Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Fotoaparáty s vyměnitelným objektivem

Nový čtyřosý monitor LCD, který lze naklopit pod mnoha úhly | Alpha 7R V | Sony | α

Popisky „Nový čtyřosý monitor LCD typu 3.2, který lze naklopit pod mnoha úhly“ a „Rozlišení 2,1 milionu bodů*“ vedle pohledu na tělo fotoaparátu s obrazovkou otáčející se kolem různých os

Poznámka pod čarou: „Přibl.“

Popisky „Nový čtyřosý monitor LCD typu 3.2, který lze naklopit pod mnoha úhly“ a „Nahoru 98°, dolů 40°, do strany 180°, otočení 270°*“ vedle pohledu na tělo fotoaparátu s obrazovkou otáčející se kolem různých os
Poznámka pod čarou: „Přibl.“