Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-XF9000
DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Opravuje problém v operačním systému Apple® Mac OS®, kdy je při poslechu prostřednictvím Bluetooth® slyšet pískání nebo zvonění
 • Bylo vylepšeno zabezpečení funkce Bluetooth
 • Zlepšuje možnosti připojení HDMI®

Dřívější výhody a vylepšení

 • Zlepšuje možnosti připojení HDMI®
 • Opravena chyba, kdy je při vypínání her na systému PlayStation®4 slyšet zvuk
 • Přidává podporu funkce eARC.
  Poznámky:
  • eARC je nová standardizovaná funkce HDMI 2.1, která přidává podporu pro nejnovější zvukové formáty k těm stávajícím, které jsou podporovány funkcí Zpětný audiokanál (ARC).
  • Funkce eARC vám umožňuje vychutnat si bezztrátový zvukový obsah, například s použitím technologií Dolby Atmos®, Dolby TrueHD® a DTS:X® nebo vícekanálový obsah LPCM, který nelze pomocí funkce ARC přenášet
 • Zlepšuje možnosti připojení s televizemi od jiných výrobců

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru verze 2.155 pro model HT-XF9000

Verze souboru

 • 2.155

Velikost souboru

 • 87.2 MB (91 496 041 bajtů)

Datum uvedení

 • 27-08-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový zvukový projektor. Pokud je číslo vaší verze 2.155 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je vybrán vstup, ke kterému je připojen zvukový projektor. Je-li tedy například zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte zvukový projektor.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Na domovské obrazovce pomocí šipek na dálkovém ovladači zvolte [Setup] (Nastavení) → [Advanced Settings] (Pokročilá nastavení). Pak stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Zvýrazněte možnost [System Information] (O systému) a stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Na televizní obrazovce se objeví číslo verze firmwaru v tomto tvaru:
  Verze softwaru 002.155 (první a druhou nulu čísla verze softwaru můžete ignorovat) – pokud je číslo verze 2.155 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pozorně si přečtěte pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení HT-XF9000.
 • Během aktualizace zařízení HT-XF9000 nevypínejte ani neodpojujte napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Během stahování a aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel.
 • Až do dokončení aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k chybě systému.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do zařízení HT-XF9000.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů, a připravte si jednotku USB.

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor X9HT1-2_155.zip a zapamatujte si, kam jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na položku Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 87.2 MB (91 496 041 bajtů).
Přenesení souborů aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Ze souboru X9HT1-2_155.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  • Pro operační systémy Mac OS® X:
   1. Přejděte do umístění, kam jste soubor uložili, a dvakrát klikněte na soubor X9HT1-2_155.zip.
   2. Vytvoří se nový soubor s názvem „F_X9HT1.UPG“.
  • Pro operační systémy Microsoft® Windows® 10 / 8.1:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor uložili, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor X9HT1-2_155.zip. Pak klikněte na „Rozbalit vše“.
    Poznámka: Ve Windows® 8.1 a Windows® 10 stahuje prohlížeč Internet Explorer® ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici Plocha a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
   2. V okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na Rozbalit.
   3. Vytvoří se nový soubor s názvem „F_X9HT1.UPG“.
 2. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
 3. Přenesení souboru F_X9HT1.UPG na úložné zařízení USB:
  • Pro operační systémy Mac OS® X:
   1. Přetáhněte soubor F_X9HT1.UPG do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro operační systémy Windows:
   Přejděte do adresáře, kde byl soubor vytvořen, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor F_X9HT1.UPG.
   1. V nabídce klikněte na Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
   2. Soubor F_X9HT1.UPG se zkopíruje na zařízení USB.
  Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.
 4. Po zkopírování souboru F_X9HT1.UPG odpojte zařízení USB od počítače.
Přeneste si aktualizaci do svého zařízení HT-XF9000

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do zařízení HT-XF9000.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je vybrán vstup, ke kterému je připojen zvukový projektor. (Pokud je tedy zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte zvukový projektor.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Připojte zařízení USB obsahující soubor F_X9HT1.UPG.
Přenesení aktualizace:
 1. V nabídce [Home] (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) → [Advanced Settings] (Pokročilá nastavení) → [Software Update] (Aktualizace softwaru) a stiskněte tlačítko [Enter].
 2. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update to a new software version Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.155] (Aktualizace na novou verzi softwaru. Během provádění aktualizace nevypínejte napájení. Současná verze xxx.xxx Nová verze 002.155). Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update Caution] (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 4. Zvukový projektor si stáhne data firmwaru z paměťového zařízení USB.
 5. Po stažení se zvukový projektor restartuje a spustí se aktualizace hlavní jednotky. Během aktualizace hlavní jednotky se na indikátoru LED zobrazí průběh aktualizace.
 6. Po aktualizaci hlavní jednotky dojde znovu k automatickému restartování zvukového projektoru. Poté se v případě potřeby spustí aktualizace subwooferu nebo zadních reproduktorů.
 7. Po dokončení aktualizace se na televizoru zobrazí zpráva o dokončení.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 2.155, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru zvukového projektoru pomocí počítače a zařízení USB.

 • Kontroly LED „TV“, „BLUETOOTH“, „USB“, „HDMI“ a „ANALOG“ střídavě blikají.
  Došlo k chybě při aktualizaci.
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Vyčkejte alespoň 10 sekund a poté znovu připojte napájecí kabel a zapněte napájení.
  3. Zkuste znovu postup aktualizace pomocí USB paměti.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte zvukový projektor a znovu projděte celým procesem Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.

 • Soubor s aktualizací X9HT1-2_155.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhli jste soubor úspěšně? Zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.

 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
  2. Zapněte zvukový projektor.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.