ZÁKLADY OBJEKTIVU

Clona, světelnost a hloubka ostrosti
Clona a expozice

Clona objektivu je důmyslné mechanické zařízení, s jehož pomocí můžete zmenšit nebo zvětšit otvor, jímž do optické cesty objektivu proniká světlo. Clona a rychlost závěrky jsou pak dva základní způsoby práce s expozicí. Při konstantní rychlosti závěrky a optimální expozici bude za slabého osvětlení třeba nižší clonové číslo, aby na obrazový snímač dopadl dostatek světla, zatímco za jasného dne bude stačit vyšší clonové číslo. Podobného efektu pak docílíte, když ponecháte konstantní clonu a snížíte nebo zvýšíte rychlost závěry. Avšak pouze velikost otvoru clony určuje, jak soustředěné je světlo procházející objektivem a jaká následně bude hloubka ostrosti. Abyste tedy dosáhli kýžených výsledků, musíte umět pracovat jak s rychlostí závěrky, tak s clonou.

Matematika clonových čísel

– Trocha teorie –

Clonové číslo se určuje následovně: ohnisková vzdálenost objektivu děleno efektivní průměr čočky. V případě 35mm objektivu G s F1,4 se při nastavení nejnižšího clonového čísla F1,4 vypočítá efektivní průměr clony takto: 35 ÷ 1,4 = 25 mm. Nezapomeňte však, že změnou ohniskové vzdálenosti při konstantním clonovém čísle se změní i průměr clony. Například u 300mm teleobjektivu by clona F1,4 musela mít efektivní průměr ve výši 300 ÷ 1.4 ≈ 214 mm. Výsledkem by byl obrovský, nepraktický a velice drahý objektiv. To je také důvod, proč teleobjektivy většinou nemají tak nízká clonová čísla. Jako fotograf nemusíte znát přesný průměr clony svých objektivů, ale pochopení tohoto principu se vám bude hodit.

Clonové číslo neboli světelnost

Všechny objektivy mají maximální a minimální clonu, kterou vyjadřuje clonové číslo. Ve specifikacích objektivu se ale většinou uvádí minimální clona (tj. maximální světelnost). Jako příklad si vezměme objektiv Sony G 35 mm F1,4. 35 mm značí ohniskovou vzdálenost (tu si probereme později) a F1,4 je minimální clona (maximální světelnost). Co přesně se však za číslem F1,4 skrývá? Technické podrobnosti najdete v sekci „Matematika clonových čísel“. Z praktického hlediska vám ale bude stačit vědět, že čím nižší clonové číslo je, tím více je clona otevřená. F1,4 pak bývá nejnižším clonovým číslem, s jakým se u běžných univerzálních objektivů setkáte. Modely s clonou F1,4, F2 nebo F2,8 se obecně považují za objektivy s velkou světelností.

Objektivy mají standardně tato clonová čísla: 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 a někdy 32 (ti z vás, které baví matematika, postřehli, že se jedná o násobky odmocniny ze 2). Kromě těchto celých kroků jsou však k dispozici i dílčí kroky, které odpovídají polovině nebo třetině hodnoty kroku. Zvětšení otvoru clony o jeden krok zdvojnásobí množství světla, které clonou projde ke snímači. Naopak zmenšení o jeden krok sníží množství světla o polovinu.

[1] Efektivní clona (velikost vstupního otvoru) [2] Clona [3] Ohnisková vzdálenost Poznámka: Hodnoty clony a ohniskové vzdálenosti na obrázku jsou přibližné.

Clona a hloubka pole

Hloubka ostrosti ukazuje, v jaké vzdálenosti od fotoaparátu budou fotografované objekt přiměřeně ostré.

Hloubka ostrosti může být velice rozmanitá. U některých snímků to může být jen pár milimetrů, zatímco u krajinářské fotografie může velice široká hloubka ostrosti zachytit precizně ostré objekty jak přímo před fotoaparátem, tak několik kilometrů daleko. Ovládání hloubky ostrosti je jednou z nejužitečnějších technik kreativní fotografie.

Nižší clonové číslo, jednoduše řečeno, zužuje hloubku ostrosti. Pokud tedy chcete vyfotografovat portrét s hezky rozostřeným pozadím, budete muset clonu doširoka otevřít. Záleží však i na dalších faktorech. Užší hloubku ostrosti obvykle nabízí objektivy s delší ohniskovou vzdáleností (částečně proto, jak jsme si již řekli dříve, že clona F1,4 u 85mm objektivu je výrazně větší než stejná clona u širokoúhlého 24mm modelu). Vnímání hloubky ostrosti ovlivňuje také vzdálenost mezi objekty v záběru.

Clona (vlevo–vpravo): otevřená (velká) až zavřená (malá) Hloubka ostrosti (vlevo–vpravo): malá až velká

Tři kroky k efektivnímu rozostření

– Tip pro fotografování –

Když se rozhodnete pořizovat snímky s krásně rozostřeným pozadím, nestačí jen použít objektiv s vysokou světelností a otevřít clonu na maximum. Samotné nízké clonové číslo občas nemusí přinést požadované výsledky. Je třeba také udržet dostatečnou vzdálenost mezi fotografovaným objektem a pozadím. Jinak mohou spadat do stejné hloubky ostrosti, popřípadě nemusí být rozostření dostatečné. Nezapomeňte ani na ohniskovou vzdálenost objektivu. Jak už jsme si řekli, úzké hloubky ostrosti dosáhnete snáze při delší ohniskové vzdálenosti, tak toho využijte. Obecně platí, že k fotografování portrétů s krásně rozostřeným pozadím se hodí ohnisková vzdálenost v rozmezí 75 až 100 mm.