Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšené připojení funkce BRAVIA Sync

Omezení

 • Pouze pro použití s produkty prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • 18VK_M.zip

Verze souboru

 • 1.12

Velikost souboru

 • 2.86 MB (3,004,505 bajtů)

Datum uvedení

 • 11-04-2018

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový zvukový projektor. Pokud je číslo vaší verze 1.12 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

DŮLEŽITÉ:

Po kontrole verze se všechna nastavení vrátí do režimu továrního nastavení.
Doporučujeme si podle potřeby zaznamenat předchozí nastavení.
Poté budou smazány informace o párování připojení Bluetooth® se smartphonem / televizorem Bluetooth®. Po kontrole verze je nutné znovu provést párování.
krok [3] pokud stisknete jiné tlačítko než [VOLUME+], kontrolka LED se rozsvítí, ale nezobrazí se žádné relevantní informace o softwaru.

 1. Je-li zařízení připojeno k napájení, zkontrolujte normální stav spuštění.
 2. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka v tomto pořadí [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓(ŠIPKA DOLŮ)] → [↑(ŠIPKA NAHORU)]. Tím zobrazíte pohotovostní režim verze. (Všechny kontrolky LED budou blikat.)
 3. Stiskněte tlačítko [VOLUME+]. Níže se zobrazí číslo verze.
  Vzor zobrazení čísla verze: A.BC
  • Počet bliknutí kontrolky LED televizoru: první číslo (A)
  • Počet bliknutí kontrolky LED BLUETOOTH: první číslice desetinného čísla (B)
  • Počet bliknutí kontrolky LED USB: druhá číslice desetinného čísla (C)
   Příklad: verze 1.12
 4. Zkontrolujte verzi softwaru. (Je-li verze softwaru aktuální, není aktualizace softwaru vyžadována.)
 5. Po kontrole verze stiskněte tlačítko napájení, opusťte režim kontroly verze a poté znovu stiskněte tlačítko napájení, čím dojde k vypnutí zařízení.

Instalovat

1. Příprava: Jak připravit úložné zařízení USB na aktualizaci firmwaru

Poznámky:

 • Použijte úložné zařízení USB naformátované na systém FAT32. Nepoužívejte jednotky se systémem FAT16, exFAT nebo NTFS.
 • Doporučený operační systém pro stažení softwaru a přenesení aktualizačního souboru na paměťové zařízení USB:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Připojte zařízení USB k počítači a naformátujte jej s výběrem systému souborů FAT32
 2. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 3. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  • Název souboru: 18VK_M.zip
  • Velikost souboru: 2,86 MB (3 004 505 bajtů)
 4. Rozbalte stažený soubor zip
 5. Zkopírujte soubor „18VK_M.bin“ do kořenové složky zařízení USB připojeného k počítači
  Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne
 6. Odpojte zařízení USB od počítače.

2. Aktualizace: Jak aktualizovat firmware hlavní jednotky pomocí úložného zařízení USB

Poznámky:

 • Pozorně si přečtěte pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení HT-SF200/HT-SF201
 • Během aktualizace zařízení HT-SF200/HT-SF201 nevypínejte ani neodpojujte napájení
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Během aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel.
 • Až do dokončení aktualizace neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k chybě systému.

 1. Zapněte zvukový projektor. Vyčkejte, než se obrazovka LED vrátí na zobrazení předchozího vstupu.
  (Příklad, kdy jako předchozí vstup byl vybrán „TV“.)
 2. Vložte jednotku USB obsahující aktualizační soubor
 3. Současně na dotykovém panelu stiskněte tlačítka [BLUETOOTH] + [POWER] a držte je po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka LED USB.
 4. Na obrazovce LED se zobrazí spuštění procesu aktualizace a kontrolka LED se po spuštění aktualizace rozsvítí dle obrázku. Po aktualizaci se projektor automaticky zapne.
  Proces aktualizace trvá okolo 3 minut
 5. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 1.12, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.