MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-6400 Ver.2.00 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-6400

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidává automatické zaostření na oči zvířat v reálném čase [1]
 • Umožňuje ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače RMT-P1BT (prodává se samostatně)
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

 • [1]
  • Není možné současně detekovat lidské a zvířecí oči.
  • Detekce očí nemusí být možná v závislosti na prostředí, typu zvířete nebo pohybu zvířete.
   Další informace naleznete na stránce podpory.
*Více informací o aktualizovaných funkcích naleznete v Uživatelské příručce.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-6400 Ver.2.00 (Mac)

Verze souboru

 • 2.00

Velikost souboru

 • 306.8 MB (306 772 955 bajtů)

Datum uvedení

 • 13-06-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.00, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [7] (Nastavení strana [7]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitá dobíjecí baterie NP-FW50 nebo napájecí adaptér AC AC-PW20 (prodávaný samostatně).
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá naÚroveň nabití baterie(tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii NP-FW50 nebo napájecí adaptér AC AC-PW20 (prodávaný samostatně).
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Neotevírejte položku „About This System Software Updater“ (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by to mohlo způsobit pád aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.
 • Fotoaparát nepřipojujte k počítači, dokud k tomu nebudete vyzvání.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE6400V200.dmg].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE6400V200.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
  Pokud jste fotoaparát připojili k počítači, odpojte jej, než budete pokračovat v postupu.
 3. Rozbalí se soubor [Update_ILCE6400V200].
 4. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace).Nástroj UpdateSetting
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
  Zadejte uživatelské jméno a heslo

  • Pro uživatele operačního systému macOS 11 – 12

   Pokud váš počítač používá operační systém macOS 11 – 12, je nutné si také stáhnout aplikaci System Software Update Helper. Přejděte na stránku stahování níže,
   řiďte se pokyny, stáhněte si aplikaci System Software Update Helper a spusťte aktualizaci.
   Pokud vás počítač používá jiný operační systém, postupujte podle níže uvedených pokynů.

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.15

   Pokud váš počítač používá operační systém macOS 10.15, je nutné si také stáhnout aplikaci Driver Loader. Přejděte na stránku stahování níže,
   řiďte se pokyny, stáhněte si aplikaci Driver Loader a spusťte aktualizaci.
   Pokud vás počítač používá jiný operační systém, postupujte podle níže uvedených pokynů.

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.13 nebo 10.14
    Jakmile se zobrazí systémová zpráva, zobrazí se obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
   • Zobrazí-li se před obrazovkou „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ následující zpráva, klikněte na tlačítko [OK].
    Stisknete tlačítko OK.
   • Na obrazovce „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ otevřete záložku „Obecné“ a povolte možnost čtení systémového softwaru „Sony Corporation“.
    Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
    Pokud budete po stisknutí tlačítka [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému macOS, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
    Obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů
   • Pokud se obrazovka „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ nepřestane zobrazovat, zavřete okno.
   • Pokud se zpráva ani obrazovka „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ nepřestanou zobrazovat, zavřete je stisknutím tlačítka [OK].
    Obrazovka blokování rozšíření systému

 6. Připojte zařízení k počítači
  • Zobrazí se dialogové okno pro připojení přes rozhraní USB.
   Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  • Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB (je součástí dodávky). Na monitoru LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
   Pokud jste kabel USB připojili ještě před tím, než se objevila výzva k jeho připojení, odpojte jej a znovu spusťte aktualizaci.
  • Klepněte na [OK].Pokud se zpráva zobrazí, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.
   Stisknete tlačítko OK.
   Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 7. Spustí se nástroj System Software Updater.
  Nástroj System Software Updater
  Poznámka: Pokud se Aktualizace systémového softwaru nespustí, spusťte ji kliknutím na soubor [System Software Updater] ve složce [Update_ILCE6400V200] – [Resources].

 8. Zapněte fotoaparát.

 9. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage [4] (Nastavení podstrana 4) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Nastavení 3 – Velkokapacitní úložiště

 10. Klepněte na tlačítko [Next] (Další). Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.Ověřte, že je aktuální verze 1.00, a zvolte možnost [Next] (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 2.00 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost [Finish] (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí
  Čísla aktuální verze a aktualizované verze

  Aktualizace není zapotřebí
  Aktualizace není zapotřebí

 11. Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Zobrazí se níže uvedená obrazovka.
  Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.

 12. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během procesu aktualizace bude zobrazen indikátor průběhu (přibližně 15 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Aktualizace indikátoru průběhu

 13. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD.Po aktivaci displeje LCD klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).
  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.
  Obnovování dat. Počkejte prosím...

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.00.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) > Setup subpage [7] (Nastavení strana 7) > Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Aktualizovaná verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.