MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-7RM3 Ver.3.10 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7RM3

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Přidána funkce „External Flash Set“ (Nastavení externího blesku):
  Tato funkce vám umožní nakonfigurovat nastavení připojeného blesku nebo bezdrátového rádiového ovladače (oba se prodávají samostatně) přímo z fotoaparátu.

  Kompatibilní modely blesku

  • HVL-F60RM (s verzí firmwaru blesku 2.00 nebo novější)
  • HVL-F45RM (s verzí firmwaru blesku 2.00 nebo novější)

  Kompatibilní bezdrátový rádiový ovladač:

  • FA-WRC1M (s verzí firmwaru 3.00 nebo novější)

  *Další informace naleznete v Uživatelské příručce:

 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení

v3.01 (16-05-2019)
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu
v3.00 (11-04-2019)
 • Přidává funkci automatického zaostření na oči zvířat v reálném čase [1]
 • Umožňuje ovládání AUTOMATICKÉHO ZAOSTŘENÍ NA OČI v reálném čase stisknutím tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutím tlačítka AF-ON
 • Přidání funkce intervalového snímání
 • Umožňuje ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače RMT-P1BT
 • Další vylepšení:
  • Kartu [MENU] lze přiřadit libovolnému tlačítku
  • Ovládání karty [MENU] pomocí tlačítka Fn
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

 • [1]
 • Není možné současně detekovat lidské a zvířecí oči.
 • Detekce očí nemusí být možná v závislosti na prostředí, typu zvířete nebo pohybu zvířete.
v2.10 (18-12-2018)
 • Vylepšuje následující:
  • Ve vzácných případech může fotoaparát přestat fungovat při zápisu dat ve formátu RAW na kartu SD, která již byla několikrát použita.
   Poznámky:
   • To může způsobit také abnormality v souborech pro správu snímků, takže fotoaparát snímky nezobrazí.
   • Na paměťové kartě nedojde k poškození nebo vymazání jiných dat snímků, vyjma dat, které byly zapisovány v době, kdy došlo k přerušení.
  • Při fotografování s funkcí Automatické přehrávání může dojít k přerušení komunikace fotoaparátu.
 • Řeší problém způsobený specifickou paměťovou kartou třetí strany, kterou fotoaparáty Sony nedokázaly rozpoznat
v2.00 (10-10-2018)
  Podpora pro modely „SEL400F28GM“ a „SEL24F14GM“:
  • Optimalizace výkonu optické stabilizace obrazu a přidání nového režimu stabilizace obrazu objektivu (Režim 3)(Pouze model „SEL400F28GM“)
  • Do nabídky přidána možnost Function Ring(Lens) (Ovládací kroužek(objektiv))
   Poznámka: U objektivů SEL400F28GM lze nastavení APS-C S35/Full Frame Sel. (Výběr APS-C S35/Full Frame) přiřadit ovládacímu kroužku navíc ke stávající možnosti Power Focus (Výkonné zaostření).
  • Do nabídky přidána možnost [Aperture Drive in AF] (Mechanismus clony při automatickém ostření)
   *Při používání objektivu „SEL400F28GM“ nebo „SEL24F14GM“ s navolenou funkcí [Silent priority] bude mechanismus clony méně hlučný. To je užitečné při fotografování v podmínkách, které vyžadují,
   aby fotoaparát vydával co nejméně hluku. Upozorňujeme, že při navolené funkci [Silent priority] může dojít ke zpomalení automatického ostření.
  Nové funkce:
  • [AF Track Sens] (Snímač sledování AF) lze přiřadit libovolnému tlačítku
  • Při použití s bajonetovým adaptérem LA-EA3 jsou podporovány všechny oblasti zaostření
   Poznámka: Přidány možnosti do nabídky oblasti zaostření: „Zónové“, „Rozšířené flexibilní bodové“ a „Uzamknutí automatického ostření“.
   Stupňované snímání je dostupné během tichého snímání, pokud je možnost [File Format] (Formát souboru) nastavená na [RAW] nebo [RAW & JPEG] a možnost [RAW File Type] (Soubor typu RAW) je nastavená na [Uncompressed] (Nekomprimovaný).
  Další vylepšení:
  • Vylepšení v oblasti výkonu a celkové stability fotoaparátu
  • Lepší reprodukce gradace na snímcích ve formátu RAW
   Poznámka: Software Imaging Edge vyžaduje aktualizaci, aby mohl využívat nová vylepšení v oblasti zpracování souborů RAW.
  • Vylepšena stabilita expozice při snímání s bleskem v prostředí s blikajícími zdroji světla
  • Vylepšení správy souvisle pořízené skupiny snímků
   Aktualizované využití funkce naleznete v Nápovědě.
v1.10 (08-05-2018)
 • Pro funkci Pixel Shift Multi Shooting je nyní k dispozici na výběr nový interval: Položka [On: Shooting Interval 0.5sec] (Zapnuto: interval snímání 0,5 s) byla přidána do nabídky
  *Když je fotoaparát připojený k počítači, používejte nejnovější verzi softwaru Imaging Edge (1.2 nebo novější).
  *Při používání objektivu s bajonetem A prostřednictvím bajonetového adaptéru (LA-EA1 / LA-EA2 / LA-EA3 / LA-EA4) může být interval trochu delší.
 • Funkce stupňování je nyní dostupná během tichého snímání do nekomprimovaného formátu RAW
 • Vylepšuje úroveň automatické korekce saturace při snímání ve formátu S-Log
 • Vylepšuje automatické zaostření na oči, které v určitých podmínkách nepracovalo správně
 • Řeší problém, kdy se hodnota [Viewfinder Brightness] (Jas hledáčku) správně nepřevedla do nastavení [Manual] (Manuální)
v1.01 (11-12-2017)
 • Řeší problém, kdy funkce ‚Set File Name‘ (Nastavit název souboru) nefunguje správně
 • Vylepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-7RM3 Ver.3.10 (Mac)

