Ohled na udržitelnost s televizory BRAVIA

Rostoucí poptávka po stále větších televizorech přináší také riziko vyšší spotřeby zdrojů a energie. Avšak závazky společnosti Sony týkající se udržitelnosti cílí na efektivitu od vývoje produktů až po sledování televizoru.

Pohlcující zážitky i ohleduplnost vůči životnímu prostředí

S televizorem BRAVIA si budete moci vychutnat ty nejúchvatnější televizní zážitky a úžasný design, a to společně s inovacemi, které snižují dopad na životní prostředí tím, že pomáhají snižovat spotřebu energie a využívání neobnovitelných zdrojů.

Efektivnější výroba, přeprava a použití

Pokročilé technologie pro dosažení udržitelnosti

V rámci snahy o snížení dopadu na životní prostředí pracujeme na mnoha aspektech celého životního cyklu produktů, jako jsou snížení podílu prvotních plastů, zlepšení efektivity přepravy a kontrola spotřeby energie během používání.

Výroba

Používání menšího množství prvotních plastů

Kombinace vysoké míry recyklace a kvality produktů

Ve všech aspektech designu, od vývoje materiálů až po estetiku, se nám podařilo zvýšit využití recyklovaného materiálu při zachování vysoké kvality povrchové úpravy. Zejména u televizorů OLED jsou recyklované plasty SORPLAS™ vyvinuté společností Sony používány na zadní kryt, který je svou plochou největší částí televizoru, čímž se celkový podíl prvotních plastů snížil přibližně o 60 %.

Snímek zadní strany produktu a pelet plastu SORPLAS
Recyklované a krásné 

Při použití recyklovaných plastových materiálů pro vnější části může být obtížnější dosáhnout určité kvality vzhledu. Naše recyklované plasty SORPLAS™ lze však použít s pečlivě vybranými surovinami, úpravou složení při výrobě a patentovanou recepturou přísad, takže umožňují dosáhnout krásného černého povrchu s vysokým leskem, který zákazníci u televizorů BRAVIA očekávají.

Snímek prováděného testu odolnosti
Dlouhotrvající odolnost pro dlouhodobé používání

Plasty pro domácí spotřebiče obsahují přísady pro zvýšení pevnosti a zpomalení hoření. Vývoj materiálů pro plast SORPLAS™ umožňuje minimalizovat použití přísad a přitom dosáhnout stejných vlastností jako tradiční televizory z běžného plastu. Díky tomu bude mít televizor dlouhou životnost a menší dopad na životní prostředí.

Směřujeme k uzavřenému cyklu s opakovanou recyklovatelností

Jednou z výhod plastu SORPLAS™ je, že ani po několikanásobné recyklaci u něj nedochází k nadměrné degradaci. Díly z recyklovaného plastu SORPLAS™ mají potenciál snížit objem odpadu a přispět ke vzniku společnosti orientované na recyklaci.

Výroba podporující nižší hmotnost

Externí vstřikování vzduchu

Přesné technologie tvarování umožňují výrobu pevných a krásných panelů a zároveň snížení jejich hmotnosti, takže balení jsou také tenčí a současně klesá spotřeba plastů. Externí vstřikování vzduchu stlačuje pryskyřičné díly vzduchem, a tím zabraňuje jak deformaci, tak plýtvání.

[1] Důlky způsobené nerovnoměrným tlakem při běžném tvarování [2] Žádné důlky díky tvarování za pomoci externího vstřikování vzduchu [3] Vnější povrch 
[4] Vnitřní povrch [5] Místo přeplnění plastem je zezadu aplikován tlak vzduchu, který zabrání nerovnoměrnému tlaku

Přeprava

Směrem k udržitelnější logistice
Znázornění nižší hmotnosti a lepší struktury obalu v porovnání s modelem z roku 2018
Lepší obaly s menším obsahem plastů

Obvykle je nutné chránit televizory BRAVIA obalovým materiálem nejen shora a zespodu, ale také z obou stran. Po četných simulacích a desetiletích zkušeností s globální logistikou jsme optimalizovali návrh obalu tak, aby chránil televizor s menším množstvím obalového materiálu. Tím jsme dosáhli přibližně 35% snížení objemu obalového plastu.

