Číslo článku : 00284949 / Poslední změna : 15/11/2022Tisk

Upozornění o ukončení podpory produktů využívajících operační systém Windows 8.1

    Společnost Microsoft oznámila k 10. lednu 2023 ukončení podpory operačního systému Windows 8.1. Po tomto datu již společnost Microsoft nebude vydávat bezpečnostní aktualizace, opravy chyb ani technickou podporu.

    Stejně tak ani společnost Sony nebude moci nabídnout podporu s technickými záležitostmi nebo problémy týkajícími se kvality či bezpečnosti u produktů, které systém Windows 8.1 využívají, ani nebude schopna poskytovat bezpečnostní aktualizace či implementovat modifikace a validace u produktů se systémem Windows 8.1. Upozorňujeme proto, že produkty se systémem Windows 8.1 nemusí nadále správně fungovat a není u nich zajištěna bezpečnost.

    Některé produkty jsou kompatibilní s novějšími verzemi operačního systému Windows. Informace o kompatibilitě produktů s operačními systémy a o případných aktualizacích najdete na stránce podpory konkrétního modelu.

    Poznámka: Společnost Sony není schopna poskytovat podporu ohledně nových technických záležitostí nebo problémů týkajících se kvality či bezpečnosti u produktů, které používají předchozí verze operačního systému Windows jako Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a dalších, u kterých již společnost Microsoft svou podporu ukončila.