Více informací o nových funkcích

Zjistěte, jaké nové funkce budete mít k dispozici po aktualizaci svého zařízení XAV-601BT/-701BT/-741.

Než ale začnete, musíte zkontrolovat, zda máte nainstalován nejnovější firmware:

 • V nabídce Home zvolte Settings (Nastavení).
 • Zvolte General Settings (Obecná nastavení).
 • Zvolte Firmware Version (Verze firmwaru).
 • Ověřte, zda se zobrazí "JR08_xav_1.13.003".

Pokud se zobrazí jiné číslo verze, nejprve prosím svůj model aktualizujte na nejnovější verzi.
Pro XAV-601BT
Pro XAV-701BT
Pro XAV-741

Nové funkce

MirrorLink

 • Přidání režimu celé obrazovky pro MirrorLink
  • "Režim celé obrazovky" vám umožňuje používat aplikaci MirrorLink™ na větší obrazovce.
  • V nabídce nastavení si můžete zvolit mezi režimem celé obrazovky a normálním režimem. (Výchozí nastavení je režim celé obrazovky.)
   Normálním režimemRežimem celé obrazovky
 • Přidání možnosti ovládání pomocí dálkového ovládání
  • Aplikaci MirrorLink promítanou na obrazovku AVC lze kromě dotykového ovládání ovládat i pomocí dálkového ovládání.
  • Dostupnost této funkce záleží na smartphonu a na aplikaci, která je na smartphonu nainstalovaná. Informace o dostupnosti budou uvedeny v novém seznamu kompatibility.

Uživatelské rozhraní

 • Na obrazovku Home bylo přidáno nové tlačítko "return to playback screen of current source" (Návrat na obrazovku přehrávání aktuálního zdroje).
  • Pro zvýšení použitelnosti jím bude nahrazeno stávající tlačítko "Zone x Zone" na současné obrazovce Home.
  • Nastavení Zone x Zone bude namísto obrazovky Home k dispozici z nabídky Settings (nastavení).

   Současný vzhled

   Nový firmware

   Nový firmware
   Nastavení Zone x Zone v nabídce nastavení

Hands-free telefonování pomocí funkce Bluetooth (kromě modelu XAV-741)

 • Došlo ke změně maximálního počtu kontaktů.
  • Tato funkce je k dispozici pouze pro modely s funkcí Bluetooth.
  • Namísto 500 kontaktů uvedených v aktuálních technických údajích můžete uložit až 1 000 kontaktů.

Hlasové ovládání (kromě modelu XAV-741)

 • Funkci hlasového ovládání smartphonu lze aktivovat pomocí tlačítka "Home" zařízení AVC
  • Tato funkce je k dispozici pouze pro modely s Bluetooth.
  • Dostupnost funkce hlasového ovládání (Siri, Google voice, hlasové vytáčení apod.) závisí na daném smartphonu.
   Stiskněte na 2 sekundy.

Hlasové ovládání (XAV-701BT)

 • Tlačítku "HOME" je v současné době přiřazena funkce "ATT".
 • Tlačítku může být přiřazena buď funkce "Voice command" (Hlasové ovládání), nebo "ATT ON/OFF" (Zapnutí/vypnutí funkce ATT).
 • Chcete-li aktivovat hlasové ovládání, musíte v sekci General setting (Obecná nastavení) změnit funkci, která je tlačítku přiřazena. (Zvolte funkci "voicecommand" (Hlasové ovládání).)