[VIDEO] Funkce přístupnosti televizorů BRAVIA – text k videu

Na obrazovce se zobrazí název videa How to – Accessibility (Jak na přístupnost).

Scéna se změnila.
Na obrazovce se zobrazí 6 ikon představujících funkce přístupnosti televizorů BRAVIA™. Jedná se o ikony pro TalkBackzvětšení textuskryté titulkyzvukový výstup do sluchátekzkratku usnadněníGoogle Assistant.

Osoba poskytující komentář:
Televizory SONY BRAVIA mají funkce, které zvyšují přístupnost všem uživatelům.
Televizor Sony mohou ovládat nevidomí a slabozrací uživatelé. Je totiž vybaven čtečkou obrazovky TalkBack a možností zvětšení textu.

Jsou zvýrazněny ikonaTalkBack a ikonazvětšení textu.

Osoba poskytující komentář:
Ukážeme si příklad.

Scéna se změnila.
Na obrazovce se zobrazí nabídka Sony Select televizoru BRAVIA. Na levé straně nabídky jsou pod sebou uvedeny některé položky nabídky: odshora Top Featured (Nejlépe hodnocené), Smart Home (Chytrý domov), Media & Video (Média a video) a další. Je vybrána první položka Top Featured (Nejlépe hodnocené).

Čtečka obrazovky televizoru:
Vybrána možnost Top Featured (Nejlépe hodnocené), první ze sedmi v seznamu sedmi položek.

Výběrový rámeček se posune dolů na další položku Smart Home (Chytrý domov).

Čtečka obrazovky televizoru:
Vybrána možnost Smart Home (Chytrý domov), druhá ze sedmi.

Výběrový rámeček se posune dolů na další položku Media & Video (Média a video).

Čtečka obrazovky televizoru:
Vybrána možnost  Media & Video (Média a video), třetí ze sedmi.

Scéna se změnila.
Na obrazovce se opět objeví 6 ikon funkcí přístupnosti televizorů BRAVIA.

Osoba poskytující komentář:
Televizory Sony si nyní neslyšící a lidé s poruchou sluchu užijí díky skrytým titulkům.

Je zvýrazněna ikona skrytých titulků.

Scéna se změnila.
Zobrazí se nabídka nastavení System (Systém) televizoru BRAVIA se svisle uspořádanými možnostmi nastavení systému, jako jsou Accessibility (Přístupnost), About (O aplikaci), Date & Time (Datum a čas) a další.

Osoba poskytující komentář:
V nabídce nastavení vyberte možnost Accessibility (Přístupnost) a poté Captions (Titulky).

Po výběru možnosti Accessibility (Přístupnost) se výběrový rámeček přesune na nabídku funkce Accessibility (Přístupnost) a poté je vybrána položka Captions (Titulky).

Osoba poskytující komentář:
Zde můžete povolit globální skryté titulky pro kabelovou a satelitní televizi a streamování.

Zobrazí se nabídka Captions (Titulky), která obsahuje položky Cable/Antenna (Kabel/anténa) a Streaming & other content (Streamování a další obsah), a poté je vybrána položka Streaming & other content (Streamování a další obsah).

Osoba poskytující komentář:
Poté, co titulky povolíte, budete mít k dispozici řadu možností, jak upravit jejich vzhled k vaší spokojenosti.

Nyní se zobrazí nabídka Captions (Titulky) pro podrobné nastavení.

Scéna se změnila.
Na obrazovce se opět objeví 6 ikon funkcí přístupnosti televizorů BRAVIA, přičemž je zvýrazněna ikona výstupu zvuku do sluchátek.

Osoba poskytující komentář:
Další užitečná funkce pro neslyšící a nedoslýchavé je možnost spárování televizoru s audio zařízením Bluetooth, jako jsou sluchátka nebo reproduktor na krk.

Scéna se změnila.
Je znázorněn uživatel sedící na pohovce před televizorem BRAVIA. Nyní má uživatel nasazena sluchátka, zatímco obrazovka televizoru je zvětšena a v nabídce Quick Settings (Rychlá nastavení) je vybrána možnost Bluetooth pro připojení.

Scéna se změnila.
Na obrazovce se opět objeví 6 ikon funkcí přístupnosti televizorů BRAVIA, přičemž je zvýrazněna ikona zkratky usnadnění.

Osoba poskytující komentář:
Zkratka usnadnění umožňuje funkce přístupnosti rychle zapnout či vypnout, takže můžete televizor jednoduše sdílet s celou domácností.
Na dálkovém ovládání zmáčkněte a podržte tlačítko ztlumení, dokud se na obrazovce neobjeví upozornění.

Scéna se změnila.
Je zobrazena ilustrace televizoru BRAVIA s dálkovým ovladačem na levé straně.
Po několika sekundách se v dolní části obrazovky televizoru zobrazí zpráva s textem Accessibility Shortcut turned Talkback on (Zkratka usnadnění zapnula funkci TalkBack).

Čtečka obrazovky televizoru:
Funkce TalkBack zapnuta.

Osoba poskytující komentář:
Stejným postupem funkci vypnete.

Scéna se změnila.
Na obrazovce se opět objeví 6 ikon funkcí přístupnosti televizorů BRAVIA, přičemž je zvýrazněna ikona Google Assistant.

Osoba poskytující komentář:
Televizor Sony BRAVIA má také hlasové ovládání, které umožňuje rychlý přístup k vaší oblíbené zábavě, měnit nastavení televizoru pomocí hlasu a trochu pomoci od Googlu.

Osoba poskytující komentář:
Začněte stisknutím a podržením tlačítka Google Assistant na dálkovém ovladači.

Osoba poskytující komentář:
Televizory Sony BRAVIA každým rokem zlepšují přístupnost a zvyšují nezávislost a snadnost použití pro každého.

Osoba poskytující komentář:
Více informací o dostupnosti vybraných funkcí přístupnosti televizorů Sony BRAVIA získáte naskenováním QR kódu nebo v prohlížeči otevřením webové stránky www.sony.net/A11y.GoogleTV.

Na obrazovce se znovu objeví název videa How to – Accessibility (Jak na přístupnost).

Video skončí animací loga SONY a zvukem.