Příslušenství pro fotoaparáty/kamery

Příslušenství pro fotoaparáty/kamery

Příslušenství pro fotoaparáty/kamery

ECM-B10 – Přepis vybraného videa

Logo Alpha

 

Popisky „Pokročilé mikrofony pro pokročilé fotoaparáty“ a poté „DIGITÁLNÍ ZACHYCENÍ ZVUKU“ přes grafiku znázorňující křivku zvukového signálu

 

Sekvence záběrů mikrofonů ECM-B1M a ECM-B10 s popisky „ECM-B1M Pro pořizování nejrůznějších nahrávek“ a „ECM-B10 Kompaktní a všestranný“

Popisek „Mikrofon typu „shotgun“ ECM-B10 s digitálním zpracováním signálu“ přes záběr těla mikrofonu ECM-B10 ukazující ovládací panel na zadní straně

 

Popisek „Mikrofon typu „shotgun“ pro supersměrové snímání“ přes grafiku znázorňující velké tělo běžného mikrofonu; poté popisek „v kompaktním provedení“ přes pohled z boku na mikrofon ECM-B10 ukazující kompaktní velikost

Pohled z boku na mikrofon ECM-B10 s grafikou ukazující 4 vložky mikrofonu připojené k procesoru pro digitální zpracování signálu (DSP) s popisky „pomocí digitálního zpracování signálu“ a poté „prostřednictvím technologie beamforming“

 

Pohled na fotoaparát zleva zpředu s nasazeným mikrofonem ECM-B10 a ochranou proti větru s grafikou ilustrující digitální přenos zvuku z mikrofonu do fotoaparátu s popisky „Přenos digitálního zvuku“ a poté „pro nahrávání bez zhoršení kvality zvuku“

 

Popisky „Více než jen supersměrový“ a poté „Tři volitelné charakteristiky snímání v jednom mikrofonu“

Popisek „Tři volitelné charakteristiky snímání“ přes tři diagramy ukazující různé charakteristiky směrové citlivosti; popisek nalevo „Supersměrový“; popisek ve středu „Jednosměrový“; popisek napravo „Všesměrový“

Popisek „Supersměrový“ přes diagram ukazující charakteristiku supersměrové citlivosti

Popisek „Zachycení soustředěné oblasti před mikrofonem“ přes záběr uživatele natáčejícího s fotoaparátem drženým v ruce a nasazeným mikrofonem ECM-B10 a ochranou proti větru; poté záběr vlogera mluvícího k fotoaparátu na stativu s nasazeným mikrofonem ECM-B10; potom záběr vařícího vlogera v kuchyni s fotoaparátem na gripu pro snímání jako stativem s nasazeným mikrofonem ECM-B10

Popisek „potlačování zvuků mimo osu a za fotoaparátem“ přes záběr vlogera snímajícího selfie s fotoaparátem drženým v ruce na gripu pro snímání a nasazeným mikrofonem ECM-B10 a ochranou proti větru

Rozdělená obrazovka; nalevo: popisky „Všesměrový“ a „Zachycuje zvuky ze všech stran“ přes diagram ukazující charakteristiku všesměrové citlivosti a klip mluvícího vlogera; napravo: popisky „Supersměrový“ a „Zaměřuje se na hlas přicházející zepředu“ přes diagram ukazující charakteristiku supersměrové citlivosti a stejný klip, ale s výrazně méně slyšitelným okolním hlukem a šumem na pozadí

Popisek „Jednosměrový“ přes diagram ukazující charakteristiku jednosměrové citlivosti

Popisek „Zachycuje zvuk z širší oblasti před fotoaparátem“ přes záběr uživatele při natáčení s fotoaparátem upevněným na gimbalu s nasazeným mikrofonem ECM-B10 a ochranou proti větru; poté diagram ukazující charakteristiku všesměrové citlivosti a záběr kapely vystupující ve venkovním prostoru

 

Popisek „Všesměrový“ přes diagram ukazující charakteristiku všesměrové citlivosti

Popisky „Zachycení zvuku rovnoměrně ze všech směrů“ a poté „pro zaznamenávání zvuku před fotoaparátem i za ním“ přes záběr scény rozhovoru s fotoaparátem s nasazeným mikrofonem ECM-B10 upevněným na gripu pro snímání jako stativu na nízkém stole s dotazovatelem za fotoaparátem a dotazovanou osobou před fotoaparátem

