Číslo článku : 00192291 / Poslední změna : 30/03/2022

Jak naladím nebo přeladím svůj televizor Sony s platformou Android TV (analogové/kabelové/satelitní připojení)?

  Níže uvedený postup platí pro všechny televizory Sony se systémem Android. V závislosti na modelu televizoru však mohou existovat drobné rozdíly mezi rozložením dálkového ovladače a rozhraním nabídky.
  Pokud potřebujete další pomoc, více informací naleznete v uživatelské příručce integrované v televizoru nebo na stránce podpory příslušného modelu televizoru.

   Směrová tlačítka dálkového ovladače  Směrová tlačítka dálkového ovladače
  V nabídce televizoru se lze pohybovat pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači. Požadované možnosti vybírejte stiskem tlačítka „plus“. Jedná se o kulaté tlačítko uprostřed kruhové oblasti ovládacích prvků nabídky na dálkovém ovladači.

  Analogové ladění

  1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [HOME].

  2. Přejděte do nabídky Settings (Nastavení) umístěné ve spodní části domovské obrazovky.
   Směrová tlačítka dálkového ovladače

  3. Vyberte možnost Channel Setup (Nastavení kanálů) → Analogue Setup (Analogové nastavení) → Analogue Auto Tuning (Automatické analogové ladění).

  4. Po zobrazení dotazu „Do you want to start Auto Tuning?“ (Chcete spustit automatické ladění?) vyberte možnost Yes (Ano).

  Televizor nyní zahájí ladění. Po dokončení se zobrazí zpráva s potvrzením.

   

  Digitální ladění

  1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [HOME].

  2. Přejděte do nabídky Settings (Nastavení) umístěné ve spodní části domovské obrazovky.
   Směrová tlačítka dálkového ovladače

  3. Vyberte možnost Channel Setup (Nastavení kanálů) → Digital Setup (Digitální nastavení) → Digital Tuning (Digitální ladění) → Digital Auto Tuning (Digitální automatické ladění).

  4. Po zobrazení dotazu „Do you want to start Auto Tuning?“ (Chcete spustit automatické ladění?) vyberte možnost Yes (Ano).

  5. Vyberte možnost Antenna (Anténa) nebo Cable (Kabel).
   Po výběru možnosti Antenna (Anténa) se spustí automatické ladění antény

  6. Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Cable (Kabel), zobrazí se nabídka ladění kabelu.
   Volby Scan Type (Typ vyhledávání), Frequency (Frekvence) nebo Network ID (ID sítě) můžete nastavit ručně podle specifických parametrů sítě, které jste obdrželi od poskytovatele vysílání.

   Pokud jste nic neobdrželi, doporučujeme použít výchozí nastavení:

   Scan type (Typ vyhledávání): Quick scan (Rychlé ladění)
   Frequency (Frekvence): Auto (Automaticky)
   Network ID (ID sítě): Auto (Automaticky)
   Operator (Operátor): Ze seznamu vyberte název poskytovatele vysílání

   Pokud při vyhledávání nejsou nalezeny žádné nebo všechny kanály, můžete zkusit změnit nastavení Scan Type (Typ vyhledávání) na hodnotu Full scan (Úplné vyhledávání).
   DŮLEŽITÉ: Pokud vyberete možnost Full scan (Úplné vyhledávání), ladění televizoru může trvat hodinu nebo déle.

   POZNÁMKA: Pokud máte s postupem ladění kabelu problémy, informujte se u svého poskytovatele, protože může vyžadovat odlišná nastavení.

  7. Pokračujte výběrem možnosti Start (Spustit).

  Televizor nyní zahájí ladění. Po dokončení se zobrazí zpráva s potvrzením.