Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • WF-1000XM4

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje stabilitu připojení Bluetooth
 • Byl opraven problém, kdy byly funkce Noise Canceling (Potlačení okolního hluku) nebo Ambient Sound Mode (Režim okolního zvuku) náhle přerušeny
 • Vylepšuje další funkce

Předchozí výhody a vylepšení

 • Vylepšuje stabilitu připojení Bluetooth

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze iOS 11.0 nebo novější)
 • Aktivní připojení k internetu
 • Vyžaduje nejnovější verzi aplikace Sony | Headphones Connect (verze 5.2.0 nebo novější)
 • Sluchátka musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru pro sluchátka WF-1000XM4, verze 1.2.6

Verze souboru

 • Verze 1.2.6

Datum uvedení

 • 27-07-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud je verze softwaru 1.2.6, nemusíte provádět aktualizaci. Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Spusťte aplikaci Sony | Headphones Connect.
 2. Připojte svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect.
 3. Klikněte na tři tečky (nabídka Menu) v pravém horním rohu.
 4. V nabídce Menu svého zařízení vyberte možnost Version (Verze) Ta se zobrazí pouze po připojení zařízení k aplikaci Sony | Headphones Connect.
 5. Potvrďte verzi firmwaru sluchátek.

Důležité upozornění

 • NEVYPÍNEJTE sluchátka a NEMAČKEJTE (tlačítko napájení).
 • Aktualizaci neprovádějte na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi, například ve vlaku nebo v místě s přetíženou sítí Wi-Fi, nebo poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz.
 • Ujistěte se, že jsou obě zařízení (zařízení se systémem Android nebo iOS a sluchátka) plně nabitá.
 • V aplikaci Sony | Headphones Connect nastavte funkci Automatic Power Off (Automatické vypínání se sundanými sluchátky) na možnost Do not turn off (Nevypínat).
  POZNÁMKA: Po dokončení aktualizace můžete toto nastavení znovu změnit.
 • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android nebo iOS všechna další zařízení připojená přes Bluetooth, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před aktualizací

 • Po aktualizaci firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • U zařízení se systémem Android i se systémem iOS bude proces aktualizace trvat asi 60 minut. (Velikost souboru je přibližně 2 224 KB)
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení se systémem Android či iOS.
 • Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:
  POZNÁMKA: Je-li však v aplikaci Sony | Headphones Connect povolena možnost Automatic download of software (Automatické stahování softwaru) (výchozí tovární nastavení), stahování a přenos softwarové aktualizace proběhnou automaticky.
  • Do zařízení se systémem Android nebo iOS stáhněte data ze serveru.
  • Data ze zařízení se systémem Android nebo iOS přeneste do sluchátek.
   POZNÁMKA: Sluchátka mohou nadále přehrávat hudbu, i když právě probíhá stahování nebo přenos dat. Funkce Google Assistant a Amazon Alexa ale během stahování či přenosu dat dostupné nejsou. Pokud aktualizace selže, ukončete přehrávání hudby a zkuste aktualizaci spustit znovu.
  • Aktualizaci spusťte na sluchátkách.

Stažení a instalace

Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:

 • Do zařízení se systémem Android nebo iOS stáhněte data ze serveru.
 • Data ze zařízení se systémem Android nebo iOS přeneste do sluchátek.
 • Aktualizaci spusťte na sluchátkách.

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Spusťte aplikaci Sony | Headphones Connect.
 2. Připojte svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect.
  • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci Sony | Headphones Connect nepřipojovali, připojte je podle pokynů na obrazovce.
  • Pokud jste svá sluchátka k aplikaci Sony | Headphones Connect již někdy připojili, vyberte je.
 3. Spustí se stahování a následný přenos dat a po jejich dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.

  POZNÁMKA: Je-li však v aplikaci Sony | Headphones Connect povolena možnost Automatic download of software (Automatické stahování softwaru) (výchozí tovární nastavení), stahování a přenos softwarové aktualizace se spustí automaticky. Pokud však funkce Automatic download of software (Automatické stahování softwaru) není v aplikaci Sony | Headphones Connect povolena, stahování a přenos softwarové aktualizace se automaticky nespustí. V takovém případě postupujte podle pokynů níže:
  1. Ujistěte se, že jsou připojena obě sluchátka, tedy R i L.
  2. Po navázání spojení se zobrazí následující obrazovka. Pokud je pro sluchátka dostupná aktualizace, zobrazí se zpráva The latest headphones software is available (Je dostupná nejnovější aktualizace sluchátek). V takovém případě můžete vybrat možnost More info (Více informací).
   snímek obrazovky aplikace Headphones Connect
  3. Přejděte na obrazovku Update Software (Aktualizovat software). Ověřte, že je zobrazena verze 1.2.6, a klikněte na možnost START (u systému Android) nebo Start (u systému iOS).
 4. Zobrazí se zpráva Update the headphones software (Aktualizovat software sluchátek). V takovém případě můžete vybrat možnost More info (Více informací).
 5. Přejděte na obrazovku Update Software (Aktualizovat software). Ověřte, že je zobrazena verze 1.2.6, a klikněte na možnost START (u systému Android) nebo Start (u systému iOS).
 6. Spustí se proces aktualizace, jehož dokončení bude trvat několik minut.

  POZNÁMKA: V průběhu aktualizace se sluchátka automaticky vypnou. Vyčkejte, před dokončením aktualizace se sama opět zapnou a připojí prostřednictvím funkce Bluetooth.
 7. Po dokončení aktualizace softwaru vyberte možnost OK.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru). Pokud je číslo verze firmwaru 1.2.6, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. Vyberte možnost OK.
 2. Sluchátka restartujte (vložte je do pouzdra a opět je z pouzdra vyjměte).
 3. Poté restartujte aplikaci Sony | Headphones Connect a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i v případě, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 1.2.6, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, aktualizaci firmwaru proveďte znovu. Verzi můžete zkontrolovat v nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Verzi zkontrolujete výběrem možnosti Check the firmware version (Zkontrolujte verzi firmwaru) na této stránce.