Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • ILCE-6300

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Nově podporuje objektiv SEL18135
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

 • Přidána funkce Auto Pwr OFF Temp.*
  *Dotýká-li se kůže fotoaparátu na stejném místě po delší dobu, i když vám fotoaparát nepřipadá horký na dotyk, může to vést k příznakům lehkých popálenin, jako je zarudnutí nebo puchýřky.
  Dávejte pozor obzvláště v následujících situacích a dodržujte potřebná preventivní opatření, například používejte stativ.
  • Používáte-li fotoaparát v prostředí s vysokou teplotou
  • Je-li fotoaparát používán osobou s oběhovými potížemi nebo poruchami citlivosti kůže
  • Je-li při používání fotoaparátu funkce Auto Pwr OFF Temp. nastavena na hodnotu High (Vysoká)
 • Podporuje nový objektiv SEL100400GM
 • Mění poměr zobrazení vodicího rámečku na panelu LCD (režim 2.35:1)
 • Zlepšena celková stabilita fotoaparátu
 • Lepší stabilita fotoaparátu při pořizování statických snímků regulací vnitřní teploty
 • Byla zlepšena celková stabilita a provozuschopnost fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-6300 ver.2.01 (Windows)

Verze souboru

 • 2.01

Velikost souboru

 • 238 MB (250,531,008 bajtů)

Datum uvedení

 • 01/02/2018

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.01, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 7 (Nastavení strana 7) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je (tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Při provádění aktualizace systémového softwaru použijte plně nabitý dobíjecí akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodávaný samostatně).
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE6300V201.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).


 5. Poznámka pro uživatele Windows 8.1/10:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE6300V201.exe]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Nástroj System Software Updater běží. 4. Zapněte fotoaparát.
 5. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage 4 (Nastavení podstrana 4) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 6. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud se displej LCD fotoaparátu nevypne, vyzkoušejte následující metody.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, restartujte počítač a řiďte se instrukcemi od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.
 7. Zkontrolujte LCD displej fotoaparátu a pak zvolte možnost Next (Další). Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.2.00 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 2.01 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a fotoaparát opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 8. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.

 9. Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka.
  Během procesu aktualizace bude zobrazen indikátor průběhu (přibližně 5 minut).

  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 10. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se LCD displej znovu nespustí. Po aktivaci LCD displeje klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Toto je normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.01.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 7 (Nastavení strana 7) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.