Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje bezpečnostní funkce systémového softwaru
 • Vylepšuje celkový výkon sluchátek

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Přidává funkci, díky které lze přepnout dotykový snímač do stavu Aktivní nebo Neaktivní (pouze sluchátka WH-1000XM3)
  Poznámka: Chcete-li používat nově přidanou funkci dotykového snímače, musíte mít nainstalovanou aplikaci „Sony | Headphones Connect“ ve verzi 6.0.0 (nebo novější).
 • Nyní podporuje aplikaci Amazon Alexa
  Poznámka:
  • Pokud chcete používat aplikaci Amazon Alexa se sluchátky WH-1000X / WH-1000XM2, musíte mít nainstalovanou aplikaci „Sony | Headphones Connect“ ve verzi 4.0.0 nebo novější.
  • Pokud chcete použít aplikaci Amazon Alexa se sluchátky WH-1000XM3, je třeba nainstalovat aplikaci „Sony | Headphones Connect“ ve verzi 4.1.0 nebo novější.
 • Nově je k dispozici podpora výběru jazyka pro hlasové navádění (pouze sluchátka WH-1000XM3)
  Poznámka: Pokud chcete změnit jazyk pro hlasové navádění pro sluchátka WH-1000XM3, je třeba nainstalovat aplikaci „Sony | Headphones Connect“ ve verzi 4.1.0 nebo novější.
 • Optimalizuje sluchátka pro použití s aplikací Google Assistant
 • Vylepšení dalších funkcí
  DŮLEŽITÉ: Po instalaci tohoto firmwaru budou vaše sluchátka kompatibilní s funkcí Google Assistant.
Poznámka: Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze systému iOS 11.0 nebo novější)
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Sluchátka musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 4.5.2 pro zařízení WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

Verze souboru

 • Verze 4.5.2

Datum uvedení

 • 28-05-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Verzi firmwaru můžete zkontrolovat následovně.

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte sluchátka WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 3. Klepněte na tři tečky (tlačítko menu) v pravém horním rohu.

  *Zařízení zobrazené na displeji závisí na připojeném zařízení.
 4. Vyberte verzi svého zařízení uvedenou v Menu. Položka se zobrazuje pouze, když je zařízení připojeno.
 5. Potvrďte verzi firmwaru sluchátek WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.

Důležité upozornění

 • Během stahování/přenosu dat nebo aktualizace hlavní jednotku NENABÍJEJTE ani ji NEVYPÍNEJTE. Sluchátka se totiž mohou stát nepoužitelnými.
 • Aktualizaci NEPROVÁDĚJTE na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi®, například:
  – ve vlaku nebo v místě s přetíženou sítí Wi-Fi®
  – poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz
 • Ujistěte se, že jsou obě zařízení (zařízení se systémem Android/iOS a sluchátka WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3) plně nabitá.
 • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android/iOS všechna další zařízení s Bluetooth®, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před provedením aktualizace

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • Proces aktualizace bude trvat asi 60 minut. Velikost souboru je přibližně 3,3 MB (sluchátka WI-1000X/WH-1000XM2) nebo 3,6 MB (sluchátka WH-1000XM3).
 • Pokud používáte zařízení se systémem iOS, před spuštěním aktualizace vypněte funkci „Google Assistant“.
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení Android/iOS.

Stáhnout a instalovat

Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:
 • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.
 • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte sluchátka WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
  • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ nepřipojovali, postupujte podle pokynů na obrazovce a sluchátka připojte k zařízení se systémem Android.
  • Pokud jste sluchátka k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ již někdy připojili, vyberte je.
 3. Když je navázáno spojení, objeví se následující obrazovka.
 4. Pokud se na sluchátka vztahuje aktualizace, zobrazí se položka „Headphone update available“. V tomto případě můžete stisknout možnost „More Info“.
 5. Ověřte, že se zobrazuje „verze 4.5.2“ a stiskněte „OK“. Poté začne aktualizace.
 6. Když stahování začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
  POZNÁMKA:
  Pokud se zobrazí zpráva [Bluetooth Pairing Request] (Vyžadováno párování pomocí Bluetooth®), stiskněte možnost „Spárovat“. Aktualizace bude pokračovat. (Pouze pro zařízení se systémem iOS.)
 7. Začne přenos dat. Po dokončení stahování se automaticky zobrazí další obrazovka.
 8. Když přenos začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka. Toto zabere asi 1 minutu.
  POZNÁMKA:
  Během stahování aktualizací / přenosu dat / aktualizace sluchátka nenabíjejte ani je nevypínejte, jinak se mohou stát nepoužitelnými.
  Pokud se objeví zpráva o odpojení, vyčkejte, než automaticky dojde k opětovnému připojení.
 9. Po dokončení aktualizace softwaru stiskněte tlačítko „OK“.
  Pokud se obrazovka neobjeví, v dalším kroku zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Check the firmware version] (Zkontrolovat verzi firmwaru).

Pokud je číslo verze firmwaru „4.5.2“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. stiskněte možnost „OK“.
 2. Sluchátka WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 restartujte (vypněte a znovu zapněte).
 3. Poté restartujte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i přesto, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 4.5.2, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru. Položku Verze najdete v nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Verzi produktu zkontrolujete kliknutím na položku „Check the firmware version“ (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.