Verze souboru

 • 3.10

Velikost souboru

 • 305.2 MB (305 197 215 bajtů)

Datum uvedení

 • 17-12-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 3.10, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup subpage [7] (Nastavení strana [7]) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • macOS 10.13 – 10.15

  Důležité:
  Do systému macOS 11 – 12 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "System Software Update Helper".

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na Úroveň nabití baterie (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Používejte plně nabité dobíjecí baterie (NP-FZ100).
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru potrvá přibližně 10 minut. Po tuto dobu je nutné zamezit přechodu počítače do režimu spánku.
  Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte položku „About This System Software Updater“ (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by to mohlo způsobit pád aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.
 • Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7RM3V310.dmg].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE7RM3V310.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
  Poznámka: Pokud jste fotoaparát připojili k počítači, odpojte jej, než budete pokračovat v postupu.
 3. Soubor [Update_ILCE7RM3V310] se rozšíří.
 4. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace) Nástroj UpdateSetting.
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
  Zadejte uživatelské jméno a heslo

  Jakmile se zobrazí systémová zpráva, zobrazí se obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
  • Zobrazí-li se před obrazovkou „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ následující zpráva, klikněte na tlačítko [OK].
   Stisknete tlačítko OK.
  • Na obrazovce „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ otevřete záložku „Obecné“ a povolte možnost čtení systémového softwaru „Sony Corporation“.
   Obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů
   Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
  • Pokud budete po stisknutí tlačítka [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému macOS, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
  • Pokud se obrazovka „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ nepřestane zobrazovat, zavřete okno.
  • Pokud se zpráva ani obrazovka „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ nepřestanou zobrazovat, zavřete je stisknutím tlačítka [OK].
   Obrazovka blokování rozšíření systému
 6. Připojte zařízení k počítači
  • Zobrazí se dialogové okno pro připojení přes rozhraní USB.
   Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  • Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB (je součástí dodávky). Na monitoru LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
   Poznámka: Pokud jste kabel USB připojili ještě před tím, než se objevila výzva k jeho připojení, odpojte jej a znovu začněte od „Kroku 1. Spusťte nástroj Updater“
  • Klepněte na [OK].Pokud se zpráva zobrazí, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.
   Stisknete tlačítko OK.
   Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 7. Spustí se nástroj System Software Updater.
  Nástroj System Software Updater
  Poznámka: Pokud se Aktualizace systémového softwaru nespustí, spusťte ji kliknutím na soubor [System Software Updater] ve složce [Update_ILCE7RM3V310] – [Resources].

 8. Zapněte fotoaparát.

 9. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) → Setup subpage [4] (Nastavení podstrana 4) → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Nastavení 3 – Velkokapacitní úložiště

 10. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

  Pokud je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, občas se může zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače.
  V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.

 11. Klepněte na tlačítko [Next] (Další). Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.Ověřte, že je aktuální verze „3.01 nebo starší“, a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.10 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.
  Aktualizace je zapotřebí
  Čísla aktuální verze a aktualizované verze

  Aktualizace není zapotřebí
  Aktualizace není zapotřebí

 12. Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Zobrazí se níže uvedená obrazovka.
  Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.

 13. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během procesu aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Aktualizace indikátoru průběhu

 14. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD.Po aktivaci LCD displeje zvolte tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).
  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.
  Obnovování dat. Počkejte prosím...

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 3.10.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup subpage [7] (Nastavení strana 7) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Aktualizovaná verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.