Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7RM3

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Přidána funkce „External Flash Set“ (Nastavení externího blesku):
  Tato funkce vám umožní nakonfigurovat nastavení připojeného blesku nebo bezdrátového rádiového ovladače (oba se prodávají samostatně) přímo z fotoaparátu.

  Kompatibilní modely blesku

  • HVL-F60RM (s verzí firmwaru blesku 2.00 nebo novější)
  • HVL-F45RM (s verzí firmwaru blesku 2.00 nebo novější)

  Kompatibilní bezdrátový rádiový ovladač:

  • FA-WRC1M (s verzí firmwaru 3.00 nebo novější)

  *Další informace naleznete v Uživatelské příručce:

 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení

v3.01 (16-05-2019)
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu
v3.00 (11-04-2019)
 • Přidává funkci automatického zaostření na oči zvířat v reálném čase [1]
 • Umožňuje ovládání AUTOMATICKÉHO ZAOSTŘENÍ NA OČI v reálném čase stisknutím tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutím tlačítka AF-ON
 • Přidání funkce intervalového snímání
 • Umožňuje ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače RMT-P1BT
 • Další vylepšení:
  • Kartu [MENU] lze přiřadit libovolnému tlačítku
  • Ovládání karty [MENU] pomocí tlačítka Fn
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

 • [1]
 • Není možné současně detekovat lidské a zvířecí oči.
 • Detekce očí nemusí být možná v závislosti na prostředí, typu zvířete nebo pohybu zvířete.
v2.10 (18-12-2018)
 • Vylepšuje následující:
  • Ve vzácných případech může fotoaparát přestat fungovat při zápisu dat ve formátu RAW na kartu SD, která již byla několikrát použita.
   Poznámky:
   • To může způsobit také abnormality v souborech pro správu snímků, takže fotoaparát snímky nezobrazí.
   • Na paměťové kartě nedojde k poškození nebo vymazání jiných dat snímků, vyjma dat, které byly zapisovány v době, kdy došlo k přerušení.
  • Při fotografování s funkcí Automatické přehrávání může dojít k přerušení komunikace fotoaparátu.
 • Řeší problém způsobený specifickou paměťovou kartou třetí strany, kterou fotoaparáty Sony nedokázaly rozpoznat
v2.00 (10-10-2018)
  Podpora pro modely „SEL400F28GM“ a „SEL24F14GM“:
  • Optimalizace výkonu optické stabilizace obrazu a přidání nového režimu stabilizace obrazu objektivu (Režim 3)(Pouze model „SEL400F28GM“)
  • Do nabídky přidána možnost Function Ring(Lens) (Ovládací kroužek(objektiv))
   Poznámka: U objektivů SEL400F28GM lze nastavení APS-C S35/Full Frame Sel. (Výběr APS-C S35/Full Frame) přiřadit ovládacímu kroužku navíc ke stávající možnosti Power Focus (Výkonné zaostření).
  • Do nabídky přidána možnost [Aperture Drive in AF] (Mechanismus clony při automatickém ostření)
   *Při používání objektivu „SEL400F28GM“ nebo „SEL24F14GM“ s navolenou funkcí [Silent priority] bude mechanismus clony méně hlučný. To je užitečné při fotografování v podmínkách, které vyžadují,
   aby fotoaparát vydával co nejméně hluku. Upozorňujeme, že při navolené funkci [Silent priority] může dojít ke zpomalení automatického ostření.
  Nové funkce:
  • [AF Track Sens] (Snímač sledování AF) lze přiřadit libovolnému tlačítku
  • Při použití s bajonetovým adaptérem LA-EA3 jsou podporovány všechny oblasti zaostření
   Poznámka: Přidány možnosti do nabídky oblasti zaostření: „Zónové“, „Rozšířené flexibilní bodové“ a „Uzamknutí automatického ostření“.
   Stupňované snímání je dostupné během tichého snímání, pokud je možnost [File Format] (Formát souboru) nastavená na [RAW] nebo [RAW & JPEG] a možnost [RAW File Type] (Soubor typu RAW) je nastavená na [Uncompressed] (Nekomprimovaný).
  Další vylepšení:
  • Vylepšení v oblasti výkonu a celkové stability fotoaparátu
  • Lepší reprodukce gradace na snímcích ve formátu RAW
   Poznámka: Software Imaging Edge vyžaduje aktualizaci, aby mohl využívat nová vylepšení v oblasti zpracování souborů RAW.
  • Vylepšena stabilita expozice při snímání s bleskem v prostředí s blikajícími zdroji světla
  • Vylepšení správy souvisle pořízené skupiny snímků
   Aktualizované využití funkce naleznete v Nápovědě.
v1.10 (08-05-2018)
 • Pro funkci Pixel Shift Multi Shooting je nyní k dispozici na výběr nový interval: Položka [On: Shooting Interval 0.5sec] (Zapnuto: interval snímání 0,5 s) byla přidána do nabídky
  *Když je fotoaparát připojený k počítači, používejte nejnovější verzi softwaru Imaging Edge (1.2 nebo novější).
  *Při používání objektivu s bajonetem A prostřednictvím bajonetového adaptéru (LA-EA1 / LA-EA2 / LA-EA3 / LA-EA4) může být interval trochu delší.
 • Funkce stupňování je nyní dostupná během tichého snímání do nekomprimovaného formátu RAW
 • Vylepšuje úroveň automatické korekce saturace při snímání ve formátu S-Log
 • Vylepšuje automatické zaostření na oči, které v určitých podmínkách nepracovalo správně
 • Řeší problém, kdy se hodnota [Viewfinder Brightness] (Jas hledáčku) správně nepřevedla do nastavení [Manual] (Manuální)
v1.01 (11-12-2017)
 • Řeší problém, kdy funkce ‚Set File Name‘ (Nastavit název souboru) nefunguje správně
 • Vylepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-7RM3 Ver.3.10 (Windows)

Verze souboru

 • 3.10

Velikost souboru

 • 298 MB (313 011 160 bajtů)

Datum uvedení

 • 17-12-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 3.10, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [7] (Nastavení strana [7]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FZ100.

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na Úroveň nabití baterie (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7RM3V310.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).


 5. Poznámka pro uživatele Windows 8.1/10:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE7RM3V310.exe]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Nástroj System Software Updater běží.

  Nástroj System Software Updater

 4. Zapněte fotoaparát.
 5. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage [4] (Nastavení podstrana [4]) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage.

  Stupeň 3 – Velkokapacitní úložiště

 6. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud se displej LCD fotoaparátu nevypne, vyzkoušejte následující metody.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.
 7. Zkontrolujte LCD displej fotoaparátu a pak zvolte možnost Next (Další). Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.3.01 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.10 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí
  Nástroj System Software Updater – aktuální verze

  Aktualizace není zapotřebí
  Aktualizace není zapotřebí

 8. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.
  Automatické resetování fotoaparátu
 9. Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka.
  Během procesu aktualizace bude zobrazen indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Aktualizace indikátoru průběhu
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 10. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se LCD displej znovu nespustí. Po aktivaci LCD displeje klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).
  Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Toto je normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.
  Obnovování dat. Počkejte prosím...

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 3.10.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [7] (Nastavení strana [7] ) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Aktuální verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.