Vylepšuje příznaky nedostatečného osvětlení v okrajích snímku pořízeného s bleskem v závislosti na podmínkách snímání systémovým softwarem verze „Ver.3.20“.

Dotčené produkty

Tato informace platí pro následující modely:
 • ILCE-7M2

O tomto souboru ke stažení

 • Název: Systémový software verze 3.30 pro ILCE-7M2 (Windows)
 • Datum uvedení: 18/11/2016
 • Výhody a vylepšení:
  • Vylepšuje příznaky nedostatečného osvětlení v okrajích snímku pořízeného s bleskem v závislosti na podmínkách snímání systémovým softwarem verze „Ver.3.20“.

Kontrola verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte verzi systémového softwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze systémového softwaru 3.30 nebo novější, není třeba provádět aktualizaci.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Poznámka:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 300 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FW50
   nebo
   síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je (tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
   Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Pokyny ke stažení

 • Při provádění aktualizace systémového softwaru použijte plně nabitý dobíjecí akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodávaný samostatně).
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Nejprve zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Nepřipojujte se k jiným přístrojům kromě počítače.

Stažení nástroje System Software Updater

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7M2V330.exe].
 4. Uložte soubor do počítače.

 5. Poznámka pro uživatele Windows 8.1/10:
  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalace aplikace

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění nástroje System Software Updater poklepejte na soubor [Update_ILCE7M2V330.exe], který jste stáhli. Zobrazí se okno nástroje System Software Updater. 3. Podle pokynů v okně nástroje System Software Updater vyberte ve fotoaparátu Menu (Nabídka) --> Setup Subpage 4 (Nastavení strana 4) --> USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 4. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte od fotoaparát kabel USB a poté jej znovu připojte.
  • Pokud je v počítači jiný volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.
 5. V okně nástroje System Software Updater klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.30 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 6. Po ověření, že položka [Current version] (Aktuální verze) zobrazuje „Ver.3.20“ nebo novější, klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka. 7. Po automatickém resetování se spustí aktualizace. Během aktualizace (měla by trvat přibližně 15 minut) se zobrazí indikátor průběhu.
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte videokameru ani neodpojujte kabel USB.


 8. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu neaktivuje LCD displej. Po aktivaci displeje LCD klepněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.


  Poznámka: Pokud se po restartování zobrazí upozornění na obnovu dat, vyčkejte zmizení tohoto upozornění. Nejedná se o abnormální stav.

Kontrola, že verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu je 3.30

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


 

Pomozte nám vylepšit naši podporu

Vždy se snažíme vylepšovat podporu, kterou vám poskytujeme. Podělte se s námi o své zkušenosti - pomocí posuvníku níže nám sdělte, jak cenné pro vás informace na těchto stránkách byly:

nebyly užitečnébyly užitečné
Informujte nás
Chcete přidat nějaké komentáře?

Mějte na paměti, že se nejedná o kontaktní formulář, nebudeme vám moci odpovědět, ani když uvedete telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud chcete kontaktovat společnost Sony, přejděte prosím do sekce s kontakty.

Odeslat zpětnou vazbu

Počet zbývajících znaků: 140

Děkujeme vám za vaši cennou zpětnou vazbu.

Tento obsah je pravidelně hodnocen, abychom mohli zdokonalovat své fungování.

Podpora produktů
Nenalezli jste, co jste potřebovali?
Podpora produktů

Použijte naše stránky online komunity pro nalezení odpovědí od ostatních majitelů výrobků Sony nebo nás jejich prostřednictvím kontaktujte

Získat podporu komunityZískat kontakt na podporu