Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-6000

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšuje stabilitu automatického zaostření

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení:

 • verze 3.20 (26-7-2016)
  Optimalizuje výkon objektivu SEL70200GM
 • verze 3.10 (17-3-2016)
  Aktualizace systémového softwaru pro optimalizaci výkonu nových objektivů. (vztahuje se na objektivy vydané po březnu 2016)
 • verze 2.00 (16-6-2015)
  1. Je zkrácena doba spouštění.
  2. Tato aktualizace umožňuje záznam videosekvencí ve formátu 60p/30p/24p* díky formátu XAVC S, který podporuje vysoké přenosové rychlosti.
   * Pro model NTSC: 60p/30p/24p
   * Pro model PAL: 50p/25p (režim PAL), 60p/30p/24p (režim NTSC)
   * Při záznamu videosekvence ve formátu XAVC S se ujistěte, že používáte kartu SDXC třídy 10 nebo rychlejší, kterou jste nejprve naformátovali pomocí jednotky s aktualizovaným systémovým softwarem.
   Pokud paměťovou kartu naformátujete, všechna data budou vymazána. Před formátováním paměťové karty se ujistěte, že jste provedli zálohu dat.
 • verze 1.21 (6-4-2015)
  Vylepšuje funkci fotoaparátu a poskytuje vylepšení obrazu pro nové objektivy (SEL35F14Z, SEL24240, SEL28F20, SEL90M28G)
 • verze 1.10 (30-10-2014)
  Vylepšuje rychlost zapnutí po stažení aplikace Smart Remote Control z aplikace PlayMemories Camera Apps™

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-6000 Ver.3.21 (Mac)

Verze souboru

 • 3.21

Velikost souboru

 • 214.9 MB (214 920 547 bajtů)

Datum uvedení

 • 19-03-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 3.21, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [6] (Nastavení strana [6]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-FW50.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-FW50.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE6000V321.dmg].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE6000V321.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Rozbalí se soubor [Update_ILCE6000V321].
 4. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace) .
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.


  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.13 nebo 10.14
    Po zobrazení systémové zprávy se spustí obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
   • Zobrazí-li se před obrazovkou „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ následující zpráva, klikněte na tlačítko [OK].
   • Na obrazovce „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ otevřete záložku „Obecné“ a povolte možnost čtení systémového softwaru „Sony Corporation“.

    Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
   • Pokud budete po stisknutí tlačítka [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému macOS, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
   • Pokud se obrazovky „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ stále zobrazují, zavřete okno.
   • Pokud se u obrazovky „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ stále zobrazuje okno se zprávou, zavřete obě okna kliknutím na tlačítko [OK].

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.12 nebo starší
    Připojte zařízení k počítači
   • Zobrazí se dialogové okno připojení přes rozhraní USB.
   • Pomocí dodávaného kabelu USB propojte fotoaparát s počítačem. Na monitoru LCD fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
   • Klepněte na [OK].Pokud se zpráva zobrazí, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.

    Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 6. Nástroj System Software Updater běží.

  Poznámka: Pokud se Aktualizace systémového softwaru nespustí, spusťte ji kliknutím na soubor [System Software Updater] ve složce [Update_ILCE6000V321] – [Resources].

 7. Zapněte fotoaparát.

 8. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage [4] (Nastavení podstrana [4]) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).

 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače.
  V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.

 10. Klepněte na tlačítko [Next] (Další). Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci.Ověřte, že aktuální verze softwaru je 3.20 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.21 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.
  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí

 11. Zobrazí se následující obrazovka. Postupujte podle pokynů na obrazovce fotoaparátu a stiskněte střed ovládacího kolečka. Poté klikněte na možnost [Next] (Další) na obrazovce počítače.  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.

 12. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během procesu aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 15 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 13. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD.Po aktivaci LCD displeje zvolte tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 3.21.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) > Setup subpage [6] (Nastavení strana 6) > Version (Verze)
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.