba povolit požadované nastavení, pokud chcete najednou používat technologii DSEE HX a ekvalizér
 • Byl opraven problém, kdy se neúmyslně zobrazovala lišta nastavení hlasitosti
 • Byl opraven problém s nesprávnou funkčností ovládání hlasitosti při pozastavené hudbě

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze systému iOS 11.0 nebo novější)
  POZNÁMKA: Pokud používáte operační systém iOS 13.1, aktualizaci proveďte pomocí systému iOS 13.2 nebo novějšího.
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace Sony | Headphones Connect.
 • Sluchátka musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 2.0.2 pro zařízení WI-1000XM2/WH-H910N

Verze souboru

 • Verze 2.0.2

Datum uvedení

 • 30-09-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Je-li verze firmwaru „2.0.2“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zjistit, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte svá sluchátka k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 3. Klepněte na tři tečky (tlačítko menu) v pravém horním rohu.

  *Zařízení zobrazené na displeji závisí na připojeném zařízení.
 4. Vyberte verzi svého zařízení uvedenou v Menu. Položka se zobrazuje pouze, když je zařízení připojeno.
 5. Potvrďte verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Během stahování/přenosu dat nebo aktualizace hlavní jednotku NENABÍJEJTE ani ji NEVYPÍNEJTE. Sluchátka se totiž mohou stát nepoužitelnými.
 • Zařízení NEVYPÍNEJTE

  NEKLIKEJTE na tlačítko POWER v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

 • Aktualizaci NEPROVÁDĚJTE na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi®, například:
  – ve vlaku nebo v místě s přetíženou sítí Wi-Fi®
  – poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz
 • Ujistěte se, že jsou obě zařízení (zařízení se systémem Android/iOS a sluchátka) plně nabitá.
 • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android/iOS všechna další zařízení s Bluetooth®, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před provedením aktualizace

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • U zařízení se systémem Android zabere proces aktualizace asi 30 minut. Velikost souborů je přibližně 994 KB (sluchátka WI-1000XM2) a 984 KB (sluchátka WH-H910N).
  U zařízení se systémem iOS zabere proces aktualizace asi 30 minut. Velikost souborů je přibližně 994 KB (sluchátka WI-1000XM2) a 984 KB (sluchátka WH-H910N).
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení Android/iOS.
 • Pokud provádíte aktualizaci se sundanými sluchátky, nastavte funkci „Automatic Power Off“ (Automatické vypínání) (funkce automatického vypínání se sundanými sluchátky) v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na možnost „Do not turn off“ (Nevypínat).
  *Pokud jste kvůli této aktualizaci měnili nastavení, nezapomeňte je po dokončení aktualizace obnovit.
 • Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů.
  • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
  • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.(Při přenosu dat na pozadí můžete sluchátka normálně používat, aplikaci Google Assistant ale při přenosu používat nelze.)
  • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Stáhnout a instalovat

Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:
 • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.
 • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte svá sluchátka pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
  • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ nepřipojovali, postupujte podle pokynů na obrazovce a sluchátka připojte k zařízení se systémem Android.
  • Pokud jste sluchátka k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ již někdy připojili, vyberte je.
  • Pokud je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ povoleno nastavení „Automatic download of software“ (Automaticky stahovat software) (tovární nastavení), stahování a přenos aktualizačního softwaru se spustí automaticky.
   Přejděte na krok 6.
  • Pokud zakážete nastavení automatického stahování softwaru, stahování a přenos aktualizačního softwaru se nespustí automaticky.
   Přejděte na krok 4 a dokončete proces.
 3. Je-li dostupná aktualizace, po navázání připojení se zobrazí okno se zprávou „The latest headphones software is available“ (Je dostupná nejnovější aktualizace sluchátek). Stiskněte možnost „More info“ (Více informací).
 4. Na obrazovce „Update Software“ (Aktualizační software) zkontrolujte, že se zobrazuje „Version 2.0.2“ (Verze 2.0.2), a poté zvolte možnost „START“.

  POZNÁMKA: Pokud se zobrazí obrazovka „Switching software transfer destination…“ (Změna cílové složky přenosu dat...), neprovádějte žádnou akci. Po několika sekundách se zobrazí předchozí obrazovka.
 5. Na obrazovce „Update the headphones software“ (Aktualizovat software sluchátek) stiskněte možnost „More info“ (Více informací).
 6. Na obrazovce „Update Software“ (Aktualizace softwaru) zvolte možnost „START“.
 7. Spustí se proces aktualizace, jehož dokončení bude trvat několik minut.
  Ukazatel průběhu
  POZNÁMKA: Během aktualizace se sluchátka automaticky vypnou a zase zapnou a za účelem dokončení aktualizace se prostřednictvím funkce Bluetooth® automaticky připojí k zařízení se systémem Android nebo iOS.
 8. Po dokončení aktualizace softwaru stiskněte tlačítko „OK“.

  POZNÁMKA: Pokud se obrazovka neobjeví, zkontrolujte, zda se zobrazuje verze 2.0.2. Pokud ano, aktualizace firmwaru byla úspěšná. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Check the firmware version] (Zkontrolovat verzi firmwaru).
Pokud je číslo verze firmwaru „2.0.2“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. stiskněte možnost „OK“.
 2. Restartujte sluchátka (vypněte a znovu zapněte).
 3. Poté restartujte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i přesto, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 2.0.2, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru. Položku Verze najdete v nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Verzi produktu zkontrolujete kliknutím na položku „Check the firmware version“ (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.