Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-6400

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidává automatické zaostření na oči zvířat v reálném čase [1]
 • Umožňuje ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače RMT-P1BT (prodává se samostatně)
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

 • [1]
  • Není možné současně detekovat lidské a zvířecí oči.
  • Detekce očí nemusí být možná v závislosti na prostředí, typu zvířete nebo pohybu zvířete.
   Další informace naleznete na stránce podpory.
*Více informací o aktualizovaných funkcích naleznete v Uživatelské příručce.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-6400 Ver.2.00 (Mac)

Verze souboru

 • 2.00

Velikost souboru

 • 306.8 MB (306 772 955 bajtů)

Datum uvedení

 • 13-06-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.00, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [7] (Nastavení strana [7]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitá dobíjecí baterie NP-FW50 nebo napájecí adaptér AC AC-PW20 (prodávaný samostatně).
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá naÚroveň nabití baterie(tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii NP-FW50 nebo napájecí adaptér AC AC-PW20 (prodávaný samostatně).
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Neotevírejte položku „About This System Software Updater“ (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by to mohlo způsobit pád aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.
 • Fotoaparát nepřipojujte k počítači, dokud k tomu nebudete vyzvání.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE6400V200.dmg].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE6400V200.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
  Pokud jste fotoaparát připojili k počítači, odpojte jej, než budete pokračovat v postupu.
 3. Rozbalí se soubor [Update_ILCE6400V200].
 4. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace).Nástroj UpdateSetting
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
  Zadejte uživatelské jméno a heslo

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.13 nebo 10.14
    Jakmile se zobrazí systémová zpráva, zobrazí se obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
   • Zobrazí-li se před obrazovkou „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ následující zpráva, klikněte na tlačítko [OK].
    Stisknete tlačítko OK.
   • Na obrazovce „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ otevřete záložku „Obecné“ a povolte možnost čtení systémového softwaru „Sony Corporation“.
    Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
    Pokud budete po stisknutí tlačítka [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému macOS, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
    Obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů
   • Pokud se obrazovka „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ nepřestane zobrazovat, zavřete okno.
   • Pokud se zpráva ani obrazovka „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ nepřestanou zobrazovat, zavřete je stisknutím tlačítka [OK].
    Obrazovka blokování rozšíření systému

 6. Připojte zařízení k počítači
  • Zobrazí se dialogové okno pro připojení přes rozhraní USB.
   Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  • Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB (je součástí dodávky). Na monitoru LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
   Pokud jste kabel USB připojili ještě před tím, než se objevila výzva k jeho připojení, odpojte jej a znovu spusťte aktualizaci.
  • Klepněte na [OK].Pokud se zpráva zobrazí, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.
   Stisknete tlačítko OK.
   Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 7. Spustí se nástroj System Software Updater.
  Nástroj System Software Updater
  Poznámka: Pokud se Aktualizace systémového softwaru nespustí, spusťte ji kliknutím na soubor [System Software Updater] ve složce [Update_ILCE6400V200] – [Resources].

 8. Zapněte fotoaparát.

 9. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage [4] (Nastavení podstrana 4) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Nastavení 3 – Velkokapacitní úložiště

 10. Klepněte na tlačítko [Next] (Další). Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.Ověřte, že je aktuální verze 1.00, a zvolte možnost [Next] (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 2.00 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost [Finish] (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí
  Čísla aktuální verze a aktualizované verze

  Aktualizace není zapotřebí
  Aktualizace není zapotřebí

 11. Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Zobrazí se níže uvedená obrazovka.
  Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.

 12. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během procesu aktualizace bude zobrazen indikátor průběhu (přibližně 15 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Aktualizace indikátoru průběhu

 13. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD.Po aktivaci displeje LCD klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).
  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.
  Obnovování dat. Počkejte prosím...

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.00.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) > Setup subpage [7] (Nastavení strana 7) > Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Aktualizovaná verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.