Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • CCB-WD1

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 1. Kompatibilní s fotoaparátem DSC-RX0M2
  Tyto funkce fotoaparátu DSC-RX0M2 lze používat s ovladačem fotoaparátu.
  • Zoom s čistým obrazem (*1)
  • Automatické zaostřování (AF) jedním stisknutím
 2. Vylepšení základních funkcí a přidaných funkcí
  • Rychlejší přenos souborů z fotoaparátu CCB do počítače
  • Importovat pouze všechny nové soubory
  • Importovat všechny soubory ze všech fotoaparátů
  • Zvýšený limit velikosti souboru pro přenos souborů z fotoaparátu CCB do počítače (dříve omezený na 4 GB) (*2)
  • Přidána funkce pro pojmenování souborů pomocí doby snímání, aby bylo možné rozlišit obsah současně pořízených snímků
  • Vylepšená stabilita a výkon
 Důležité poznámky:
(*1) Funkce zoomu fotoaparátu DSC-RX0 není podporovaná.
(*2) Je možné přenášet soubory videa až do velikosti 40 GB.
*Aktualizovaný ovladač fotoaparátu lze používat s fotoaparátem DSC-RX0 verze 3.00 nebo novější. Navštivte sekci pro stahování na stránce produktu DSC-RX0 na našich stránkách podpory.
*Více informací o aktualizovaných funkcích naleznete v Nápovědě.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu CCB-WD1 Ver.2.00

Verze souboru

 • 2.00

Velikost souboru

 • Windows: 42,3 MB (44 424 632 bajtů) / Mac: 44,4 MB (44 424 632 bajtů)

Datum uvedení

 • 11-04-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.00, aktualizace není potřeba.

 1. Připojte kabel USB z počítače do ovladače fotoaparátu (CCB-WD1).
 2. Spusťte na operačním počítači webový prohlížeč a přejděte na
  URL: http://169.254.200.200
  zadání adresy
 3. Zobrazí se aktuální verze ovladače fotoaparátu připojeného k webovému prohlížeči.
  Zkontrolujte, zda je nutné provést aktualizaci.
  stará verze

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému:

 • Windows 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více (Windows) / 600 MB nebo více (Mac)
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Kabel USB dodaný s ovladačem fotoaparátu
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.
 • Napájecí adaptér AC (AC-UUD12) dodaný s ovladačem fotoaparátu
 • Kabel LAN
  Poznámka: Doporučujeme použít kabely LAN, které jsou hodnoceny jako kategorie 5e nebo vyšší.
 • Přepínací rozbočovač
  Poznámka: Pokud chcete aktualizovat více ovladačů fotoaparátu najednou, doporučujeme použít přepínací rozbočovače 1000BASE-T.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Použijte napájecí adaptér AC (AC-UUD12).
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nepřipojujte ovladače fotoaparátu k žádnému jinému zařízení.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_CCBWD1V0200.zip].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

