Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HDR-AS300

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Systém Android 8 podporuje funkci zapínání na dálku pomocí aplikace PlayMemories Mobile
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu HDR-AS300 Ver.1.01 (Windows)

Verze souboru

 • 1.01

Velikost souboru

 • 213 MB (223 481 000 bajtů)

Datum uvedení

 • 29/05/2018

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 1.01, aktualizace není potřeba.

Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte položku [MENU] (Nabídka) – [SETUP] (Nastavení) – [Ver.] (Verze) a poté stiskněte tlačítko REC/ENTER.

Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BX1
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru(tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-BX1.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_HDRAS300V101.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

 5. Poznámka pro uživatele Windows 8.1/10:
  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.

 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_HDRAS300V101.exe]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.

 3. Spustí se nástroj System Software Updater.

 4. Zapněte fotoaparát.

 5. Podle pokynů v okně softwaru System Software Updater připojte fotoaparát k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

  Poznámka: Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Pro tuto aktualizaci se nepodařilo najít fotoaparát). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

 6. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona .

 7. Po potvrzení klikněte v programu System Software Updater na tlačítko Next (Další).
  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva „Follow computer instructions“ (Řiďte se pokyny na počítači). – Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru dokončena.

 8. Po ověření, že [Current version] (Aktuální verze) je [Ver. 1.00], klepněte na [Next] (Další).
  Pokud je [Current version] (Aktuální verze) [Ver.1.01], aktualizace není potřeba. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte videokameru, vyjměte baterii, znovu baterii vložte do videokamery a zapněte videokameru.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí

 9. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.

 10. Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka.
  Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 15 minut).

  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 11. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka níže. Fotoaparát se automaticky restartuje. To může trvat několik minut. Počkejte, až se na displeji LCD fotoaparátu ukáže stejné okno, jaké se zobrazilo před začátkem aktualizace softwaru.
  Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 1.01.

Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte položku [MENU] (Nabídka) – [SETUP] (Nastavení) – [Ver.] (Verze) a poté stiskněte tlačítko REC/ENTER.