MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) objektivu SEL135F18GM ver.02 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • Objektiv: SEL135F18GM
 • Poznámky: Tato aktualizace systémového softwaru objektivu je dostupná pro modely s bajonetem E.
  • Některé modely tuto aktualizaci nepodporují. (Seznam modelů)
  • V případě modelu PXW-FS7M2 postupujte podle pokynů v návodu k obsluze modelu PXW-FS7M2.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšená odezva clony, je-li objektiv připojen k fotoaparátům ILCE-9, ILCE-9M2 nebo ILCE-7RM4.
 • Pokud je objektiv připojen k fotoaparátu ILCE-9 (s firmwarem verze 6.00 nebo novější), můžete v nabídce „Aperture Drive in AF (Mechanismus clony při automatickém ostření)“ vybrat možnost „Focus Priority (Priorita zaostření)“.

Poznámky:

 • Tato aktualizace systémového softwaru objektivu je dostupná pro modely s bajonetem E.
 • Při používání modelu PXW-FS7M2 postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) objektivu SEL135F18GM ver.02 (Mac)

Verze souboru

 • 02

Velikost souboru

 • 2.54 MB (2 544 369 bajtů)

Datum uvedení

 • 16-01-2020

Příprava

Kontrola verze systémového softwaru objektivu

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu.

 • Systémový software objektivu verze [Ver.01] je třeba aktualizovat.
 • U systémového softwaru objektivu verze [Ver.02] není aktualizace nutná.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu.


 3. Pokud používáte řadu QX, spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu v počítači a zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu spuštěním aktualizace.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Mac:

 • macOS 10.13 - 10.15

Důležité:
Do systému macOS 11 – 12 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "System Software Update Helper".

Hardware počítače

Nejnovější aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru objektivu zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnným objektivem
  • Zdroj napájení fotoaparátu/videokamery: Plně nabitá dobíjecí baterie nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je zbývající kapacita baterie (tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
  • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
   Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.
 • Další vybavení videokamer pro vysílání a produkci
  • Zdroj napájení fotoaparátu/videokamery: Specializovaný napájecí adaptér
  • Kabel USB

Stáhnout a instalovat

Důležité poznámky:

 • Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je objektiv nasazený na fotoaparátu/videokameře. Aktualizaci systémového softwaru objektivu nelze provést pomocí jiného fotoaparátu/videokamery.
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu nasaďte objektiv na fotoaparát. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou dobíjecí baterii nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). (u fotoaparátů α s výměnným objektivem)
 • Při aktualizaci použijte vyhrazený napájecí adaptér AC. (Pro profesionální/komerční fotoaparáty).
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte specializovaný napájecí adaptér (pro videokamery pro vysílání a produkci).
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Objektiv s nejnovější verzí připojte k fotoaparátu s odpojenou baterií nebo napájecím adaptérem. (Pro profesionální fotoaparáty)
 • Před aktualizací zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.
 • Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.

Jak stáhnout aktualizaci systémového softwaru objektivu:

 1. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_SEL135F18GMV2D.dmg].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, bude možné nainstalovat aktualizaci systémového softwaru objektivu verze 02 pro SEL135F18GM.

Krok 1: Spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu.

 1. Poklepejte na stažený soubor [Update_SEL135F18GMV2D.dmg]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 2. Poklepejte na ikonu [Update_SEL135F18GMV2D], která se nyní zobrazí na ploše.
 3. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace).
 4. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
  Zadejte uživatelské jméno a heslo

  Jakmile se zobrazí systémová zpráva, zobrazí se obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
  • Zobrazí-li se před obrazovkou „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ následující zpráva, klikněte na tlačítko [OK].
   Stisknete tlačítko OK.
  • Na obrazovce „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ otevřete záložku „Obecné“ a povolte možnost čtení systémového softwaru „Sony Corporation“.
   Obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů
   Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
  • Pokud budete po stisknutí tlačítka [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému macOS, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
  • Pokud se obrazovka „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ nepřestane zobrazovat, zavřete okno.
  • Pokud se zpráva ani obrazovka „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ nepřestanou zobrazovat, zavřete je stisknutím tlačítka [OK].
   Obrazovka blokování rozšíření systému

 5. Připojte zařízení k počítači.
  • Zobrazí se dialogové okno pro připojení přes rozhraní USB.
   Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  • Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB (je součástí dodávky). Na monitoru LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  • Klepněte na [OK]. Pokud se zpráva zobrazí, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.
   Stisknete tlačítko OK.
   Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 6. Nyní se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu.


 7. Zapněte fotoaparát. Pokud byl fotoaparát již zapnutý, vypněte jej a pak jej znovu zapněte.
  Podle pokynů softwaru Lens System Software Updater vyberte ve fotoaparátu položku [Menu] (Nabídka) → [Setup] (Nastavení) → [USB Connection] (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybraná možnost [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).(Tento krok není nutný, používáte-li řadu QX.) Pokud je aktivní jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), vyberte možnost [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).


 8. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Pokud se na obrazovce počítače zobrazí chybové hlášení, zkuste následující metody.
  – Odpojte od fotoaparátu/videokamery kabel USB a poté jej znovu připojte.
  – Pokud je v počítači jiný volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.

 9. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na tlačítko Next (Další).V počítači se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu a na monitoru fotoaparátu se zobrazí nápis „Follow computer instructions“ („Postupujte podle pokynů v počítači“).
  Počítač:

  Fotoaparát:


  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát/videokameru nevypínejte, dokud aktualizace systémového softwaru objektivu neskončí.
  V závislosti na modelu fotoaparátu/videokamery může trvat několik minut, než se obrazovka změní.

 10. Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva „The update is not available for your model. (Aktualizace není pro váš model k dispozici.)“,zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na fotoaparátu.
   V případě, že je spuštěn správný soubor aktualizace systémového softwaru objektivu, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB,vypněte fotoaparát a vraťte se zpět ke kroku 1: „Spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu“.
  • Pokud se zobrazí zpráva „Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.)“,zkontrolujte, zda je fotoaparát uveden v části „Relevant Products (příslušné produkty)“ a jestli je propojen s počítačem pomocí kabelu USB.
 11. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuální verze systémového softwaru objektivu .02, není třeba provádět aktualizaci. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 12. Potvrďte, že položka [Current version] (Aktuální verze) je .01, poté klikněte na možnost [Next] (Další). Data se přenesou do fotoaparátu (přibližně 5 sekund).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.


 13. Jakmile je dokončen přenos dat, zobrazí se následující obrazovka:


  Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 14. Spustí se proces aktualizace a na fotoaparátu se zobrazí sloupec průběhu (přibližně 30 sekund).


 15. Proces aktualizace je dokončen po zobrazení zprávy „Lens update complete.“ („Aktualizace objektivu byla dokončena“ na+ fotoaparátu.
  Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace je dokončen po zmizení obrazovky řady QX. 16. Odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizace vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér ACa poté vložte baterii zpět nebo znovu připojte napájecí adaptér AC a zapněte fotoaparát.

Krok 2: Zkontrolujte, jestli objektiv obsahuje systémový software verze .02.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.