Proč je potřebná správa barev?

 1. barva je lidským vnímáním. Oči (a mozek) vnímají spektrální informace, které jsou použity jako základ pro vnímání barev. Zelená, oranžová nebo žlutá barva jsou například pouhými termíny - nepopisují spektrální složky světla odraženého od objektu.

  Proto je nutná jistá forma jazyka barev, který popisuje spektrální složky jisté barvy, které nejsou lidskými smysly vnímatelné (například nebeská modrá, tmavá modrá, mořská modrá nebo bledě modrá). Bylo nutné vytvořit jazyk popisující všechny barvy viditelné lidským zrakem, se slovy počítače.

  Tento jazyk se nazývá Lab, kde L znamená "lightness" (světlost) a písmena "a" a "b" jsou barevné složky. Díky jazyku Lab je možné popsat barvu velmi přesně. Na jazyk Lab se podíváme podrobněji později.

  Každé zobrazovací zařízení má unikátní způsob zpracování barev, proto existuje standardní způsob popisu charakteristické barvy pro každé zařízení. To pomáhá předávat přesné informace o barvě z jednoho zařízení na druhé v rámci celého sledu pracovních kroků.

  Digitální fotoaparáty, monitory a inkoustové tiskárny jsou pravděpodobně nejznámější součásti pracovního toku vytváření digitálních snímků/obrázků. Věděli jste však, že tou základní součástí sledu pracovních kroků je software?

 2. Co je to správa barev?

  Správa barev popisuje celý systém ve vašem počítači, který je používán pro předávání přesných barevných informací mezi hardwarem a softwarem. Používá se pro popisování vstupních charakteristik digitálního fotoaparátu, pro řízení zobrazování obrazu na monitoru nebo pro nastavení přesného výtisku toho, co vidíte na monitoru. Také je nutné předat obrázky z jednoho softwaru do jiného bez chyb v interpretaci barev.

  Správa barev je možná v systému Microsoft Windows i Apple Mac OS X. Historii má poměrně dlouhou, postupně se zvyšovaly její možnosti, při každé nové verzi operačních systémů.

  Pro snazší porozumění správě barev je nutné vysvětlit několik pojmů.

  Profil

  Profil lze porovnat s malou značkou, která je připojena ke každému obrázku a zobrazovacímu zařízení. Tyto značky popisují specifické barvy ve formátu RGB (Red, Green, Blue - červená, zelená, modrá) a ve specifickém jazyku správy barev. Tímto způsobem počítač a software vědí, že barvy v reálném světě (v Lab) jsou míněny hodnotami RGB digitálního snímku.

  Kromě toho profily také obsahují jisté hodnoty CMYK, namísto hodnoty RGB (například pro ofsetový tisk). Protože se nacházíme v práci čistě RGB, nezaměřujeme se v tomto textu na barevné prostory CMYK.

  Barevný prostor

  Každý typ fotoaparátu má svůj vlastní způsob vyjadřování barev, například každý typ monitoru má vlastní způsob zobrazování barev. Také tiskárny mají svou škálu tisknutelných barev, které se liší podle typu, inkoustu a papíru. Tato řada barev se nazývá barevný prostor. Barevný prostor popisuje všechny barvy, které může zobrazovací zařízení zpracovat.

  Nejběžnější barevný prostor je sRGB. Popisuje průměrný barevný prostor, který je schopen zobrazit standardní monitor. Většina digitálních fotoaparátů je schopna zachytit obraz v barevném prostoru sRGB a většina tiskáren dokáže tisknout snímku správně v prostoru sRGB. Ale přesto jsou k dispozici rozsáhlejší barevné prostory, jako například ProPhoto RGB, Adobe RGB 1998, Wide Gamut RGB.

  Tyto barevné prostory jsou používány, když se vyžaduje nejvyšší kvalita. Pro většinu účelů je však sRGB přesto nejvhodnější možností.

  Snímek 1: Porovnání mezi sRGB (vnitřní, barevný) a Adobe RGB (vnější, zarámovaný)

  Profily mohou být integrovány do snímků, což je nutné pro předávání barevných informací mezi jednotlivými zobrazovacími zařízeními. Bez integrovaného profilu aplikace neví, jaké barvy reálného světa jsou v souboru obsažené, protože holá čísla RGB nemají žádný vztah k hodnotám Lab.

  Fotoaparáty Sony Alpha mohou fotografovat buď v režimu sRGB nebo Adobe RGB. Pokud máte fotoaparát nastaven na snímání v barevném prostoru Adobe RGB, je to zřetelně indikováno na monitoru fotoaparátu. Kromě toho snímky zhotovené v barevném prostoru Adobe RGB rozpoznáte podle znaku _ na počátku souboru (příklad: image1234.jpg --> sRGB; _image1234.jpg --> AdobeRGB). Pokud si přesto nejste jisti, který barevný prostor jste si vybrali při snímání obrázku, prostudujte si informace EXIF.

  Správa barev v softwaru Sony Image Data Converter SR (IDC SR)

  Pro dosažení dokonalého pracovního toku správy barev musíte nastavit pouze několik možností.. Vyberte Nastavení v nabídce a otevřete dialogové okno správy barev. Můžete si vybrat pracovní barevný prostor v horní části: Pokud si vyberete sRGB, Adobe RGB nebo Wide Gamut RGB, software IDC SR vždy publikuje zpracované snímky v požadovaném barevném prostoru. Pokud vyberete Nastavení fotoaparátu, software IDC SR převezme pracovní prostor nastavený ve fotoaparátu. Může se jednat o sRGB nebo Adobe RGB.

  Pod pracovním prostorem naleznete nastavení barev pro monitor. Výběr výrazně ovlivní vzhled snímků v softwaru IDC SR, takže byste jej měli pečlivě sledovat a občas zkontrolovat, zda jsou nastavení stále v pořádku. Pokud v systému nemáte nainstalovaný žádný specifický profil monitoru, vyberte si možnost sRGB.

  V případě, že monitor byl dodán s druhovým profilem zobrazení, nainstalujte si tento profil do operačního systému a poté jej vyberte v nabídce Jiný profil monitoru.

  V případě vysoce profesionálního postupu pracovního toku je nutné monitor zkalibrovat (a tiskárnu také). Jednotlivé profily monitoru, které byly vytvořeny řešením správy barev od jiných dodavatelů, mohou být rovněž vybrány v části profilu monitoru v nabídce správy barev.

  Pokud byla kalibrace provedena správně a v nabídce vyberete výsledný profil, můžete dosáhnout velmi spolehlivé kvality zobrazení barev v softwaru Image Data Converter.

  Správné zobrazení barev v různých zobrazovacích softwarech

  V případě, že pracujete s doplňkovým zobrazovacím softwarem od jiných dodavatelů, ujistěte se, že nastavení správy barev v těchto softwarech odpovídá těm, která jsou nastavená v softwaru Image Data Converter, dosáhnete tak správného zobrazení barev!