Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • DSC-RX0

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Řeší problém, kdy byl při používání funkce „MF assist“ indikován chybný poměr zvětšení
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Přidána funkce zoomu
  K dispozici jsou 3 nastavení zoomu: Smart Zoom, ClearImage Zoom a Digital Zoom.
  Poznámka: Funkce zoomu je rovněž dostupná, pokud používáte grip pro snímání VCT-SGR1, který se prodává samostatně.
  Chcete-li se dozvědět více informací o těchto funkcích, stáhněte si aktualizovanou Uživatelskou příručku.
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu.
 • Podporuje ovladač fotoaparátu (model CCB-WD1) pro snímání z více stran s drátovým přenosem
 • Vylepšuje funkci snímání z více stran s bezdrátovým přenosem v mobilní aplikaci PlayMemories™ *1*2*3

  *1: Počet připojených zařízení se může změnit v závislosti na přístupovém bodu, mobilních zařízeních a stupni zarušení rádiovými vlnami. Během testů společnosti Sony se naráz podařilo připojit až 50 zařízení
  *2: Vyžaduje mobilní aplikaci PlayMemories™ ve verzi 6.2
  *3: Společnost Sony doporučuje využívat pouze chráněné sítě Wi-Fi®

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu DSC-RX0 Ver.3.01 (Windows)

Verze souboru

 • 3.01

Velikost souboru

 • 158 MB (165 730 504 bajtů)

Datum uvedení

 • 13/02/2019

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 3.01, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [5] (Nastavení strana [5]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BJ1
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru(tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-BJ1.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_DSCRX0V301.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).


 5. Poznámka pro uživatele Windows 8.1/10:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_DSCRX0V301.exe]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Spustí se nástroj System Software Updater. 4. Zapněte fotoaparát.
 5. Podle pokynů v okně nástroje System Software Updater vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) --> Setup subpage [3] (Nastavení podstrana [3]) --> USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 6. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud se displej LCD fotoaparátu nevypne, vyzkoušejte následující metody.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spusťte nástroj System Software Updater“.
 7. Po potvrzení na monitoru LCD fotoaparátu klepněte na možnost [Next] (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.3.00 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.01 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. Přerušte připojení USB a klikněte na možnost [Finish] (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a fotoaparát zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 8. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.

 9. Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka.
  Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 5 minut).

  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 10. Až bude aktualizace dokončena, zobrazí se níže uvedená obrazovka. Fotoaparát se také automaticky restartuje. To může trvat několik minut. Počkejte, než se na displeji LCD ukáže stejné okno, jaké se zobrazilo před začátkem aktualizace.
  Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Pokud se po restartování zobrazí upozornění na obnovu dat, vyčkejte zmizení tohoto upozornění. Nejedná se o abnormální stav.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 3.01.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [5] (Nastavení strana [5]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.