 5. Poznámka pro uživatele operačního systému Windows 8.1/10:
  Podle běžného nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory.Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Propojte počítač a ovladač fotoaparátu pomocí kabelu LAN.
  • Aktualizujte některý (*) ovladač fotoaparátu
   *Může být podporováno až 100 jednotek
   schéma zapojení více zařízení
  • Aktualizujte jeden ovladač fotoaparátu
   schéma zapojení jednoho zařízení
 3. Nastavte spínač napájení ovladače fotoaparátu do polohy „ZAPNUTO“.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést, i když není fotoaparát připojený.
 4. Spusťte na operačním počítači webový prohlížeč a přejděte na
  URL: http://169.254.200.200
 5. V zobrazeném webovém prohlížeči klikněte na kartu [Box] (Ovladač).
  Klikněte na kartu Box (Ovladač).
 6. Klikněte na tlačítko [Update] (Aktualizovat) vedle položky Firmware Update (Aktualizace firmwaru).
  Klikněte na tlačítko Update (Aktualizovat).
 7. Až se zobrazí dialogové okno se zprávou s potvrzením, klikněte na tlačítko [OK] v tomto okně.
  kliknutí na tlačítko OK
  Poznámka: Pokud chcete aktualizaci zrušit, klikněte v dialogovém okně na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
 8. Vyberte předem stažený firmware z dialogového okna s odkazem na soubor.
  Poznámka: Pokud chcete zrušit aktualizaci uživatele, klikněte na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
 9. Přeneste aktualizační soubor do ovladače fotoaparátu.
  Během přenosu souboru se zobrazí dialogové okno se zprávou a firmware se přenese do ovladače fotoaparátu.
  probíhá přenos
  Poznámky: Pokud je připojeno více ovladačů fotoaparátu, budou přeneseny postupně jeden po druhém.
  • Pokud chcete aktualizaci zrušit, klikněte v dialogovém okně na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
  • Pokud aktualizaci zrušíte, vrátíte se k procesu „Kliknout na aktualizaci“.

  • Během aktualizace neodpojujte kabely LAN ani nevypínejte ovladač fotoaparátu. Mohlo by dojít k poškození produktu.
  • Po dokončení přenosu a spuštění aktualizace operaci nelze zrušit.
 10. Provést aktualizaci.
  Zobrazí se dialogové okno se zprávou „probíhá aktualizace“ a spustí se aktualizace.
  probíhá aktualizace
  Poznámka: Aktualizace bude provedena ve stejnou dobu, i když je připojeno více ovládačů fotoaparátu.
 11. Dokončete aktualizaci a potvrďte restart ovladače fotoaparátu. Až se zobrazí dialogové okno se zprávou o dokončení aktualizace, klikněte na tlačítko [OK].
  Dokončete aktualizaci.
 12. Restartujte ovladač fotoaparátu. Zobrazí se dialogové okno se zprávou o restartování a ovladač fotoaparátu se restartuje.
  Restartujte ovladač fotoaparátu

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.00.

 • Po spuštění ovladače fotoaparátu se ve webovém prohlížeči zobrazí nová verze. Aktualizace je dokončena.
  nová verze

Otázky a odpovědi

 • Když se při výběru souboru zobrazí dialogové okno „Chyba“
  Pokud se při výběru souboru zobrazí následující dialogové okno, nebyl možná vybrán správný soubor firmwaru.
  neplatný soubor
  V dialogovém okně klikněte na tlačítko [OK]. Vrátí se zpět na obrazovku procesu „Kliknout na aktualizaci“.
  Vyberte správný soubor firmwaru a proveďte aktualizaci znovu.

 • Pokud se v průběhu aktualizace zobrazí zpráva „Varování týkající se aktualizace“
  Pokud se vám tato zpráva zobrazí po spuštění aktualizace, znamená to, že ovladač fotoaparátu byl již aktualizovaný nebo, že je firmware, který se pokoušíte aktualizovat, možná starší.
  varování týkající se aktualizace
  Může k tomu dojít při zkombinování verzí, když například provádíte aktualizaci některých ovládačů fotoaparátu dopředu.
  Takový ovladač fotoaparátu se při této aktualizaci neaktualizuje. Pokud potřebujete aktualizaci provést, zkontrolujte znovu verzi firmwaru.

 • Když se při zapnutí (včetně restartu) zobrazí zpráva „Aktualizace se nezdařila“
  Pokud se vám zobrazí tato zpráva při zapnutí ovladače fotoaparátu (včetně restartu),aktualizace se zřejmě nezdařila, pravděpodobně z důvodu vypnutí ovladače fotoaparátu v průběhu aktualizace.
  aktualizace se nezdařila
  Ovladač fotoaparátu zobrazený výše nebyl správně aktualizován. Vraťte se na obrazovku procesu „Kliknout na aktualizaci“ a proveďte aktualizaci znovu.