Ohleduplnost k životnímu prostředí

Promyšlený plán ochrany životního prostředí

Naše sluchátka jsou zkonstruována tak, aby nabízela vysoce kvalitní vzhled a zvuk a zároveň nezapomínala na životní prostředí. Společnost Sony v rámci svých ekologických cílů Green Management 2025 pokračuje ve vývoji produktů a obalů šetrných vůči životnímu prostředí.

Vývoj recyklovaných plastů

Výzvy týkající se recyklovaných materiálů

Plastové materiály určené k recyklaci jsou obvykle lakované nebo barevné, takže se nehodí k použití v dekorativních dílech.
Tento problém řešíme obstaráváním nepigmentovaného průmyslového odpadu z automobilových dílů, který přesně třídíme podle barvy a používáme v rozsáhlé řadě součástí.

[1] Sběr průmyslového odpadu z automobilových dílů [2] Třídění dílů (např. emblémy, kliky) [3] Drcení [4] Peletizace [5] Barvení

Vlastnosti recyklovaných plastů

Tím, že začínáme s nepigmentovanými peletami, minimalizujeme množství přísad potřebných v procesu barvení. V našich plastech tak můžeme používat více než 85 % recyklovaného materiálu, a v případě černých materiálů dokonce až pozoruhodných 98 %.

Fotografie nepigmentovaných a pigmentovaných pelet
Nepigmentované (vlevo) x pigmentované (vpravo) pelety

Rozšíření dostupné škály barevných variant produktů

Koláčový graf znázorňující podíly recyklovaného plastu ABS a použitých přísad
Dosažení vysokého obsahu recyklovaných materiálů

[1] Recyklovaný plast ABS, více než 85 % [2] Přísady

Fotografie obsahující těla a obaly sluchátek
Rozšiřujeme recyklaci v celém sortimentu

Tento plastový materiál jsme zavedli do částí těl nových modelů sluchátek (WH-1000XM5, LinkBuds a LinkBuds S). A to není všechno, protože do budoucna plánujeme používat recyklovaný plast v našich sluchátkách v mnohem větším rozsahu.

Udržitelné obaly

Naše kampaň za udržitelné obaly zahrnuje několik nových a aktuálních iniciativ.

Iniciativy pro nové modely
Směrem k brzkému dosažení našeho cíle

Cílem iniciativy Green Management 2025 je do roku 2025 zcela odstranit plasty z obalů pro nově navržené malé produkty. Společnost Sony s každým novým návrhem sluchátek rozšiřuje používání udržitelných obalových materiálů a snaží se dosáhnout vytyčeného cíle v předstihu před stanoveným rokem.

Informační grafika zaměřená na včasné odstranění plastů
Snímky papírového odpadu, odpadu z cukrové třtiny a bambusového materiálu v Petriho misce a obalu vyrobeného ze směsného materiálu
Udržitelné papírové materiály

Pokračujeme v zavádění vlastního udržitelného papíru do výroby obalů pro naše špičkové modely sluchátek řady 1000X (WF-1000XM4 a WH-1000XM5). Tento originální směsný materiál od společnosti Sony je udržitelný papír vyrobený z bambusu, vláken cukrové třtiny a recyklovaného papíru od spotřebitelů.

Představení obalů pro sluchátka WF-1000XM4 a WH-1000XM5

Snímek obalů vyrobených z originálního směsného materiálu od Sony

Při výrobě obalu sluchátek WF-1000XM4 je originální směsný materiál používán pro všechny části kromě štítku

Fotografie obsahující obal a vyražené logo Original Blended Material

Krabice pro sluchátka WH-1000XM5 je vyrobena z originálního směsného materiálu

Stávající produkty nejsou výjimkou

V rámci našeho rozsáhlého úsilí o obměnu nahrazujeme vnější plastový obal stávajících modelů papírovým.
Balení každého modelu snižuje využití plastu o více než 90 %.

Obrázek vysvětlující porovnání používání plastů
Porovnání použití plastů

[1] Před obměnou [2] Po obměně

Snímek dvou produktových obalů, před obměnou a po obměně
Celkové pohledy na obal sluchátek MDR-EX15AP

[1] Před obměnou [2] Po obměně

Méně plastů pro snadnější recyklaci

K zajištění individuálního vzhledu kartonu jsme používali PP (plastovou) laminaci, která znemožňovala recyklaci. Ta byla nahrazena lakem odolným proti oděru, který recyklaci kartonu umožňuje.

[1] Proces PP laminace povrchu papíru
[2] Použití laku vytvrzovaného UV zářením pomocí technologie tisku

Ilustrace
Rozhovor
Portrét osoby poskytující rozhovor
Makoto Kawabata

Sony Corporation
Obchodní skupina pro domácí zábavu a zvukové produkty,
obchodní divize mobilních produktů, oddělení mechanického návrhu mobilních produktů

Skupina Sony se v rámci svého ekologického plánu Road to Zero snaží minimalizovat vstupy zdrojů a již delší dobu usiluje o zavádění recyklovaných materiálů do audiozařízení a dalších produktů. Avšak v případě ABS, což je plast používaný především ve sluchátkách, došlo ke zpomalení zavádění recyklovaných materiálů v důsledku tržního nedostatku recyklovaného materiálu, který by se vyznačoval vysokou kvalitou a vysokým podílem recyklace. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyvinout recyklovaný plast ABS, který lze snadno používat a obsahuje vysoký podíl recyklovaných materiálů.

Ve spolupráci s partnerskými společnostmi jsme nově vyvinuli recyklovaný plast ABS, který je možné různě obarvit bez přidání prvotního plastu, a to díky přesnému třídění nepigmentovaného odpadního plastu ABS podle barev. U sluchátek LinkBuds jsme se snažili vytvořit decentní vzhled srovnatelný s prvotním plastem ABS, kterého bylo s běžným recyklovaným plastem ABS obtížné dosáhnout.

Tento recyklovaný plast ABS jsme začali používat u mnoha sluchátek. I nadále budeme přijímat další výzvy v souladu s plánem Road to Zero.

Mio Nakanishi

Sony Corporation
Obchodní skupina pro domácí zábavu a zvukové produkty, 
obchodní divize mobilních produktů, oddělení plánování mobilních produktů

Portrét osoby poskytující rozhovor

Společnost Sony provádí změny u svých sluchátek, a to jak u nových modelů, tak u produktů, které jsou již na trhu, s cílem odstranit z jejich obalů veškeré plasty. Plošné snížení podílu plastů v obalech na nulovou hodnotu není snadný úkol, protože jde o nákladný proces a úloha obalů se liší v závislosti na vlastnostech výrobku, podmínkách prodeje a požadavcích zákazníků. Nicméně věříme, že se nám podařilo vytvořit obaly, které reagují na ekologická hlediska, aniž by došlo k poklesu funkčnosti nebo atraktivity, právě proto, že společnost Sony měla tato ekologická hlediska na paměti již během počátečních fází výroby produktu.

Nový model WH-1000XM5 je dodáván v krabici vyrobené z originálního papírového směsného materiálu vyvinutého společností Sony a jako první model je označen logem Original Blended Material. Vzhled sluchátek zaznamenal oproti předchozímu modelu WH-1000XM4 výrazné změny, zatímco obal je navržen tak, aby vyjadřoval větší ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

 Domníváme se, že k realizaci cyklu udržitelnosti je kromě produkce produktů samozřejmě také nutné přesvědčit zákazníky, aby tyto produkty recyklovali a pomohli cyklus uzavřít. I nadále budeme při výrobě produktů vždy zvažovat, jaké druhy produktů jsou vhodné pro naši planetu.