MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu DSC-RX0 Ver.3.01 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • DSC-RX0

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Řeší problém, kdy byl při používání funkce „MF assist“ indikován chybný poměr zvětšení
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Přidána funkce zoomu
  K dispozici jsou 3 nastavení zoomu: Smart Zoom, ClearImage Zoom a Digital Zoom.
  Poznámka: Funkce zoomu je rovněž dostupná, pokud používáte grip pro snímání VCT-SGR1, který se prodává samostatně.
  Chcete-li se dozvědět více informací o těchto funkcích, stáhněte si aktualizovanou Uživatelskou příručku.
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu.
 • Podporuje ovladač fotoaparátu (model CCB-WD1) pro snímání z více stran s drátovým přenosem
 • Vylepšuje funkci snímání z více stran s bezdrátovým přenosem v mobilní aplikaci PlayMemories™ *1*2*3

  *1: Počet připojených zařízení se může změnit v závislosti na přístupovém bodu, mobilních zařízeních a stupni zarušení rádiovými vlnami. Během testů společnosti Sony se naráz podařilo připojit až 50 zařízení
  *2: Vyžaduje mobilní aplikaci PlayMemories™ ve verzi 6.2
  *3: Společnost Sony doporučuje využívat pouze chráněné sítě Wi-Fi®

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu DSC-RX0 Ver.3.01 (Mac)

Verze souboru

 • 3.01

Velikost souboru

 • 158.8 MB (158 762 791 bajtů)

Datum uvedení

 • 13/02/2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 3.01, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [5] (Nastavení strana [5]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-BJ1.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-BJ1.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_DSCRX0V301.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_DSCRX0V301.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Rozbalí se soubor [Update_DSCRX0V301].
 4. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace).
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.

  • Pro uživatele operačního systému macOS 11 – 12

   Pokud váš počítač používá operační systém macOS 11 – 12, je nutné si také stáhnout aplikaci System Software Update Helper. Přejděte na stránku stahování níže,
   řiďte se pokyny, stáhněte si aplikaci System Software Update Helper a spusťte aktualizaci.
   Pokud vás počítač používá jiný operační systém, postupujte podle níže uvedených pokynů.

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.15

   Pokud váš počítač používá operační systém macOS 10.15, je nutné si také stáhnout aplikaci Driver Loader. Přejděte na stránku stahování níže,
   řiďte se pokyny, stáhněte si aplikaci Driver Loader a spusťte aktualizaci.
   Pokud vás počítač používá jiný operační systém, postupujte podle níže uvedených pokynů.

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.13 nebo 10.14
    Jakmile se zobrazí systémová zpráva, zobrazí se obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
   • Zobrazí-li se před obrazovkou „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ následující zpráva, klikněte na tlačítko [OK].
   • Na obrazovce „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ otevřete záložku „Obecné“ a povolte možnost čtení systémového softwaru „Sony Corporation“.

    Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
   • Pokud budete po stisknutí tlačítka [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému macOS, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
   • Pokud se obrazovka „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ nepřestane zobrazovat, zavřete okno.
   • Pokud se zpráva ani obrazovka „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ nepřestanou zobrazovat, zavřete je stisknutím tlačítka [OK].

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.12 nebo starší
    Připojte zařízení k počítači
   • Zobrazí se dialogové okno pro připojení přes rozhraní USB.
   • Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB (je součástí dodávky). Na monitoru LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
   • Klepněte na [OK].Pokud se zpráva zobrazí, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.

    Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 6. Nástroj System Software Updater běží.


 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage [3] (Nastavení podstrana [3]) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).


 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.
 10. Klepněte na tlačítko [Next] (Další). Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci. Ověřte, že aktuální verze softwaru je 3.00 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.01 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.
  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 11. Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Zobrazí se níže uvedená obrazovka.

  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.

 12. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během procesu aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.


 13. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD. Po aktivaci LCD displeje zvolte tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 3.01.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) > Setup subpage 5 (Nastavení strana 5) > Version (Verze)
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.