Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • RM-LVR3

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Zlepšuje celkovou stabilitu zařízení

Dřívější výhody a vylepšení

 • Do nastavení dálkového ovládání byly přidány funkce režimu zrcadlení

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu RM-LVR3 Ver.2.01 (Windows)

Verze souboru

 • 2.01

Velikost souboru

 • 114 MB (120 192 808 bajtů)

Datum uvedení

 • 29/05/2018

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je verze systémového softwaru 2.01, aktualizace není potřeba.

 1. Pomocí tlačítka MENU vyberte možnost [Remote control setting] (Nastavení dálkového ovládání) a poté stiskněte tlačítko REC/ENTER.
 2. Vyberte [Ver]. a potom stiskněte tlačítko REC/ENTER. Zobrazí se verze systémového softwaru.

Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení zařízení. Zařízení, které bylo plně nabité.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je zbývající kapacita baterie (čtyř dílky) nebo vyšší. Doporučujeme používat plně nabitou baterii.
 • Kolébka a kabel USB dodané se zařízením.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Při aktualizaci systémového softwaru používejte plně nabité zařízení.
 • Během aktualizace nevypínejte napájení. Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že zařízení přestane fungovat.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_RMLVR3V201.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).


 5. Poznámka pro uživatele operačního systému Windows 8.1/10:

  Podle běžného nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_RMLVR3V201.exe]. Nyní zařízení nepřipojujte.
 3. Spustí se nástroj System Software Updater. 4. Připojte zařízení k počítači.
  1. Připojte zařízení k počítači dodanou kolébkou a kabelem USB


   Na monitoru LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).


   Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na displeji zařízení zpráva „Could not find the device for this update.“ (Nepodařilo se najít zařízení pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
   • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
   • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  2. Nyní ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona .
  3. Po potvrzení klikněte v programu System Software Updater na tlačítko Next (Další).
   Obrazovka počítače


   Obrazovka LCD zařízení

   Poznámka: Od tohoto okamžiku zařízení nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru dokončena.
 5. Zkontrolujte, zda je vyžadována aktualizace
  1. Po potvrzení obrazovek v předešlých krocích klikněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.
   Aktualizace je zapotřebí


   Pokud se zobrazí obrazovka níže, upgrade není nutný. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit).
  2. Po potvrzení, že aktuální verze je Ver.2.00 nebo novější, klikněte na tlačítko Next (Další).
 6. Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka.
  Během provádění aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 10 minut).

  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel USB.
 7. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka níže. Zařízení se automaticky restartuje. To může trvat několik minut. Počkejte, až se na displeji LCD ukáže stejné okno, jaké se zobrazilo před začátkem aktualizace softwaru.
  Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.01.

 1. Pomocí tlačítka MENU vyberte možnost [Remote control setting] (Nastavení dálkového ovládání) a poté stiskněte tlačítko REC/ENTER.
 2. Vyberte [Ver]. a potom stiskněte tlačítko REC/ENTER. Zobrazí se verze systémového softwaru.