Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • FDR-AX700

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Optimalizuje úroveň automatické korekce saturace při snímání ve formátu S-Log
 • Dále vylepšuje stabilitu snímání funkce Steady Shot při snímání s vysokou obnovovací frekvencí
 • Zlepšuje celkovou stabilitu a výkon fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu FDR-AX700 Ver.1.01 (Windows)

Verze souboru

 • 1.01

Velikost souboru

 • 174 MB (182 500 568 bajtů)

Datum uvedení

 • 24/07/2018

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitá dobíjecí baterie (NP-FV70A) nebo vyhrazený napájecí adaptér
 • Kabel USB (součástí dodávky) typu A (zástrčka) na mikro-B (zástrčka)
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Při aktualizaci systémového softwaru použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FV70A) nebo vyhrazený napájecí adaptér.
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení totiž může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu či paměťovou jednotku pro záznam.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Po dokončení aktualizace se všechna nastavení vrátí do výchozího továrního nastavení.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_FDRAX700V101.exe].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
Poznámka pro uživatele operačního systému Windows 8.1/10:
Podle běžného nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Stažené soubory].
Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.

 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_FDRAX700V101.exe]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.

 3. Spustí se nástroj System Software Updater.

 4. Zapněte fotoaparát.

 5. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

 6. V programu pro aktualizaci systémového softwaru klepněte na tlačítko [Next] (Další).
  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva „Follow instructions on the computer“ (Řiďte se pokyny na monitoru).
  Poznámka: Fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru dokončena.

 7. Po potvrzení aktuální verze na obrazovce klepněte na možnost [Next] (Další).

 8. Fotoaparát se automaticky restartuje.

 9. Po restartování se spustí aktualizace.
  Během aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.


 10. Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizace fotoaparát vypněte a zapněte a nastavte čas a datum.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 1.01.

Ve fotoaparátu vyberte položku [MENU] (Nabídka) – [OTHERS] (Další) – [VERSION DISPLAY] (Zobrazení verze). Zobrazí se verze systémového softwaru.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.