Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Zlepšuje stabilitu funkce Chromecast built-in for Audio

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Omezení

 • Pouze pro použití s produkty prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích/regionech.

Informace o souboru

Název

 • Aktualizace firmwaru přijímače AV na verzi M29.R.0534

Název souboru ZIP

 • UPDATE_M29R0534.zip

Verze souboru

 • Verze M29.R.0534

Velikost souboru

 • 219 MB (229 809 722 bajtů)

Datum vydání

 • 12-10-2021

Příprava

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový přijímač AV. Pokud je číslo vaší verze M29.R.0534 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. Je-li tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME, pak pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) → System Information (Informace o systému) a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Pokud se na televizní obrazovce zobrazuje číslo verze M29.R.0534 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Máte k dispozici 2 snadné způsoby, jak na přijímači AV aktualizovat firmware:

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
(DOPORUČENO)
 • připojení k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)
 • kompatibilní televizor
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Instalace

Aktualizace zesilovače AV pomocí internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle zabere přibližně 15–60 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci do svého přijímače AV.

Co budete potřebovat:

 • připojení k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru)
 • kompatibilní televizor

Jak zajistit bezproblémový průběh aktualizace

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přijímač AV poškodit.
 • Během aktualizace nevypínejte přijímač AV ani jej neodpojujte od zdroje napájení
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. (Pokud je tedy přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Připojte přijímač AV ke zdroji internetu pomocí ethernetového kabelu nebo pomocí bezdrátového připojení prostřednictvím routeru.
 3. Zapněte přijímač AV.

Proveďte aktualizaci:

 1. V nabídce Home vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Update via Internet (Aktualizace přes internet) a stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Až se zobrazí zpráva A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V síti byla nalezena nová verze softwaru. Chcete software aktualizovat?), vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Až se zobrazí zpráva Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Aktualizujte na novou verzi softwaru. Během aktualizace nikdy nevypínejte napájení. Současná verze M29.R.XXXX, nová verze M29.R.0534), vyberte možnost Start a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Aktualizace se spustí.
 5. Zobrazí se následující zpráva: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Po zahájení aktualizace se na displeji přijímače zobrazí zpráva UPDATING (AKTUALIZACE). Aktualizace bude trvat až 60 minut. Po dokončení aktualizace se na displeji přijímače zobrazí zpráva COMPLETE (HOTOVO) a přijímač se automaticky restartuje. Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.)
  Poznámka: Po stažení softwaru trvá spuštění aktualizace přibližně 5 minut. Vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Během aktualizace se na displeji zobrazí zpráva UPDATING (PROBÍHÁ AKTUALIZACE).
 7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji zobrazí zpráva COMPLETE (HOTOVO).
 8. Přijímač AV se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M29.R.0534, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přijímače AV pomocí Internetu.

 • Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center. (Aktualizace se nezdařila. Připojte paměť USB obsahující soubory aktualizace a zkuste to znovu. Pokud aktualizace opět selže, obraťte se na zákaznické servisní centrum.)
  1. Zkontrolujte, zda jsou router a všechna zařízení připojená mezi přijímačem AV a routerem zapnuta.
  2. Ujistěte se, že pro připojení mezi přijímačem AV a routerem používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Ujistěte se, že jsou všechny kabely mezi přijímačem AV a routerem správně zapojeny.
  4. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
  Pokud nemůžete provést aktualizaci přes internet, zkuste postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Po zahájení procesu aktualizace přes internet se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva: Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
  Aktualizace přes internet může trvat poměrně dlouho – podle typu připojení k internetu (až 60 minut). Proto se zobrazuje zpráva Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Výkon stahování: xxxxxx KB / xxxxx KB a xx %) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.
 • V průběhu aktualizace přes internet se na televizoru zobrazí zpráva Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stav připojení nelze potvrdit. Nelze komunikovat se serverem. Zkuste to znovu později.) a firmware nelze aktualizovat.
  • Ujistěte se, že je zapojen kabel sítě LAN.
  • V nastavení sítě ověřte, zda má přijímač AV vlastní adresu IP (používáte-li server proxy, zadejte do pole proxy server adresu IP příslušného serveru proxy, nikoli název hostitele proxy).
  • Zopakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přijímač AV a zkuste aktualizaci znovu spustit.
 • Aktualizace probíhá již déle než 90 minut a stále není dokončena.
  Je-li přijímač AV k síti připojen bezdrátově, připojte jej kabelem a proces opakujte. Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s paměťovým zařízením USB.
 • Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Toto zařízení není připojeno k síti. Proveďte diagnostiku sítě v nastavení připojení k serveru).
  Zkontrolujte, zda je k přijímači AV připojen síťový kabel LAN.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva Already Updated (Již aktualizováno).
  V přijímači AV je aktuálně nainstalovaná nejnovější verze firmwaru.

Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do přijímače AV.

Doporučujeme následující operační systémy:

 • Windows 10 nebo 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Jak zajistit bezproblémový průběh aktualizace

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se povedla hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přijímač AV poškodit.
 • Během aktualizace přijímač AV nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.

Stažení aktualizace do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si soubor UPDATE_M29R0534.zip do svého počítače a zapamatujte si jeho umístění.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Properties (Vlastnosti). Zkontrolujte, zda je velikost souboru 219 MB (229 809 722 bytes).

Uložte aktualizaci na paměťové zařízení USB:

 1. Rozbalte soubor do počítače:
  • Pro systém Mac: Přejděte do umístění, kam jste soubor UPDATE_M29R0534.zip stáhli, a dvakrát na něj klikněte. Rozbalená složka se bude nazývat UPDATE.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor UPDATE_M29R0534.zip stáhli, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na možnost Rozbalit vše.
   2. V okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na možnost Rozbalit.
   3. Vytvoří se nová složka nazvaná UPDATE.
 2. Ujistěte se, že složka UPDATE obsahuje tyto čtyři soubory: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN a MSB29-FW_MB.ID.
 3. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
  • Pro systém Mac: Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
   2. V zobrazené nabídce klikněte na možnost Odeslat do….
   3. Klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. vyměnitelný disk E:).
   4. Složka UPDATE se zkopíruje na zařízení USB.

Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.

Přeneste aktualizaci do přijímače AV

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do AV přijímače.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. (Pokud je přijímač AV připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Ujistěte se, že k přijímači AV nejsou připojena žádná jiná zařízení USB. Pokud ano, odpojte je od přijímače.

Přenos aktualizace:

 1. Zapojte úložné zařízení USB obsahující soubor s aktualizací do portu USB na předním panelu přijímače AV.
 2. V nabídce Home vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) → Software Update (Aktualizace softwaru) → Update via USB Memory (Aktualizace přes paměťové zařízení USB) a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V paměti USB byly nalezeny soubory aktualizace. Chcete software aktualizovat? Současná verze M29.R.XXXX, nová verze M29.R.0534. Během aktualizace nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměť USB.) Vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Na obrazovce televizoru se zobrazí následující zpráva: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Po zahájení aktualizace se na displeji přijímače zobrazí zpráva UPDATING (AKTUALIZACE). Aktualizace bude trvat až 60 minut. Po dokončení aktualizace se na displeji přijímače zobrazí zpráva COMPLETE (HOTOVO) a přijímač se automaticky restartuje. Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.) Vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Aktualizace se spustí.
 6. Během aktualizace se na displeji zobrazí zpráva UPDATING (PROBÍHÁ AKTUALIZACE).
 7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji zobrazí zpráva COMPLETE (HOTOVO).
  Poznámka: Během aktualizace nevypínejte přijímač AV ani jej neodpojujte od zdroje napájení
 8. Po dokončení aktualizace se AV přijímač automaticky vypne. AV přijímač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 9. Vyjměte z přijímače AV zařízení USB a přijímač zapněte.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze M29.R.0534, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přijímače AV pomocí počítače a úložného zařízení USB.

 • Na displeji přijímače se střídavě zobrazuje zpráva UPDATE (Aktualizace) a ERROR (Chyba).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte přijímač AV.
  3. Zkuste znovu postup aktualizace pomocí paměťového zařízení USB pomocí jiného paměťového zařízení USB.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přijímač AV a zopakujte proces Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.
 • Soubor s aktualizací UPDATE_M29R0534.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Byl soubor úspěšně stažen? Zkuste soubor vymazat a stáhněte jej znovu.
 • Aktualizace probíhá již déle než 90 minut a stále není dokončena.
  1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a po několika minutách ho znovu připojte.
  2. Zapněte přijímač AV.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.