Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • PCM-A10
DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Řeší problém, kdy ve vzácných případech nelze rekordér zapnout, když je připojen přes USB a počítač přejde do režimu spánku

DŮLEŽITÉ: Pokud jste zaznamenali, že váš model nelze zapnout, po restartu aktualizujte jeho firmware.
Jak restartovat zařízení:
Posuňte přepínač HOLD•POWER na možnost [POWER] a podržte jej alespoň na 8 sekund. Poté přepínač HOLD•POWER uvolněte. Spustí se proces restartování.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí operačních systémů Microsoft® Windows:
DŮLEŽITÉ: Podporovány jsou pouze níže vypsané operační systémy.

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

Hardwarové požadavky

 • Procesor
  1 GHz nebo více
 • Paměť
  1 GB nebo více (32bitový systém) / 2 GB nebo více (64bitový systém)

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru verze 1.01 pro rekordér PCM-A10 (Windows)

Verze souboru

 • Verze 1.01

Velikost souboru

 • 13.6 MB (14 277 416 bajtů)

Datum uvedení

 • 13-12-2018

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Potřebuji stáhnout aktualizaci? Tato aktualizace není vyžadována, pokud již funkce automatické aktualizace aktualizovala váš rekordér PCM-A10 na firmware verze 1.01.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Stiskněte tlačítko [HOME/BACK] a podržte ho, dokud se nezobrazí menu Home (Domů).
 2. Vyberte nabídku [Settings] (Nastavení) > [Common Settings] (Obecná nastavení) > [Unit Information] (Informace o jednotce)
 3. Zkontrolujte číslo modelu a verzi firmwaru

Před provedením aktualizace

 • Během aktualizace musíte být připojeni k síti.
 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • Nejprve proto přeneste veškerá data ze zařízení do počítače, protože v průběhu aktualizace může dojít ke ztrátě dat zbývajících v zařízení.
  Nemůžeme zaručit, že provedením této aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb a dat.
 • Při upgradování by mělo zařízení obsahovat přibližně 40 MB volného místa. Ověřte, že je množství zbývajícího volného místa dostačující.
 • Pokud není ve vestavěné paměti flash dostatek volného místa, vytvořte jej přenesením veškerých nepotřebných dat zpět do počítače.
 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce, nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Uživateli systému Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 7 se zobrazí v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva „Windows needs your permission to continue“ (K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení). Pokračujte klepnutím na [Continue] (Pokračovat) a postupujte podle zobrazených pokynů.

Stáhnout a instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte soubor do počítače.
 3. Po dokončení stahování připojte rekordér PCM-A10 k počítači prostřednictvím USB.
 4. V počítači ukončete všechny spuštěné programy.
 5. Poklepáním spusťte uložený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
  Rekordér PCM-A10 se během aktualizace automaticky vypne.
  Poznámka: U některých počítačů se může zobrazit zpráva o odpojení kabelu USB.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující dokončení aktualizace klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po provedení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Zkontrolovat verzi firmwaru].

Pokud je číslo verze firmwaru „1.01“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.