Snížení emisí CO2 díky menším a lehčím obalům

Přepracováním obalu, který chrání produkt během přepravy, jsme snížili velikost obalu o 15 % a celkovou hmotnost o 10 %. Tím došlo k přibližně 1,3násobnému zvýšení počtu jednotek na jedné paletě. V důsledku toho se snížily emise CO2 na jednotku při přepravě produktů přibližně o 15 %.

Znázornění procesu tvarování za pomoci externího vstřikování vzduchu v porovnání s běžným procesem tvarování.
Snímky porovnávající staré a nové balení produktů
Méně inkoustu pro úsporu zdrojů

Informace o produktu vytištěné na obalu byly pečlivě zváženy z hlediska jednoduchosti a délky. Tím klesla spotřeba tiskového inkoustu o 90 % a současně se snížil dopad na životní prostředí, aniž by se zhoršil vzhled a snížila přitažlivost balení.

Použití

Vysoce kvalitní obraz a nízká spotřeba energie
Obrázek znázorňující přizpůsobení jasu obrazovky okolnímu osvětlení
Optimální sledování a spotřeba díky automatické regulaci jasu

Díky funkci detekce okolního osvětlení je jas obrazovky optimalizován s ohledem na světlo v místnosti, čímž dochází ke snížení spotřeby energie.

 [1] Tmavší prostředí [2] Světlejší prostředí

Obrázek znázorňující řízení spotřeby energie podle jasu displeje.
Automatické rozpoznání diváka

Po připojení exkluzivního příslušenství BRAVIA CAM, které dokáže detekovat pohyb diváka, se obrazovka automaticky ztlumí, když před televizorem nikdo není, aby minimalizovala spotřebu energie.

Uživatelské rozhraní televizoru při nastavení režimu úspory energie
Snadné nastavení pro skvělý obraz a úsporu energie

Nastavení televizoru v jednom kroku usnadňuje a obohacuje proces nastavení. V úvodní nabídce nastavení můžete zvolit režim úspory energie, který pomáhá dosáhnout požadované rovnováhy mezi jasem displeje a spotřebou energie.

[1] Vypnuto [2] Vysoká

Obrázek znázorňující řízení spotřeby energie podle jasu displeje
Efektivní spotřeba energie podle osvětlení v okolí obrazu

Vychutnejte si čistý a živý obraz díky jedinečnému zpracování signálu, které optimalizuje jeho každičkou část.

[1] Nízký jas [2] Běžný jas [3] Vysoký jas

Využití plastů s ohledem na prostředí

Šusuke Tomonaga

Design produktů 2, obchodní skupina televizorů
Sony Corporation

Fotografie mluvčího během rozhovoru

Od roku 2010 naše televizní oddělení používá SORPLAS™, recyklovaný plast s vysokou mírou recyklace, jako prostředek při navrhování produktů šetrných k životnímu prostředí.

 S rostoucími rozměry televizorů a počtem odesílaných zařízení se také zvyšuje dopad na životní prostředí. Abychom mohli vyrábět větší televizory a zároveň snížit dopad na životní prostředí, začali jsme v roce 2018 se společnostmi skupiny pracovat na vývoji materiálů. Například SORPLAS™, který je z velké části tvořen plastem, využíváme při výrobě vnitřních dílů i vnějších částí produktů.

Použití plastu SORPLAS™ pro výrobu vnějších částí vyžaduje značné know-how v oblasti designu. Po výrobě prototypu a zdokonalení receptury jsme jeho složení uzpůsobili tak, aby mohl být využit při výrobě zadního krytu, který má největší povrch. Použit bude také u některých modelů BRAVIA XR pro rok 2021, které budou oproti předchozím modelům obsahovat o polovinu méně prvotního plastu.

 Kromě plastu SORPLAS™ budou ve všech závodech na výrobu televizorů BRAVIA zavedeny další recyklované materiály a tyto televizory budou i nadále přispívat ke snížení dopadu na životní prostředí po celém světě.