MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu HDR-AS300 Ver.1.01 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HDR-AS300

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Systém Android 8 podporuje funkci zapínání na dálku pomocí aplikace PlayMemories Mobile
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu HDR-AS300 Ver.1.01 (Mac)

Verze souboru

 • 1.01

Velikost souboru

 • 215 MB (216 603 770 bajtů)

Datum uvedení

 • 29/05/2018

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 1.01, aktualizace není potřeba.

Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte položku [MENU] (Nabídka) – [SETUP] (Nastavení) – [Ver.] (Verze) a poté stiskněte tlačítko REC/ENTER.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Důležité:
  Do systému macOS 10.13 - 10.15 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "DriverLoader_1015".

  Důležité:
  Do systému macOS 11 – 12 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "System Software Update Helper".

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-BX1.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-BX1.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_HDRAS300V101.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.

 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_HDRAS300V101.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.

 3. Rozbalí se soubor [Update_HDRAS300V101].

 4. Poklepejte na ikonu.

 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.

 6. Spustí se nástroj System Software Updater.

 7. Zapněte fotoaparát.

 8. Podle pokynů v okně softwaru System Software Updater připojte fotoaparát k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

  Poznámka: Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Pro tuto aktualizaci se nepodařilo najít fotoaparát). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače.
  V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spusťte nástroj System Software Updater“.


 9. Po potvrzení na LCD monitoru fotoaparátu klepněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.

  Poznámka: Pokud je aktuální verze systémového softwaru 1.01 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí

 10. Po ověření, že [Current version] (Aktuální verze) je [Ver. 1.00], klepněte na [Next] (Další).

 11. Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Zobrazí se obrazovka níže.

  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.

 12. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během aktualizace se zobrazí ukazatel průběhu (přibližně 15 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 13. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka níže. Fotoaparát se automaticky restartuje. To může trvat několik minut. Počkejte, až se na displeji LCD fotoaparátu ukáže stejné okno, jaké se zobrazilo před začátkem aktualizace softwaru. Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 1.01.

Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte položku [MENU] (Nabídka) – [SETUP] (Nastavení) – [Ver.] (Verze) a poté stiskněte tlačítko REC/ENTER.