Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • Objektiv: SEL135F18GM
 • Poznámky: Tato aktualizace systémového softwaru objektivu je dostupná pro modely s bajonetem E.
  • Některé modely tuto aktualizaci nepodporují. (Seznam modelů)
  • V případě modelu PXW-FS7M2 postupujte podle pokynů v návodu k obsluze modelu PXW-FS7M2.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšená odezva clony, je-li objektiv připojen k fotoaparátům ILCE-9, ILCE-9M2 nebo ILCE-7RM4.
 • Pokud je objektiv připojen k fotoaparátu ILCE-9 (s firmwarem verze 6.00 nebo novější), můžete v nabídce „Aperture Drive in AF (Mechanismus clony při automatickém ostření)“ vybrat možnost „Focus Priority (Priorita zaostření)“.

Poznámky:

 • Tato aktualizace systémového softwaru objektivu je dostupná pro modely s bajonetem E.
 • Při používání modelu PXW-FS7M2 postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) objektivu SEL135F18GM ver.02 (Windows)

Verze souboru

 • 02

Velikost souboru

 • 9.45 MB (9 918 320 bajtů)

Datum uvedení

 • 16-01-2020

Příprava

Kontrola verze systémového softwaru objektivu

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu.

 • Systémový software objektivu verze [Ver.01] je třeba aktualizovat.
 • U systémového softwaru objektivu verze [Ver.02] není aktualizace nutná.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu.


 3. Pokud používáte řadu QX, spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu v počítači a zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu spuštěním aktualizace.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Hardware počítače

Nejnovější aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru objektivu zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnným objektivem
  • Zdroj napájení fotoaparátu/videokamery: Plně nabitá dobíjecí baterie nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je zbývající kapacita baterie(tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
  • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
   Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.
 • Další vybavení videokamer pro vysílání a produkci
  • Zdroj napájení fotoaparátu/videokamery: Specializovaný napájecí adaptér
  • Kabel USB

Stáhnout a instalovat

Důležité poznámky:

 • Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je objektiv nasazený na fotoaparátu/videokameře. Aktualizaci systémového softwaru objektivu nelze provést pomocí jiného fotoaparátu/videokamery.
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu nasaďte objektiv na fotoaparát. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou dobíjecí baterii nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). (u fotoaparátů α s výměnným objektivem)
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte specializovaný napájecí adaptér (pro videokamery pro vysílání a produkci).
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Objektiv s nejnovější verzí připojte k fotoaparátu s odpojenou baterií nebo napájecím adaptérem. (Pro profesionální fotoaparáty)
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.
 • Nepřipojujte se k jiným přístrojům kromě počítače.

Jak stáhnout aktualizaci systémového softwaru objektivu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_SEL135F18GMV2D.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systémů Windows 8.1 a Windows 10:
  Na základě výchozích nastavení prohlížeče Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené soubory). Na obrazovce Start klikněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené soubory).

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, bude možné nainstalovat aktualizaci systémového softwaru objektivu verze 02 pro SEL135F18GM.

Krok 1: Spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu.

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění aktualizace systémového softwaru objektivu poklepejte na stažený soubor [Update_SEL135F18GMV2D.exe].

  Nyní se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu.

 3. Zapněte fotoaparát. Pokud byl fotoaparát již zapnutý, vypněte jej a pak jej znovu zapněte.
  Podle pokynů softwaru Lens System Software Updater vyberte ve fotoaparátu položku [Menu] (Nabídka) → [Setup] (Nastavení) → [USB Connection] (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybraná možnost [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště). (Tento krok není nutný, používáte-li řadu QX.) Pokud je aktivní jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), vyberte možnost [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).


 4. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Pokud se na obrazovce počítače zobrazí chybové hlášení, zkuste následující metody.
  – Odpojte od fotoaparátu/videokamery kabel USB a poté jej znovu připojte.
  – Pokud je v počítači jiný volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.

 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona .
  Poznámka: Pokud se ikona na hlavním panelu neobjeví, pokračujte dalším krokem.

 6. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na tlačítko Next (Další). V počítači se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu a na monitoru fotoaparátu se zobrazí nápis „Follow computer instructions“ („Postupujte podle pokynů v počítači“).
  Počítač:

  Fotoaparát:

  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát/videokameru nevypínejte, dokud aktualizace systémového softwaru objektivu neskončí.
  V závislosti na modelu fotoaparátu/videokamery může trvat několik minut, než se obrazovka změní.

 7. Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva „The update is not available for your model.“ („Aktualizace není pro váš model k dispozici.“), zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na fotoaparátu.
   V případě, že je spuštěn správný soubor aktualizace systémového softwaru objektivu, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB, vypněte fotoaparát a vraťte se zpět ke kroku 1: „Spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu“.
  • Pokud se zobrazí zpráva „Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.)“, zkontrolujte, zda je fotoaparát uveden v části „Relevant Products (příslušné produkty)“ a jestli je propojen s počítačem pomocí kabelu USB.

 8. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuální verze systémového softwaru objektivu .02, není třeba provádět aktualizaci. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 9. Potvrďte, že položka [Current version] (Aktuální verze) je .01, poté klikněte na možnost [Next] (Další). Data se přenesou do fotoaparátu (přibližně 5 sekund).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.


 10. Jakmile je dokončen přenos dat, zobrazí se následující obrazovka:


  Klikněte na možnost Finish (Dokončit).
 11. Spustí se proces aktualizace a na fotoaparátu se zobrazí sloupec průběhu (přibližně 30 sekund).


 12. Proces aktualizace je dokončen po zobrazení zprávy „Lens update complete.“ („Aktualizace objektivu byla dokončena“ na+ fotoaparátu.
  Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace je dokončen po zmizení obrazovky řady QX.


 13. Klikněte na ikonu na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače a ukončete připojení USB.
  Poznámka: Pokud se ikona na hlavním panelu neobjeví, pokračujte dalším krokem.

 14. Odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizace fotoaparát/videokameru vypněte, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát/videokameru zapněte.

Krok 2: Zkontrolujte, zda objektiv obsahuje systémový software verze 02.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.