O souboru ke stažení

Pokud je to možné, doporučujeme aktualizovat pomocí internetu. Pokud to ovšem není možné, můžete použít tento způsob. Aktualizaci si stáhnete do počítače, vypálíte ji na prázdný disk a potom ji přenesete do přehrávače Blu-ray.

Doporučujeme následující operační systém: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu

Stáhněte aktualizaci do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATA_M12R0510M.ZIP - zapamatujte si, do jaké složky jste jej uložili
 3. Přejděte na soubor a ověřte, že má velikost 98.7 MB (103,531,897 bytů)
 4. Rozbalte soubor - rozbalený soubor se bude nazývat UPDATA_M12R0510.ISO
 5. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor UPDATA_M12R0510.ISO a zvolte Get info (Získat informace)
 6. Ověřte, že velikost souboru je 101.0 MB (106,659,840 bytů).


  Informace o souboru

Vytvořte disk:

 • Otevřete aplikaci Disk Utility volbou Applications (Aplikace)> Utilities (Nástroje)> Disk Utility na počítači Mac
 • Přetáhněte soubor UPDATA_M12R0510.ISO do levého podokna okna Disk Utility.


  Okno Disk Utility

 • Vložte do počítači prázdné zapisovatelné CD-R
 • Zvolte UPDATA_M12R0510.ISO, klepněte na ikonu Burn (Vypálit), potom klepněte na volbu Burn (Vypálit).
  Pokud chcete ověřit, co vypalujete, klepněte na malou trojúhelníkovou ikonu a zvolte Verify burned data (Ověřit vypálená data)..


  Volba vypálení disku

 • Soubor bude zapsán na disk
 • Když se objeví zpráva "burned successfully" ("úspěšně vypáleno"), klepněte na OK a disk bude vysunut
 • Pokud si nejste jisti, že všechno proběhlo bez problémů, začněte znovu a vypalte nový disk

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Nejprve si připravte příslušenství, potom přeneste aktualizaci do přehrávače.

Připravte si příslušenství:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray
 3. Vložte do přehrávače disk a zasuňte jej do jednotky

Přeneste aktualizaci:

 1. Po načtení disku se na televizoru zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?)
 2. Zvolte OK pomocí dálkového ovládání a potom stiskněte tlačítko ENTER
 3. Aktualizace se spustí
 4. During the update, you see the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 5. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. - V průběhu tohoto kroku přehrávač nepoužívejte ani jej sami nezapínejte.
 6. You will see again the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 7. Když se disková mechanika otevře a přehrávač se automatiky vypne, je aktualizace dokončena. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 8. Vyjměte aktualizační disk z přehrávače a zapněte přehrávač
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M12.R.0510, aktualizace firmwaru byla úspěšná

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí PC a disku.

 • Disk s aktualizací se nevysune.Řiďte se následujícími kroky:
  1. Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel
  2. Zapojte znovu napájecí kabel a držte přitom stisknuté tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) na přehrávači - ne na dálkovém ovládání
  3. Držte tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) stisknuté, dokud se mechanika neotevře
  4. Vyjměte disk

 • Na displeji předního panelu přehrávače je zobrazen nápis "UP NG".
  Proveďte prosím následující:
  1. Ujistěte se, že je aktualizační disk správný a znovu jej vložte
  2. Zvolte "Retry" ("Zkusit znovu")
  3. Pokud se druhým pokusem problém nevyřeší, vyjměte disk s aktualizací z přehrávače disků Blu-ray a vymažte soubory aktualizace z počítače
  4. Stáhněte soubor aktualizace firmwaru ještě jednou a vytvořte nový aktualizační disk
  5. Vložte disk do mechaniky, když se objeví obrazovka informující o chybě aktualizace
  6. Pořád nefunguje? Obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Sony

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a ponechte přitom disk v mechanice. Aktualizace se znovu automaticky spustí.

 • Soubor s aktualizací UPDATA_M12R0510M.ZIP stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhnuli jste soubor úspěšně? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte
  2. Zapněte přehrávač Blu-ray
  3. Znovu spusťte aktualizaci.
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony