O souboru ke stažení

O této aktualizaci (05/02/2013)

Děkujeme vám za pokračující zájem o produkty Sony.

Společnost Sony se vždy stará o kvalitu a spokojenost zákazníků, a proto nabízí aktualizaci firmwaru pro digitální fotoaparát SLT-A37 s výměnnými objektivy. Pokyny ke stažení a instalaci aktualizace firmwaru najdete v části "Stažení a instalace" na této stránce.

Důležité:

Pokud máte s aktualizací firmwaru problémy, obraťte se na společnost SonyKontrola verze firmwaru fotoaparátu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi firmwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze 1.04 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu (Nabídka) --> Setup (Nastavení) --> Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Týká se modelů

Tato aktualizace firmwaru platí pouze pro SLT-A37, který v současné době využívá firmware verze 1.03 nebo starší

Vylepšení

Tento nástroj aktualizuje firmware SLT-A37 na verzi 1.04 a poskytuje tyto výhody:


podpora pro následující objektivy, pro které lze použít automatickou kompenzaci: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Systémové požadavky

Příprava na aktualizaci firmwaru

 • Hardware počítače
  • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
  • Paměť RAM: 512 MB nebo více
   Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý modul akumulátoru NP-FW50
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20AM (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Instalovat

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-FM50H nebo síťový adaptér AC-PW20AM (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Během aktualizace nezakrývejte čidla v očnici (A.); LCD monitor by se jinak mohl přepnout na hledáček. Pokud na LCD monitoru nic nevidíte, stiskněte prosím tlačítko [FINDER / LCD] (B.).

Krok 1: Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_SLTA57V104.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Krok 2: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

  Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.

 1. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na stažený soubor [Update_SLTA57V104.dmg].
 2. Ještě fotoaparát nepřipojujte.
 3. Soubor [Update_SLTA57V104] se rozbalí.
 4. Poklepejte na ikonu FirmwareUpdater
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce.


  1. Otevře se program pro aktualizaci firmwaru pro MAC.


 6. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 7. Podle pokynů v programu pro aktualizaci firmwaru pro MAC vyberte ve fotoaparátu Menu (Nabídka) --> Setup (Nastavení) --> USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), vyberte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). 8. Pokud jste to ještě neudělali, vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru fotoaparátu se objeví USB Mode (Režim USB).
 10. Klepněte na Next (Další) v programu pro aktualizaci firmwaru pro MAC. V programu pro aktualizaci firmwaru pro MAC se objeví obrázek 4 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 5.
  • Jakmile klepnete na Next (Další), nezakrývejte během aktualizace čidla očnice (A. na obrázku 6);jinak by se mohl LCD monitor přepnout na hledáček. Pokud na LCD monitoru nic nevidíte, stiskněte prosím tlačítko [FINDER / LCD] (B. na obrázku 6).
  • Pokud se na LCD displeji fotoaparátu neobjeví obrázek 2, odpojte kabel USB od fotoaparátu a pokračujte "Postupem zotavení" popsaným ve spodní části stránky.

  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
  Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, objeví se na obrazovce počítače zpráva "Could not find the camera for this update." (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující. - Odpojte USB kabel a znovu ho připojte. - Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  - Odpojte USB kabel a znovu ho připojte.
  - Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí USB kabelu, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu modul akumulátoru nebo odpojte síťový adaptér, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu "2. Spusťte program pro aktualizaci firmwaru".

  Obrázek: 4

  Obrázek: 5

  Obrázek: 6

 11. Po potvrzení obrazovek z obrázků 4 a 5 klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 7)
 12. Jakmile si ověříte, že Current Version (Aktuální verze) je verze 1.01 nebo verze 1.02 nebo Ver.1.03, klepněte na tlačítko Next (Další).

  Obrázek 7: Aktualizace je zapotřebí.


 13. Stisknutím středu [Multivoliče] resetujte fotoaparát.


  Poznámka: Když stisknete střed [Multivoliče], obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.
 14. Klepněte na Next (Další) v programu pro aktualizaci firmwaru pro MAC (obrázek 11).

 15. Po resetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 12.Klepněte na Run (Spustit)
  pro spuštění aktualizace. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 16. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 13. Klepněte na Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Obrázek 13

 17. Poznámka: Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

Krok 3: Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 1.04.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu (Nabídka) --> Setup (Nastavení) --> Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze firmwaru, jak je znázorněno níže. (Obrázek 14)