Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7RM4

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidána podpora pro bajonetový adaptér LA-EA5 pro objektivy s bajonetem A (prodávaný samostatně) (Přidána 3. 9. 2020)
  • Bajonetový adaptér LA-EA5 podporuje všechny objektivy pro objektivy s bajonetem A
  • Poskytuje kompletní podporu pro automatické ostření s fázovou detekcí v rovině ostření a funkce automatického ostření a vysokorychlostního souvislého fotografování
  • Funkce automatického ostření s fázovou detekcí v ohniskové rovině s širokým pokrytím
  • Funkce automatického ostření založené na rozpoznávání objektů včetně automatického zaostření na oči v reálném čase (u lidí i zvířat) a sledování v reálném čase
  • Sledování AF/AE během souvislého fotografování rychlostí až 11 sn./s
  Poznámky:
  • Objektivy STF mají pouze ruční ostření
  • Telekonvertory nelze použít s žádným bajonetovým adaptérem pro objektivy s bajonetem A
  • Automatické ostření není dostupné během natáčení videa pomocí bajonetového adaptéru LA-EA5 pro objektivy s bajonetem A
  • U sledování AE je clona u prvního snímku pevná, přičemž rychlost závěrky a citlivost ISO se používají k úpravě expozice
  Aktualizované využití funkce naleznete v Nápovědě.
 • Byl vylepšen výkon automatického ostření (AF) při natáčení videí s objektivem FE 12-24mm F2.8 GM (SEL1224GM)
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Umožněno použití nabídky „My Menu (Moje menu)“ k ukládání nebo nahrávání uživatelského nastavení fotoaparátu
 • Přidána funkce „External Flash Set“ (Nastavení externího blesku):
  Tato funkce vám umožní nakonfigurovat nastavení připojeného blesku nebo bezdrátového rádiového ovladače (oba se prodávají samostatně) přímo z fotoaparátu.
  Kompatibilní modely blesku
  • HVL-F60RM (s verzí firmwaru blesku 2.00 nebo novější)
  • HVL-F45RM (s verzí firmwaru blesku 2.00 nebo novější)
  Kompatibilní bezdrátový rádiový ovladač:
  • FA-WRC1M (s verzí firmwaru 3.00 nebo novější)

  Další informace naleznete v Uživatelské příručce:

 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-7RM4 Ver.1.20 (Windows)

Verze souboru

 • 1.20

Velikost souboru

 • 341 MB (358 542 344 bajtů)

Datum uvedení

 • 06-08-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 1.20, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup subpage [6] (Nastavení strana [6]) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows 10
 • Windows® 8.1

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na Úroveň nabití baterie (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s fotoaparátem
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7RM4V120.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

  Poznámka pro uživatele operačního systému Windows 8.1/10:
  Podle běžného nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE7RM4V120.exe]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Nástroj System Software Updater běží.

  Nástroj System Software Updater

 4. Zapněte fotoaparát.
 5. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) → Setup subpage [4] (Nastavení podstrana [4]) → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage.

  Stupeň [4] – Velkokapacitní úložiště

 6. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud se displej LCD fotoaparátu nevypne, vyzkoušejte následující metody.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače.
  V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „Krok 1: Spusťte nástroj Updater“.
 7. Zkontrolujte LCD displej fotoaparátu a pak zvolte možnost Next (Další). Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.1.10 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 1.20 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí
  Nástroj System Software Updater – aktuální verze

  Aktualizace není zapotřebí
  Aktualizace není zapotřebí

 8. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.
  Automatické resetování fotoaparátu
 9. Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka.
  Během procesu aktualizace bude zobrazen indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Aktualizace indikátoru průběhu
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 10. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se LCD displej znovu nespustí. Po aktivaci LCD displeje klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).
  Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Toto je normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.
  Obnovování dat. Počkejte prosím...

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého produktu.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup subpage [6] (Nastavení strana [6] ) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Aktuální verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 5 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.