Rozdělená obrazovka; nalevo: popisky „Supersměrový“ a „Zaměřuje se na hlas přicházející zepředu“ přes diagram ukazující charakteristiku supersměrové citlivosti a klip z rozhovoru, kdy je hlas dotazované osoby mnohem výraznější než dotazovatelův; napravo: popisky „Všesměrový“ a „Zachycuje hlasy rovnoměrně zepředu i zezadu“ přes diagram ukazující charakteristiku všesměrové citlivosti a stejný klip z rozhovoru, kdy jsou hlasy dotazované osoby i dotazovatele stejně výrazné

Popisek „Pro snímání zvuků přírody“ přes záběr uživatele držícího fotoaparát v lese vedle potoka

Rozdělená obrazovka; nalevo: popisky „Supersměrový“ a „Zaměřuje se na zvuk přicházející zepředu“ přes diagram ukazující charakteristiku supersměrové citlivosti a zvuk tekoucí vody; napravo: popisky „Všesměrový“ a „Zachycuje zvuky z okolního prostředí“ přes ten samý klip, ale kromě tekoucí vody jsou nyní zřetelnější i jiné zvuky (např. zpěv ptáků)

 

Popisek „Změna směru jediným přepínačem“ přes rychle se měnící sekvenci záběrů různých kontextů, v nichž by pravděpodobně byly vhodné různé směry

 

Popisek „Čisté zachycování zvuku v každé situaci“

Popisek „Vestavěné potlačování šumu“ přes záběr subjektu mluvícího k fotoaparátu

Rozdělená obrazovka; nalevo: popisky „Vypnutý filtr pro potlačení šumu“ a „Rušivý zvuk ventilátoru v pozadí“ přes záběr subjektu mluvícího k fotoaparátu s určitým hlukem slyšitelným z nedalekého ventilátoru; napravo: popisky „Zapnutý filtr pro potlačení šumu“ a „Snížený hluk ventilátoru v pozadí“ přes ten samý klip, ale se s výrazně sníženým hlukem ventilátoru

Popisek „Redukce šumu větru“ přes záběr vlogera snímajícího selfie s mikrofonem ECM-B10 a ochranou proti větru nasazenou na fotoaparát držený v ruce pomocí gripu pro snímání

Rozdělená obrazovka; nalevo: popisky „Bez dodávané ochrany proti větru“ a „Hluk větru je zachycen“ přes záběr vlogera mluvícího k fotoaparátu se slyšitelným hlukem větru; napravo: popisky „S dodávanou ochranou proti větru“ a „Snížený hluk větru“ přes ten samý klip, ale s výrazně sníženým hlukem větru

Popisek „Bez kabelu či baterie“ přes záběr uživatele nasazujícího mikrofon ECM-B10 a ochranu proti větru na patici Multi Interface (MI) Shoe fotoaparátu během přípravy k natáčení

 

Popisek „Provedení odolné proti prachu a vlhkosti*“ přes záběr uživatele fotografujícího řeku z nízké pozice s fotoaparátem upevněným na gimbalu s nasazeným mikrofonem ECM-B10 a ochranou proti větru

Poznámka pod čarou „*Není garantována 100% odolnost proti prachu a vlhkosti.“

 

Popisek „Digitální mikrofon typu „shotgun“ přes záběry vlogera snímajícího selfie venku s mikrofonem ECM-B10 a ochranou proti větru připevněnými k fotoaparátu drženému v ruce pomocí gripu pro snímání; poté vloger uvnitř, jak mluví k fotoaparátu připevněnému ke stativu s pohledem na mikrofon ECM-B10 zezadu; poté kapela vystupující venku

Popisek „pro úchvatný zvuk v menším provedení“ přes scénu vaření v kuchyní a džbán; poté venkovní scéna selfie vlogování, kde vloger vyzývá: „Mrkněte na to“

 

Popisek „Mikrofon typu „shotgun“ ECM-B10 s digitálním zpracováním signálu“ přes záběr těla mikrofonu ECM-B10 ukazující ovládací panel na zadní straně

 

Záběr fotoaparátů s nasazenými mikrofony ECM-B1M a ECM-B10 a popisky „ECM-B1M Pro pořizování nejrůznějších nahrávek“ a „ECM-B10 Kompaktní a všestranný“

 

Záběr řady fotoaparátů řady Alpha s nasazenými různými typy mikrofonů

 

Logo SONY