Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • NW-ZX300
DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšuje přechod mezi skladbami při přehrávání přes technologii Bluetooth®

Dřívější výhody a vylepšení

 • Opraven problém, kdy se při přehrávání obsahu ve formátu MP3 zobrazoval chybný čas
 • Vylepšená obsluha při třídění seznamu záložek
 • Byla přidána funkce Přijímač s technologií Bluetooth®
 • Do nastavení Kvalita zvuku byla přidána možnost Vinylové desky
 • Mezi možnosti rozložení na obrazovce Přehrávání byl přidán Digitální měřič maximálního výkonu
 • Byla přidána funkce pro ruční přidávání obrázků na přebaly do alb
 • Do místní nabídky obrazovky Knihovna byla přidána možnost Upravit název seznamu skladeb
 • Do nabídky Nastavení zařízení v Základním nastavení byla přidána možnost Zadání textu
 • Přidán kodek Bluetooth® „aptX HD“
 • Byly vylepšeny ostatní funkce.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí operačních systémů Microsoft® Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

DŮLEŽITÉ: Podporovány jsou pouze výše vypsané operační systémy.
Poznámka: V režimu kompatibility systému Windows XP nejsou podporovány.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru verze 2.02 pro řadu NW-ZX300 (Windows)

Verze souboru

 • Verze 2.02

Velikost souboru

 • 113 MB (119 173 704 bajtů)

Datum uvedení

 • 29-08-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Potřebuji stáhnout aktualizaci? Tato aktualizace není nezbytná, pokud již byl přehrávač Walkman funkcí automatické aktualizace aktualizován na firmware verze 2.02.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno vyzkoušet, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Stiskněte tlačítko napájení a podržte ho, dokud se nezobrazí menu Home (Domů).
 2. V pravém dolním rohu displeje klepněte na ikonu [Options/Settings] (Možnosti/nastavení)
 3. Zvolte nabídku [Settings] (Nastavení)
 4. Sjeďte až dolů a vyberte nabídku [Unit Information] (Informace o jednotce)
 5. Zkontrolujte číslo modelu a verzi firmwaru

Před provedením aktualizace

 • Během aktualizace musíte být připojeni k síti.
 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • Nejprve proto přeneste ze zařízení veškerá data do počítače, protože v průběhu aktualizace může dojít ke ztrátě dat zbývajících v zařízení.
  Nemůžeme zaručit, že provedením této aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb a dat.
 • Při aktualizaci je v zařízení vyžadováno přibližně 200 MB volného místa. Ověřte, že je množství zbývajícího volného místa dostačující.
 • Pokud není ve vestavěné paměti flash dostatek volného místa, přeneste veškerá nepotřebná data zpět do počítače pro rozšíření volného místa.
 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce, nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Uživateli systému Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 7 se zobrazí v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva „Windows needs your permission to continue“ (K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení). Pokračujte klepnutím na [Continue] (Pokračovat) a postupujte podle zobrazených pokynů.

Stáhnout a instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte soubor do počítače.
 3. Po dokončení stahování připojte zařízení Walkman® k počítači prostřednictvím USB.
 4. V počítači ukončete všechny spuštěné programy.
 5. Poklepáním spusťte uložený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující dokončení aktualizace klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po provedení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Zkontrolovat verzi firmwaru].

Pokud je číslo verze firmwaru „2.02“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.