Číslo článku : 00232925 / Poslední změna : 18/03/2021Tisk

Upozornění o ukončení podpory produktů využívajících operační systém Windows 7

  Zveřejněno: 16.10.2019

  Vážení zákazníci,

  společnost Microsoft® oznámila ukončení podpory operačního systému Windows® 7 k 14. lednu 2020. Po tomto datu již společnost Microsoft nebude vydávat bezpečnostní aktualizace, opravy chyb a technickou podporu.

  Stejně tak ani společnost Sony nebude moci nabídnout podporu s technickými záležitostmi nebo problémy týkajícími se kvality či bezpečnosti u produktů, které systém Windows 7 využívají, ani nebude schopna poskytovat bezpečnostní aktualizace či implementovat modifikace a validace u produktů se systémem Windows 7. Upozorňujeme proto, že produkty se systémem Windows 7 nemusí nadále správně fungovat a není u nich zajištěna bezpečnost.

  Některé produkty jsou kompatibilní s novějšími verzemi operačního systému Windows. Informace o kompatibilitě produktů s operačními systémy a o případných aktualizacích najdete na stránkách podpory konkrétního modelu.

  Poznámka: Společnost Sony není schopna poskytovat podporu ohledně nových technických záležitostí nebo problémů týkajících se kvality či bezpečnosti u produktů, které používají předchozí verze operačního systému Windows, například Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista a dalších, u kterých již společnost Microsoft svou podporu ukončila.