Číslo článku : S700023156 / Poslední změna : 20/09/2012Tisk

Snímky pořízené tabletem jsou rozmazané nebo obsahují odlesky


    Snímky pořízené tabletem jsou rozmazané nebo obsahují odlesky

    Nedotýkejte se objektivů vestavěného fotoaparátu. Pokud dojde k zašpinění nebo poškrábání objektivů, bude to mít vliv na kvalitu obrazu.

    Nedopusťte, aby do objektivů vestavěného fotoaparátu dopadalo přímé sluneční světlo bez ohledu na to, zda je tablet zapnutý, či nikoliv.

    Mohlo by dojít k poruše fotoaparátu.